Bc. Šebelová Lenka

Lenka_Sebelova

 

Všechna dosavadní zaměstnání:

 • 11/2007 – 12/2008 – Naděje o.s –  Personalistka, popis: personální agenda spojená s pracovníky organizace (cca 30 zaměstnanců), zajišťování pracovních smluv, komunikace s Úřadem práce, zajišťování vzdělávacího plánu pro pracovníky organizace, spolupráce při tvorbě vzdělávacích projektů, přijímací pohovory s uchazeči o zaměstnání, vyhledávání lidských zdrojů
 • 01/2009 – 12/2011 – Regionální poradesnká agentura, s.r.o. –  Projektová manažerka, popis: Komunikace a jednání s klienty. Řízení projektů – kontrola plnění indikátorů, rozpočtu, monitorovací zprávy. Lektorování kurzů projektového managementu. Příprava projektů (cost – benefit analýzy, finanční analýzy, studie proveditelnosti, marketingové studie apod.)., zajištění a vedení Informačního centra OPŽP pro Ministerstvo Životního prostředí – vedení a řízení lidí (1 – 4 pracovníků)
 • 01/2012 – dosud – Coworking Centrum s.r.o. –  Projektová manažerka, popis: Vedení a řízení firmy, realizace projektu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Administrace projektů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, dotační poradenství, veřejné zakázky, podpora zahájení podnikání žen a matek na MD/RD, administrace dotací z Evropské Unie
 • 07/2012 – dosud – Coworking Centrum s.r.o. – Jednatelka, popis: Vedení a řízení firmy, realizace projektu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Administrace projektů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, dotační poradenství, veřejné zakázky, podpora zahájení podnikání žen a matek na MD/RD, administrace dotací z Evropské Unie
 • 01/2013 – dosud – People-Planet-Profit o.p.s. –  Ambasadorka sociálního podnikání, popis: konzultování a poradneství pro zahájení sociálníh podnikání, hodnocení podnikatelských záměrů, vedení a řízení managementu firem, mentoring a koučování pro podnikatele v oblasti podnikání

jj

Profesní zkušenosti:

 • mentoring
 • koučování
 • lektorství

 

Dovednosti:

 • organizační schopnosti (vedení týmu)
 • prezentační schopnosti
 • lektorské zkušenosti
 • nastavení obchodní činnosti

 

Specializace:

 • tvorba podnikatelského plánu
 • strategie marketingu
 • networking a navazování obchodní spolupráce
 • projektový management firem

 

Reference, úspěchy:

 • Kurz projektového managementu pro neziskový sektor v JMK – OPVK – vznik metodiky a rekvalifikačního kurzu(publikační činnost)
 • Koučování: GIC NORA o.p.s – zahájení obchodní činnosti v oblasti služeb, podpora podnikatelek v JMK  – založení 30 živnostenských oprávnění   u fyzických osob podpora podnikání v době 1. roku fungování firmy – BENECYKL s.r.o., ŚEDOVÁ s.r.o., ACT Olšovec s.r.o., Semitam s.r.o.