Příběh unikátního českého startupu Luxiom

TOM&MAIAELEKTRA

Zde se dočtete, jak se podařilo designérovi Tomášovi Hovorkovi, absolventovi pražské UMPRUM, dovést svůj projekt, unikátní systém osvětlení LUXIOM, do úspěšné realizace na výstavě v GALERII CZECHDESIGN.

Jedineční svítidla budou v GALERII CZECHDESIGN, Vojtěšská 3, Praha 1, vystavený pouze do 4. 3. 2016, proto se svou návštěvu neváhejte!!!

Na naše otázky odpověděl nadějný designer Tomaš Hovorka.

1) Váš startup LUXIOM se dostal do povědomí mnoha lidí, mimo jiné i díky vaší výstavě, která probíhá v GALERII CZECHDESIGN od 29. 1. do 4. 3. 2016. Povězte mi, o čem váš startup přesně je?
Osm let jsem tu a tam vyvíjel modulární osvětlení. Nyní se nám s tímto startupem jménem Luxiom podařilo vyjít ven a odprezentovat ho veřejnosti. Cílem startupu bylo dostat produkt na trh a spolu s ním i možná netradiční interakci zákazníků, kteří mohou ovlivňovat celý vzhled produktu. Prozatím mají k výběru z deseti barev všech komponentů, z několika tvarů svítidel kolekce Stars a třech velikostí. Je nutné podotknout, že dosavadní práce byla čistě o přípravách. Díky projektu CzechEkosystem se nám dostalo velmi důležité informační a analytické podpory a především nás projekt držel v chodu, což se před ním dělo jen sporadicky.  V tuto chvíli jsme představili kolekci „Stars“, na které si především chceme vyzkoušet všechny procesy spojené s reálným fungováním firmy. Odladit co nejvíce nedostatků a pustit se do dalších kolekcí, které budou mít podobný stavebnicový charakter ale jiný základní prvek, ze kterého se svítidla budou skládat.  

2) V čem by byly začátky podnikání obtížnější, kdybyste se nezúčastnili projektu CzechEkoSystem realizovaným Agenturou CzechInvest?
Prakticky úplně ve všem. Díky profesionálnímu poradenství, kterého se nám dostalo v rámci projektu CzechEkoSystem, jsme získali potřebné know-how do začátku podnikání od profesionálů ve svém oboru s prakticky minimálními investicemi. Projekt CzechEkoSystem nám velice usnadnil a urychlil celý start. Díky němu jsme ocitli s finálním produktem v galerii czechdesign jen několik měsíců po skončení projektu. Pokud bychom se projektu neúčastnili, museli bychom všechny informace vyhledávat a vše bychom se učili z dostupných zdrojů.

3) Vaše osvětlení je velmi originální, každý si může vytvořit pomocí Vámi navržených geometrických tvarů různé velikosti a tvary osvětlení. Co si vaši klienti nejraději vybírají? Jsou kreativní nebo se raději drží zaběhnutých tvarů?
Musím říct, že vždy se zákazníkům svítidla líbí víc na vlastní oči. Potom chtějí většinou to, co vidí, a to maximálně v odlišnosti jiných barev. Teprve následovně v nich začnou rozpoznávat možnosti, které systém nabízí. Pokud nemáte zkušenost s mnohostěny nebo s prostorovou geometrií, nezačnou se Vám hned rodit nápady, jak by co mohlo vypadat. Je to na nás, abychom lidem ukázali všechny možné tvary, velikosti, barevnosti, vizuální podobu jednotlivých segmentů, možnost ovlivnit svítivost, udělat z jedno svítidla dvě, jedno dát na zem a druhé na strop. Je to sběr mnoha materiálů, který musíme zákazníkům logicky a jednoduše představit. Na tom pracujeme dál a nejspíš to jen tak neskončí.

