Archiv autora: Jan Zeman

Upozornění pro účastníky projektu CzechEkoSystem

Vzhledem k ukončení realizace celého projektu CzechEkoSystem (CES) k 30. 9. 2015 si Vás dovolujeme požádat o maximální možnou spolupráci při případných opravách a doplňování informací v MZ uvedených. Po ukončení realizace projektu totiž nelze proplácet Vámi čerpanou podporu. Z tohoto důvodu nebudou schvalovány žádosti o posunutí termínu pro dodání MZ i oprav.

Naším cílem je proplatit veškeré uznatelné výdaje. Přesto si Vás dovolujeme upozornit na skutečnost, že při nedodržování stanovených lhůt budeme nuceni přistoupit ke krácení výdajů v příslušných MZ. Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že k případným opravám budete vyzván pouze dvakrát.

Pokud jste dosud neobdrželi od vaší kontaktní osoby za projekt CES žádné informace k předloženým MZ, znamená to pouze, že s ohledem na výrazně vyšší objem pracovních povinností neměla kontaktní osoba kapacitu se těmto MZ věnovat. Krácení výdajů i nadále považujeme za nejzazší řešení.

Děkujeme za pochopení,
tým CES

Možnost expanze podnikatelských aktivit do Rakouska

Dovolujeme si Vás informovat o možnosti zahájit podnikání, popř. rozšířit Vaše stávající podnikatelské aktivity, ve Vídni. V případě Vašeho zájmu se prosím obracejte na zástupce společnosti Pioneers Discover, která Vám poskytne potřebné informace. 

Kontaktní osoba:
Vlastimil Vodička
Pioneers Discover / JFDI GmbH
Getreidemarkt 11/17 – A 1060 Vienna
W: www.pioneers.io
E: vlastimil.vodicka@pioneers.io

Podpora expanze českých firem do USA – MeoHub

V rámci společné aktivity Asociace malých a středních podniků a firmy Meopta byl spuštěn unikátní projekt „MeoHub USA – podpora úspěšné expanze českých firem na americký trh“, do kterého se může zapojit i Vaše společnost.

MeoHub USA vyhledává společnosti se zkušenostmi v expanzi, s unikátním produktem a vůlí uspět na americkém trhu. Projekt nabízí fyzické sídlo v New Yorku včetně kanceláře, prevenci exportních chyb, administrativní a právní zázemí, znalost amerického trhu a bohaté exportní zkušenosti. Více informací a přihlašovací formulář naleznete na webových stránkách www.meohub.cz.

Přihlašování do projektu je možné do poloviny ledna 2015.

Soutěž Česká inovace 2014

Česká inovace o.p.s. každý rok vyhlašuje soutěž, prostřednictvím které chce oslovit inovátory bez ohledu na jejich věk, odvětví, ve kterém pracují, nebo zkušenosti. Smyslem je dát inovátorům a inovativně smýšlejícím lidem prostor pro zviditelnění a propagaci jejich inovativních nápadů jak v ČR, tak na mezinárodní scéně.

Cílem soutěže je rozpoznat perspektivní inovace, ocenit jejich autory a podpořit další uplatnění v praxi. Česká inovace již pomohla desítkám projektů posunout se o krok vpřed zviditelněním, radami, finanční podporou anebo propojením s relevantními partnery.

Klíčovou cílovou skupinou soutěže jsou fyzické a právnické osoby žijící či podnikající na území České republiky, kteří mají chuť neustále zlepšovat věci kolem sebe, přicházejí s novými nápady a mají odhodlání. Soutěž je příležitostí pro ty, kteří hledají možnost, jak prosadit svůj nápad na trhu, hledají pomocnou ruku a podporu.

Oceněné Inovace budou mediálně zviditelněny, získají konzultační podporu pro další rozvoj, přístup k finančním zdrojům a kontakty. Vítězný projekt získá cestu do Ameriky – inovačního centra společnosti 3M Česko a další věcná plnění ušité na míru potřebám inovačního projektu. Soutěž Česká inovace se orientuje především na praktickou podporu komerčního uplatnění nápadů.

Uzávěrka pro podání přihlášek je 5. 12. 2014 a přihláška je k dispozici na http://www.ceskainovace.cz/cz/soutez/offline-prihlaska.

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne na Festivalu Česká inovace, který se uskuteční 27. března 2015 v Národní technické knihovně v Praze. Zástupci všech soutěžních projektů získají zvýhodněné vstupné.

Info o soutěži: http://www.ceskainovace.cz/cz/soutez/o-soutezi