Brno

Termín:
20.3. 2014

Místo konání: 
Masarykova univerzita, Kariérní centrum, Komenského nám. 220/2, Brno

Závaznou registraci je možné učinit nejpozději do 17. 03. 2014 přes web
www.jobacademy.cz v sekci „Aktuální projekty“.