4) Počátky vašeho startupu sahají osm let zpátky do roku 2008, kdy jste studoval na Holandské univerzitě. Myslíte, že Vás váš zahraniční pobyt ovlivnil?
To rozhodně ano. Ač jsme v Evropě, každá země má svoje specifické znaky. Na Holandsku se mi vždycky líbilo, že vypadá jako zmenšenina světa, který znám já. Zároveň mě dost často překvapovalo, jak pestrá, odvážná ale zároveň hravá holandská architektura je. Stejné to bylo při studiích. V podstatě šlo o experimentování, hru s materiály a testování jejich limitů. Nebo čistě abstraktní vymýšlení standardních produktů během několika sekund. Takový přístup mi přišel ze začátku skoro až středoškolský, nicméně skrývá se v něm svoboda, která mě nadchla.

5) Jaké máte plány do budoucna? Co byste chtěl ještě v příštích letech dokázat?
Rozhodně chci pracovat dál na projektu Luxiom. Po odzkoušení procesů bychom rádi pronikli na zahraniční trhy. Chceme vytvořit další kolekce. Spolupracovat s dalšími designéry. Zaměřit se více na architekty a vytvořit s nimi originální instalace a ukázat tak rozmanité možnosti.  Mimo to mám vymyšlené další projekty, které bych chtěl v budoucnu zrealizovat. Všechno to bohužel najednou dělat nejde a nic není možné hned. Jde o vývoj a věřím, že je u nás nastavený správným směrem.

Rozhovor s úspěšným účastníkem projektu CzechEkoSystem

rozehnal_michal

Kdo je Michal Rozehnal
V roce 1992 vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Zkušenosti sbíral ve společnostech Westinghouse, Ernst & Young, České Fúze & Akvizice či Adastra. Od roku 2011 je CEO společnosti Reporting.cz. 

ggg

Reporting.cz: Jděte si za svým a vyzbrojte se trpělivostí

jj

Jedním z úspěšných účastníků projektu CzechEkoSystem agentury CzechInvest je společnost Reporting.cz. Produktem společnosti je online Business Intelligence aplikace zaměřená na reporting a plánování financí, řízení obchodu a vztahu k zákazníkům a další oblasti důležité pro úspěšné řízením firmy. Během dvou let od uvedení do ostrého provozu REPORTING.CZ získal a formou služby provozuje reporting u více než 100 zákazníků v Čechách a dalších 20 zemích po celém světě.

Naše otázky zodpověděl Ing. Michal Rozehnal, CEO Reporting.cz.

1. Rozhodli jste se změnit způsob finančního reportingu a plánování. Co Vás k tomu vedlo?

 Zaváděním reportingů s využitím nejrůznějších technologických platforem pro české i nadnárodní zákazníky se zabýváme přes 20 let. Dlouhou dobu jsme hledali nástroj, který by nezatěžoval firmy z hlediska IT infrastruktury a podstatnou část nastavení a administrace přenášel z úrovně IT na koncové uživatele – kontrolery, finanční a obchodní manažery nebo ředitele, kteří vědí nejlépe, co chtějí. V komunikaci mezi nimi a IT ohledně specifických business požadavků jsme viděli největší riziko ohrožení úspěšnosti projektů a bylo důvodem se pokusit o změnu.

2. Co stojí za dosavadním úspěchem Vašeho projektu?

Za úspěchem projektu stojí jednoznačně kombinace zvládnuté technologie cloudového reportingu s business kompetencemi v oblasti návrhu reportovacích řešení / datových modelů.

 3. Jak k němu přispěla účast v projektu CzechEkoSystem realizovaným Agenturou CzechInvest?

Agentura CzechInvest nám zajistila jedinečnou možnost využít služeb Deloitte. Deloitte nám v rámci projektu posoudili IT bezpečnost celé navržené infrastruktury a obsluhy zákazníků. Jejich výrok ohledně úrovně zabezpečení nám zajistil klíčové zakázky a reference velkých mezinárodních zákazníků.

Dalším výstupem projektu bylo vytvoření marketingové strategie a podpora při přípravě příspěvků do dvou pro Reporting.cz úspěšných konferencí.

Deloitte pro Reporting.cz revidovali mezinárodní smluvní koncept upravující poskytování cloudových služeb a nakonec se stala pro Reporting.cz zajímavým obchodním partnerem.

