Bc. Nezmeškal Tomáš

foto_Nezmeskal_Tomas

 

Všechna dosavadní zaměstnání:

 • 04/1992 – dosud – Bc. Tomáš Nezmeškal, STRATUS LYNX
  konzultantská a poradenská společnost
  senior-konzultant, lektor;  majitel
  poskytování poradenských služeb klientům; specialista na strukturální fondy EU a dotační management; procesní řízení; strategie řízení; rozvoj a řízení lidských zdrojů; zpracování dotačních projektů; personální výběrová řízení; systémy motivace, hodnocení a odměňování, kompetenční modely
 • 04/2001 – 01/2014 – ATTN Consulting s.r.o.
  konzultantská a poradenská společnost
  senior-konzultant, lektor; jednatel
  poskytování poradenských služeb klientům; specialista na strukturální fondy EU a dotační management; procesní řízení; Balanced ScoreCard; strategie řízení; rozvoj a řízení lidských zdrojů; studie proveditelnosti; podnikatelské záměry; zpracování dotačních projektů; vedení zadávacích řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.; marketingové studie; personální audity; personální výběrová řízení
 • 12/2003 – 11/2005 – FOATEC s.r.o.
  výroba průmyslových zařízení na výrobu pěnobetonu
  ředitel společnosti; jednatel
  vedení společnosti zabývající se výrobou strojů pro produkci pěnobetonu a aplikace pěnobetonů; zodpovědnost za obchodní a personální politiku společnosti
 • 10/1998 – 03/2001 – Transform – organizační transformace spol. s r.o.
  konzultantská a poradenská společnost
  konzultant
  poskytování odborných poradenských služeb klientům v oboru řízení lidských zdrojů a strategie řízení podniku; marketingové studie, personální výběrová řízení
 • 07/1997 – 09/1998 – Vision spol. s r.o.
  produkce informačních systémů a ekonomických software obchodní ředitel řízení obchodní politiky a činnosti IT společnosti, prodej specializovaného software, prezentační dovednosti
 • 09/1995 – 06/1997 – Počítačová řešení SW PRO, spol. s r.o.
  produkce informačních systémů a ekonomických software obchodní ředitel řízení obchodní politiky a činnosti IT společnosti, prodej specializovaného software (ekonomické systémy, manažerské systémy, fulltextové vyhledávače aj.), prezentační činnost

 

Profesní zkušenosti:

 • Mám dlouholeté zkušenosti s vedením managementu firem, s poradenskou činností, s vedením dotačních managementů, spolupráce s implementačními orgány MPSV a MPO, projektovým řízením, zaváděním procesního řízení a Balanced Scorecard, tvorbou motivačních, hodnoticích a odměňovacích systémů. Pracoval jsem na různých manažerských pozicích, posledních 16 let (od r. 1998) se etabluji jako konzultant strategického poradenství a poradce na expertní poradenství v oblasti strategie a řízení podniků. Dále se věnuji oboru vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů. Jsem členem Národního registru poradců Hospodářské komory ČR č. SME00983.

Dovednosti:

 • aplikace zákona č. 137/2006 o zadávání veřejných zakázek
 • aplikace strukturálních fondů EU
 • Balanced ScoreCard
 • dotační politika EU
 • manažerské vzdělávání, Enterprise Resource Planning/Management
 • procesní řízení, kompetenční modely
 • Customer Relationship Management
 • motivace a odměňování, kompetenční model
 • řízení a rozvoj lidských zdrojů
 • strategické řízení
 • organizační rozvoj
 • eGovernment

 

Specializace:

 • strategické řízení
 • lidské zdroje
 • dotační management
 • kompetenční modely
 • vzdělávací aktivity

 

Reference, úspěchy:

