Databáze koučů CES

Adams H. Charles – fotografie, profil
obory:

Ing. Altner Miloš – fotografie, profil
obory: management a strategické řízení, obchodní činnosti, marketing, inovace

Mgr. Andrle Sylor Richard, MBA – fotografie, profil
obory: zpracovatelský průmysl, výrobní činnost, strojírenství, inovace

Ing. Banot Michal, MBA fotografie, profil
obory: ICT, služby, strategické řízení, administrativa

Mgr. Bardoňová Jana – fotografie, profil
obory: strategické vedení technologických firem, ICT firem a organizací poskytujících služby, včetně neziskových

Ing. Bartuška Radek, MBA – fotografie, profil
obory: marketing, management, ICT, služby e-commerce

Ing. Bárta Aleš – fotografie, profil
obory: finanční řízení, controlling, plánování a řízení výkonnosti, obchod

Ing. Bárta Martin – fotografie, profil
obory: projektové a procesní řízení, strategické řízení, management a administrativa, ICT

Ing. Beitler Leonard , MBA – fotografie, profil
obory: financování malých a středních podniků, úvod do problematiky, základy teorie; tvorba podnikatelského záměru; finanční projekce a modely; návrh finanční a vlastnické struktury projektů/podniků; výběr potenciálních investorů, jejich oslovení a jednání s nimi; jednání s bankami

Ing. Beneš Václav fotografie, profil
obory: zpracovatelský průmysl, cestovní ruch, developerská činnost, služby

Ing. Beranovský  Jiří  Ph.D., MBA – fotografie, profil
obory: marketing, management a administrativa, strategie a optimalizace nákladů

Bílek Miroslav – fotografie, profil
obory: ICT, business development, inovace, E-commerce, obchod, management, marketing

Ing. Blahut Luděk – fotografie, profil
obory: firemní financování, tvorba byznys plánu, výběrová řízení, marketing

Mgr. Ing. Brokl Zdeněk – fotografie, profil
obory:

Burry Chris  – fotografie, profil
obory: business model  generation, value proposition generation, seed and venture financing, team development, lean startup practices

Coppola Alfredo – fotografie,  profil
obory: sales, marketing, business development, E-commerce, enterprise software

Ing. Černek Ivan, Ph.D. – fotografie, profil
obory: projektové řízení, obchod, inovace, fundraising

MUDr. Čihařová Kateřina – fotografie, profil
obory: poskytování primární léčebně-preventivní péče, poskytován ústavní, ambulantní a domácí péče o seniory, poskytování integrované sociální a zdravotní péče,  vzdělávání v oblasti inovačního managementu a transferu technologií (včetně e-learningu)

Mgr. Čurda Pavel, MBA – fotografie, profil
obory: ICT, marketing, (crowd)funding, inovace

Ing. Dekány Ladislav – fotografie, profil
obory: tvorba podnikatelského plánu s důrazem na synergii firemního a osobnostního rozvoje, Hi-tech produkty a jejich úspěšná realizace (od myšlenky, přes výrobu, po prodej), dlouhodobý růst firmy s důrazem na vyhýbání se problematickým oblastem . Od vize k úspěchu.

Ing. Dobšík Luděk fotografie, profil
obory: strojírenství, strategické řízení, výzkum a vývoj a výrobní činnosti

Ing. Doležal Radek – fotografie, profil
obory: ICT, inovace, úsporné technologie, automobilový

Ing. Doležalová Andrea – fotografie, profil
obory:  mezinárodní obchod, farmacie, projektové řízení, zavádění procesů

Ing. Dostál Vladimír – fotografie, profil
obory: vývoj a optimalizace výrobku u všech druhů společností (metodikou TRIZ), založení nové společnosti a uvedení na trh nové služby nebo produktu, optimalizace vývojových procesů u malých a středních podniků

Ing. Doubrava Štěpán – fotografie, profil
obory:  User Research, User Centered Design, Fail Fast business approach

Mgr. Drobníček Ladislav – fotografie, profil
obory:  zpracování podnikatelských záměrů,  právní poradenství pro podnikatele v rámci NOZ a zák. o obch. korporacích, ochrana duševního vlastnictví

Mgr. Dřímalka Filip – fotografie, profil
obory:

Ing. Duba Jan – fotografie, profil
obory: management, služby, obchodní činnosti, ICT

RNDr. Dvořák Ivan  CSc, PGCertKT(Open) – fotografie, profil
obory: strukturování financování inovačních projektů (finanční inženýring), inovační projekty spojené s nákupem/převzetím/vyvinutím duševního vlastnictví , biomedicínské inovační projekty, sociální inovace

Ing. Dvořák Martin Ph.D. fotografie, profil
obory: E-commerce, marketing, ICT, vzdělávání

Ing. Edl Václav – fotografieprofil
obory: management, financování firem, marketingové strategie, měření výkonnosti firem a procesní řízení

Fojtík David – fotografie, profil
obory
: vzdělávaní, FMCG, biotechnologie, inovace

Ing. Franc Jan – fotografie, profil
obory: elektrotechnika , ICT, výzkum a vývoj, obchodní činnosti, strategické řízení

Frkous Roman,  MBA – fotografie, profil
obory: marketing se zaměřením na zvyšování výnosů a cen, komunikace interpersonální i v médiích,rozpoznání lži a další nadstandardní komunikační dovednosti, strategické řízení v komunikaci a marketingu se zaměřením na měřitelnost

Ing. Fuksa Karel, MBA  fotografie, profil
obory: strategie a business model generation, rychle rostoucí organizace, team development, mezinárodní business development

Ing. Gergel E. J. Pavel, MBA – fotografie, profil
obory: IT, potravinářství, spotřební průmysl

Drs. Grijpma Rudolf Bernard, RA, bc. fotografie, profil
obory: automobilový průmysl, mezinárodní obchod, obchodní činnosti, management

Ing. Habarta  Pavel, DiS. fotografie, profil
obory: biotechnologie, ICT, inovace, výzkum a vývoj

Ing. Havlíček Ondřej fotografie, profil
obory: inovace, výzkum a vývoj, management a strategické řízení, obchod

Mgr. Hes Richard – fotografie, profil
obory: obchod, personální a manažerské řízení, příprava, ověření a realizace podnikatelského plánu, sestavení základního finančního plánu, příprava na vstup potenciálního investora a komunikace s potenciálními investory

Hladík Jakub –  profil
obory: management a strategické řízení startupů, ICT, marketing, mezinárodní obchod

Ing. Hlosta Rostislav – fotografie, profil
obory: ICT, marketing, mobiling, business development, inovace

Ing. Holodňák Petr – fotografie, profil
obory: management, ICT, strategické řízení, energetika

Ing. Hudeček Michal – fotografie, profil
obory: UX design, business development, marketing & growth, lean startup principles

Ing. Hudera Jiří – fotografie, profil
obory: spotřební  průmysl, služby, biotechnologie, obchod

Ing. Hušek Jiří, DiS. – fotografie, profil
obory: E-commerce, gastronomie, ICT, obchodní činnosti a služby

Ing. Hušek Zdeněk – fotografie, profil
obory: rozvoj obchodu a marketing, procesní technologie (zpracovatelský průmysl), ICT
kouč pouze pro účastníky I.  a  II. výzvy


Ing. Chlebovský Vít , Ph.D. – fotografie, profil
obory:  marketing a obchod, především pro B-2-B trhy, management startupů zaměřených na výrobu, management startupů zaměřených na služby pro firmy

Ing. Chyla Pavel – fotografie, profil

obory: ICT, elektrotechnika, elektroenergetika, strategické řízení

Ing. Imrýšek Jiří – fotografie, profil
obory: rychloobrátkové zboží, obchod, marketing, strategické řízení 

Mgr. Janáč Petr – fotografie, profil
obory: leadership, change management, osobnostní rozvoj, projektové řízení

Ing. Janků Jiří – fotografie, profil
obory: leadership, marketing, strategické plánování, rozvoj podnikové strategie

Jelínek Jaroslav – fotografie, profil
obory: mezinárodní obchod, energetika, management, obchodní činnosti

Ing. Jelínková Dagmar – fotografie, profil
obory: management a strategické řízení, ekonomika a finance, vzdělávání