 4. V čem by byly začátky podnikání obtížnější, kdybyste se projektu CES nezúčastnil?

Zřejmě bychom se neztratili. Účastí v projektu jsme však získali větší rychlost a manévrovací schopnosti, výrazně narostl počet příležitostí.

 5. Daří se Vám v současnosti, narůstá zájem o tento typ služby? 

Ano, o naše služby zájem narůstá, dá se říct, geometrickou řadou. S tím souvisí problém zajištění kvality nejen vlastních, ale i partnerských implementací.

 6. Vzpomenete si na nějaký konkrétní příklad zákazníka, kterému Vaše služba pomohla zásadním způsobem?

Sázková a loterijní společnost Fortuna využívá od roku 2016 náš systém pro finanční konsolidaci a reporting. Rozsáhlé řešení napříč celou skupinou jsme navrhli a realizovali v řádu několika týdnů. Management Fortuny získal za zlomek ceny a času spojeného s implementací tradičních řešení moderní nástroj, který poroste společně s rostoucími nároky na prezentaci, řízení a rozhodování.

 České Švýcarsko, o.p.s. zajišťujeme finanční projektový reporting. Každý projekt je nyní on-line pod kontrolou z hlediska hospodářského výsledku, cash flow a odchylek proti plánu.

 Společnosti Dentamed jsme vloni dodali systém pro segmentaci zákazníků a podporu obchodního týmu. Obchodníci získávají nyní v každém okamžiku přehled o nákupním chování zákazníků, porovnání proti plánu a ostatním zákazníkům, stejně jako plnění svých KPI.

7. Co aktuálně chystáte?

Novinky. Souvisí s nárůstem zákazníků a ještě rychleji rostoucími očekáváními. Nedávno nás oslovila firma s požadavkem na reporting v oblasti internetu věcí. Konkrétně vyhodnocením pohybu předmětů ve vymezeném prostoru a čase. Jedním z posledních hitů je také tzv. iFrame. Náš reporting umíme zabudovat do aplikací našich obchodních partnerů, pro které jsme dříve byli konkurencí.

8. Co Vás na Vaši práci nejvíc baví?

Projekt Reporting.cz rozvíjíme 5. rokem. Představy, se kterými jsme začínali, se několikrát kompletně přetočily, možnosti uplatnění se neustále rozšiřují. Prakticky denně se setkáváme s novými datovými zdroji, požadavky a náměty na jejich zpracování a prezentaci v zajímavých souvislostech. Naši zákazníci nám dávají najevo, že jsou s námi spokojení. Projekty většinou končí další objednávkou a rozšiřováním…  

Uvědomuji si, že máme vynikající vývojový tým, ač byste jeho členy spočítali na prstech jedné ruky. Držíme pod kontrolou vlastní infrastrukturu i aplikaci, kterou úspěšně konkurujeme všude možně velkým zahraničním řešením.

9. Co považujete za nejdůležitější věc, kterou jste se díky budování startupu naučil?

Určitě je to trpělivost. Jen nevím, jestli jsem se jí díky projektu REPORTING.CZ naučil nebo jsem k ní byl přinucen a prostě jen přijal realitu.

Rozhodnutí budovat podruhé z nuly, bez kapitálu, bez referencí a bez předem zajištěných zákazníků technologicky zaměřenou firmu působící na globálním, vysoce konkurenčním trhu, by mi asi trvalo mnohem déle než v případě projektu Reporting.cz. Vzhledem k našemu základnímu zaměření – sběru, zpracování a poskytování často velice citlivých informací, navíc cloudovou technologií, bylo v případě začínající malé české firmy potřeba získat důvěru zákazníků. Počáteční nadšení velice rychle přerostlo v profesionalizaci celého týmu z hlediska obsahu (návrh a realizace IT infrastruktury, aplikační vývoj, návrhy modelů) i formy (marketing, sales, projektové řízení). Teprve po třech letech základního vývoje a dalších dvou letech od spuštění komerčního provozu nám naši zákazníci jasně potvrzují, že jsme se vydali správným směrem.  