 •  CARMAN, a.s., dotační management OPPI Nemovitosti, Rozvoj, strategické poradenství
 • CARMAN-DOORS s.r.o., dotační management OPPI Nemovitosti, Rozvoj, OP LZZ Výzva č. 35, Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců, strategické poradenství
 • CARMAN-WOOD, spol. s r.o., dotační management OPPI Nemovitosti, Rozvoj, strategické poradenství
 • ČKD Kutná Hora, dotační management OP LZZ Výzva č. 35
 • DELTA SERVIS, s.r.o., dotační management Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců
 • Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., dotační management OP LZZ Výzva č. 35, Výzva č. 60 EDUCA
 • ELMO Zlín, a.s., dotační management OPPI ICT v podnicích
 • ETA a.s., procesní řízení s následnou implementací metody Balanced ScoreCard
 • EUROGEMA CZ, a.s., dotační management OPPI Školicí střediska, OP LZZ Výzva č. 35, strategické poradenství, procesní řízení, BSC, motivační a odměňovací systém, kompetenční modely
 • GASTON, spol. s r.o., dotační management OP LZZ Výzva č. 35
 • Hanácké železárny a pérovny, a.s., dotační management OP LZZ Výzva č. 35
 • JITONA, a.s., dotační management OP LZZ Výzva č. 35
 • MAGNA Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o., dotační management OP LZZ Výzva č. 35, Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji II., Vzdělávejte se pro růst v Královéhradeckém kraji II.
 • MAGNA Exteriors & Interiors (Nymburk) s.r.o., dotační management OP LZZ Výzva č. 35, Výzva č. 60 EDUCA, Vzdělávejte se pro růst ve Středočeském kraji II.
 • MAPEI s.r.o., dotační management OP LZZ Výzva č. 35, systém řízení lidských zdrojů, kompetenční modely
 • MEIXNER & HANUŠ Czech republic a.s., dotační management Vzdělávejte se pro růst v Pardubickém kraji II.
 • Mlékárna Hlinsko, a.s., dotační management OP LZZ Výzva č. 60 EDUCA
 • MOVO spol. s r. o., dotační management OP LZZ Výzva č. 39 EDUCA
 • PELIKAN HARDCOPY s.r.o., dotační management Výzva č. 94
 • SAPELI, a.s., dotační management OP LZZ Výzva č. 35
 • SIGMA GROUP a.s., dotační management OP LZZ Výzva č. 35, Výzva č. 94, Výzva č. B3 EDUCA
 • SIGMA DIZ, s.r.o., dotační management Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců
 • SIGMA Energo s.r.o., dotační management OP LZZ Výzva č. B3 EDUCA
 • Slévárna Pilana Hulín s.r.o., dotační management OP LZZ Výzva č. B3 EDUCA
 • SPORTEN a.s., dotační management OP LZZ Výzva č. 35
 • Statutární město Ústí nad Labem, OP LZZ Výzva č. 53 Smart Administration
 • SULKO s.r.o., dotační management OP LZZ Výzva č. 35, Výzva č. 60 EDUCA
 • SUNWIN s.r.o., dotační management OPPI ICT v podnicích, Nemovitosti, Rozvoj
 • ŠVANDA PRIMA spol. s r.o., dotační management OP LZZ Výzva č. 35, procesní řízení a BSC
 • Teplotechna – Prima, s.r.o., dotační management OP LZZ Výzva č. 35
 • TOKOZ, a.s., dotační management OP LZZ Výzva č. 35, Výzva č. 60 EDUCA
 • Technické služby města Přerova, s.r.o., dotační management OP LZZ Výzva č. 35
 • UNIMARCO a.s., řízená dokumentace, marketingová strategie, rozvoj lidských zdrojů
 • UNIVERSA – nízkotepelné systémy, s.r.o., logistika, strategie obchodu, expanzní model, rozvoj lidských zdrojů
 • VISIMPEX a.s., strategie řízení, rozvoj lidských zdrojů
 • ZPS – FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s., systém motivace, hodnocení a odměňování zaměstnanců, kompetenční modely