RNDr. Jochman Jaroslav – fotografie, profil
obory:  výzkum, vývoj a inovace, zpracovatelský průmysl, management a strategické řízení
strojírenství

Ing. Kadidlo Zbyněk, MBA – fotografie, profil
obory: financování, marketing, business development, poradenství

Ing. Karpeta Jiří, MBA. fotografie, profil
obory: ICT, marketing, inovace, mangement

Bc. Kašpar Martin – fotografie, profil
obory: management a strategické řízení, mezinárodní obchod a obchodní činnosti, marketing a reklama, výrobní a servisní činnosti a zpracovatelský průmysl

Mgr. Klimeš Dušan, MSc. – fotografie, profil
obory: private equity capital, optimalizace nákladů, finanční řízení společnosti, investiční procesy

Ing. Kocián Jaroslav, MBA – fotografie, profil
obory: management, stavitelství, výzkum a vývoj, služby

Mgr. Kolenička Martin – fotografie, profil
obory: aplikace systému rízení, obchodní a marketingové dovednosti, manažerské dovednosti, komunikační techniky

Kopřiva Michal – fotografie, profil
obory: management a strategické řízení, vzdělávání a poradenství, poradenství při expanzi na trhy Střední a Jižní Ameriky

Kotal Petr, PhD, DSc – fotografie, profil
obory: biotechnologie, inovace, management, obnovitelné zdroje

Kotek Dalibor, MBA – fotografie, profil
obory: marketing a PR,   management – vedení a řízení firem,   tvorba a realizace firemních strategií a vnitrofiremních procesů,   podpora obchodních činností firmy – zvyšování prodejů

Kovalský David – fotografie, profil
obory: tvorba finančního plánu a business plánu, využití investičního kapitálu, marketing a PR, nastavení vnitrofiremních procesů a metodik vývoje SW

Doc. RNDr. Krajčík Vladimír, Ph.D. – fotografie, profil
obory: ICT, management, služby, vzdělávání


Ing. Kramář Jaroslav, Dr.Sc., MBA –
fotografie, profil
obory: Business Development in North America and Asia, prodej a product management, výstavba a optimalizace organizací, hodnocení společnosti pro diskuze s investory

Ing. Mgr. Krásenský David – fotografie, profil
obory: ICT – informační a komunikační technologie, inovace – inovativní elektronická zařízení a systémy, marketing – marketingové průzkumy a strategie, mezinárodní obchod – průzkumy a akvizice zákazníků, obchodní strategie

Ing. Krček Miroslav – fotografie, profil
obory: IT, technika, lidé a jejich růst  a rozvoj – nad oborové.

Ing. Krejčí Pavel – fotografie, profil
obory: stavebnictví, pozemní stavby

Kubíček Leoš – fotografie, profil
obory: strategický management, tvorba vizí, poslání a hodnot, zvyšování výkonu organizace, vyhledávání tržních příležitostí, logistika, marketing

Ing. Kučera Viktor – fotografie, profil
obory: marketing, produkt a jeho vývoj, rozvoj podniku, budování maloobchodní sítě, franchising

Mgr. Kurzok Adam – fotografie, profil
obory: E-commerce, Marketing, Inovace, ICT

Ing. Kvapil Petr – fotografie, profil
obory: ekonomika a finance výrobních společností, management, strojírenství, výrobní činnosti

Ing. Landa Petr – fotografie, profil
obory: zpracovatelský průmysl, stavebnictví, dřevovýroba, služby – maloobchod

Ing. Lánová Hana – fotografie, profil
obory: uvádění nových výrobků a služeb na trh, inovace, optimalizace podnikových procesů, management společností v oborech ICT, automobilového průmyslu a zpracovatelského průmyslu

Liao Wei-I Marvin – fotografie, profil
obory: ICT technologie, zahraniční expanze, marketing, management

Mgr. Macholda František, MBA – fotografie, profil
obory: management a strategické řízení, obchodní činnosti, marketing, inovace

Ing. Málková Jekatěrina – fotografie, profil
obory: obchodní činnost, služby, strategické řízení a administrativa, ekonomika a finance

Mandelík Petr, Ph.D. – fotografie, profil
obory: strategické řízení, finance, marketing a obchod