10. Máte nějaký vzkaz/doporučení pro ty, kteří se chystají založit vlastní startup?

Obrňte se trpělivostí. Veškeré své sny a představy o úspěchu a okamžiku, kdy se dostaví, stejně jako náklady, úsilí a čas s tím spojené, vynásobte nejméně dvěma, raději třemi. Jděte si za svým a přitom zůstaňte v realitě, vyhodnocujte zpětnou vazbu.   

 Děkujeme za rozhovor!

 

 

Závěrečná konference projektu CES

 
Dovolte, aby jsme Vám poděkovali za účast na  Závěreční konferenci, která se uskutečnila v prostorech inkubátoru Impact Hub Praha. Hlavní úlohou bylo slavnostní zakončení  projektu CzechEkoSystem. Kromě zhodnocení projektu CES zazněly i plány na budoucí projekty pro podporu podnikání.  Víc o obsahu konference se dočtete zde:
http://www.czechinvest.org/projekt-czechekosystem-byl-slavnostne-zakoncen

DSC_0081DSC_0038DSC_0072DSC_0076

Fotogalerii z průběhu Závěrečné konference naleznete zde:

Závěrečná konference projektu CzechEkoSystem

Kapacita konference byla vyčerpána, registrace již nejsou možné.

konference se uskuteční dne 8. 9. 2015
v prostorech inkubátoru Impact Hub Praha

Dovolte abychom Vás touto cestou pozvali na slavnostní ukončení projektu CzechEkoSystem, který po dobu čtyř let  pomáhal inovativním firmám získat zkušenosti s podnikáním prostřednictvím poskytnutých služeb koučingu a poradenství. Účelem projektu CES bylo předání praktických zkušeností s komercializaci produktu či služby za účelem  uplatnění podnikatelského záměru, posílení marketingových a manažerských schopností. Projekt podpořil 111 firem, kterým umožnil přípravu na získání finančních prostředků pro další rozvoj podnikání.

Na závěrečné konferenci Vám zároveň představíme nové programy a iniciativy pro podporu startupů agentury CzechInvest. Také se můžete těšit na inspirativní výpověď startupů REPORTING.CZ s.r.o. a be3D s.r.o. o svých začátcích a předání praktických rad od zkušeného kouče Ing. Vladimíra Smutného.

Společnost Deloitte, která v rámci projektu CzechEkoSystem poskytovala poradenské služby, vypoví o svých zkušenostech se startupy a představí své portfolio služeb.

Po vystoupení všech řečníku proběhne networking u večerního rautu. Celou akcí bude provázet moderátor Vojta Bednář.

K účasti na Závěreční konferenci je nutné provést registraci.  Neváhejte, protože kapacita je omezená.
https://www.eventbrite.com/e/zaverecna-konference-projektu-czechekosystem-registration-18015391521

2

program

Program Závěrečné konference

Upozornění pro účastníky projektu CzechEkoSystem

Vzhledem k ukončení realizace celého projektu CzechEkoSystem (CES) k 30. 9. 2015 si Vás dovolujeme požádat o maximální možnou spolupráci při případných opravách a doplňování informací v MZ uvedených. Po ukončení realizace projektu totiž nelze proplácet Vámi čerpanou podporu. Z tohoto důvodu nebudou schvalovány žádosti o posunutí termínu pro dodání MZ i oprav.

Naším cílem je proplatit veškeré uznatelné výdaje. Přesto si Vás dovolujeme upozornit na skutečnost, že při nedodržování stanovených lhůt budeme nuceni přistoupit ke krácení výdajů v příslušných MZ. Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že k případným opravám budete vyzván pouze dvakrát.

Pokud jste dosud neobdrželi od vaší kontaktní osoby za projekt CES žádné informace k předloženým MZ, znamená to pouze, že s ohledem na výrazně vyšší objem pracovních povinností neměla kontaktní osoba kapacitu se těmto MZ věnovat. Krácení výdajů i nadále považujeme za nejzazší řešení.

Děkujeme za pochopení,
tým CES