Ing. Marek Miroslav – fotografie, profil
obory: řízení firmy MSP, financování firmy MSP, elektrotechnika

Ing. Mgr. Mareš Jakub – fotografie, profil
obory: finanční plánování start-upů, nastavení optimálního provozního modelu, podpora aktivit s prokazatelně pozitivním společenským efektem

Bc. Másílko Martin, MBA, CISA, CGEIT, ISMS LA  – fotografie, profil
obory:

Mašata Miroslav – fotografie, profil
obory: starupy, strojírenství, hledání nových trhů – export, logistika, akcelerace obchodu

 Ing. Matějka Jan – fotografie, profil
obory: energetika, obnovitelné zdroje energie a úspory energií, ekologie, environmentální technologie, biotechnologie, alternativní doprava

Mazný Eduard – fotografie, profil
obory: servisní činnost, reklama, polygrafie, ICT

Ing. Michálek Zdeněk – fotografie, profil
obory: strategický rozvoj organizací, zejména z automobilového průmyslu, projekty na zvyšování výkonnosti zaměstnanců a produktivity firem, náběhy nových výrobků a technologií, průmyslově právní ochrana – jsem Evropský patentový zástupce

Ing. Milková Lenka – fotografie, profil
obory: management a strategické řízení; výzkum, vývoj a inovace; podnikové právo; administrativa, ekonomika a finance společností

Molčan Filip – fotografie, profil
obory: ICT, marketing, inovace, design

RNDr. Moša Marek, PhD. – fotografie,  profil
obory: správná výrobní praxe (GMP) ve farmaceutickém průmyslu, ochrana duševního vlastnictví (patenty a ochranné známky), oceňování nehmotného majetku, IT, řízení podniku, věda a výzkum

Ing. Mráček Ilja, MBA – fotografie, profil
obory: biotechnologie, informační technologie, ubytovací a restaurační zařízení, distribuce a prodej

Ing. Němec Jan – fotografie, profil
obory: management a strategické řízení, zvládnutí a řízení změny, práce s týmem a jeho potenciálem (efektivita jak na osobní tak na týmové úrovni – maximální využívání mentálních a fyzických kapacit), sebe/motivace, nastavení nových procesů

Bc. Nezmeškal Tomáš – fotografie, profil
obory: strategické a dotační poradenství, management a obchodní expanze, vzdělávání, rozvoj lidských zdrojů

Novosadová Jana – fotografie, profil
obory: management, rozvoj lidského kapitálu, vzdělávání, IT

Ing. Novotná Michaela – fotografie, profil
obory: financování malých a středních firem, ekonomika podniku, finanční analýza, biotechnologie.

Ing. Pařil Milan – fotografie, profil
obory: firemní strategie, obchodní strategie a obchodní výkon, osobnostní a kompetenční růst, firemní prostředí- motivace a team performance, leadership, obchod/prodej

Ing. Paskerová Jaroslava  – fotografie, profil
obory: ekonomika a finance výrobních společností, controlling,  management,  strategické řízení, vzdělávání

Bc. Pavlík Roman – fotografie, profil
obory:

Ing. Pelánek René, MBA – fotografie, profil
obory:

Ing. Pešat Martin – fotografie, profil
obory: pomoc při hledání investorů – uplatnění rizikového kapitálu, financování inovačních a rozvojových projektů – dotační poradenství, zvyšování prodejů – marketing a obchod, pomoc pro začínající podnikatele – strategický management a tvorba business plánů.

Plotěný Karel – fotografie,  profil
obory: výrobky a technologie pro ZTI a vodní hospodářství (výroba, prodej, marketing, personalistika)

Ing. Pospíchalová Hana – fotografie, profil
obory: tvorba a realizace investičních projektů; dotační management a výběrová řízení; implementace a certifikace systémů řízení, metod a nástrojů řízení; personální a manažerské řízení

Prchal Tomáš – fotografie, profil
obory: strategické řízení, tvorba podnikatelských a růstových strategií, financování rozvojových projektů, marketing a obchodní činnosti

Mgr. Procházka Pavel – fotografie, profil
obory: strategické řízení, finanční řízení, oceňování (valuace)

Ing. Prouza Libor – fotografie, profil
obory: energetika, obnovitelné zdroje, úsporné technologie, inovace

JUDr. Rakušan Jan, MBA – fotografie
obory: vedení a rozvoj startupů, strategické řízení, business development, marketing a obchod, ochrana duševního vlastnictví

Rendl Jiří – fotografie, profil
obory: management, obchodní činnosti , služby, servisní činnosti

Rohlíček Jiří – fotografie,  profil
obory: elektrotechnika, ICT, vzdělávání, management, marketing

Mgr. Rucký Daniel – fotografie, profil
obory: ICT – informační a komunikační technologie, informační systémy, e-commerce; prodej zboží a služeb, uvádění produktů na trh; HR – osobní a profesní rozvoj; vývoj a inovace v oblasti IT

Rudolský Zdeněk – fotografie,  profil
obory: lean canvas – business plan/feasibility study, investor relations – fundraising, business development, crisis management

Ing. Ruprich Vít, PhD., MBA – fotografie, profil
obory: PPP projekty, alokace investic do průmyslových zón a brownfields, investiční pobídky, dotační tituly, marketing, neziskový sektor

Ing. Rut Miloslav – profil
obory: ICT, marketing, management, strategické plánování

Ing. Rychetský Jiří, MBA – fotografie, profil
obory: management, strategické řízení, ICT, obchodní činnosti

Ing. Sekanina Antonín – fotografie, profil
obory: management, služby, výrobní činnosti, zpracovatelský průmysl

Bc. Schmidtová Daniela – fotografie, profil
obory: rozvoj a vzdělávání ,obchodní činnosti, management a administrativa

Singer Ken fotografie, profil
obory:

Ing. Skorek Grzegorz, MBA – fotografie, profil
obory: IT, výroba, energetika, tvorba podnikatelských a růstových strategií, financování rozvojových projektů

Ing. Smutný Vladimír – fotografie, profil
obory: management, strategické řízení, obchodní činnost, ICT

Snider Jeff – fotografie, profil
obory: business model discovery and validation, fundraising, pitching, value proposition, competitive positioning, business development and sales in early stage companies

Ing. Srdečný Karel  – fotografie, profil
obory: stavitelství, úsporné technologie, architektonická činnost, energetika

Bc. Starčevič Jan – fotografie, profil
obory: vývoj software a webovych aplikaci, vývoj webovych portálů, práce s daty, sprava databazi a vyvoj databazovych aplikaci, online marketing

Ing. Straka Tomáš – fotografie, profil
obory: ICT a strategické služby , informační a telekomunikační technologie, obchod a marketing, leadership

Ing. Stražovec Peter – fotografie, profil
obory: agilný manažment, krizové řízení, online platby, gamifikace

Ing. Sudík Pavel – fotografie, profil
obory: vzdělávání, služby, administrativa

Ing. Sýkora Stanislav – fotografie, profil
obory: ICT, management, obchodní činnosti, marketing

Mgr. Sýkora Tomáš – fotografie, profil
obory: ICT, inovace, vzdělávání, obchodní činnosti

Bc. Šebelová Lenka – fotografie, profil
obory: projektové  a dotační řízení, financování start-upů, inovace

Ing. Ševčík Jan – fotografie, profil
obory: fundraising, tvorba byznys plánu, management, obchodní činnost

Ing. Šimerková Anna – fotografie, profil
obory: výroba, financování, obchod, rozvoj družstevnictví

Šoltys Marek – fotografie, profil
obory: IT, telco, energy&utility, banking

Šorelová Eva, MBA – fotografie, profil
obory: personální a manažerské řízení, nastavení vnitrofiremních procesů, tvorba finančního plánu a business plánu, využití investičního kapitálu

Ing. Šťastná Lenka – fotografie, profil
obory: vyhledávání a propojování kontaktů, jednání s finančními institucemi, obchodní techniky

Ing. Štramberský Libor – fotografie, profil
obory: výzkum a vývoj, strojírenství, inovace

Štros Ladislav – fotografie, profil
obory: ICT, business development, management a služby

Ing. Tölg Jindřich – fotografie,  profil
obory: elektrotechnika, elektroenergetika, ICT, vývoj a inovace

Tůma Václav – fotografie, profil
obory: biotechnologie, obnovitelné zdroje, inovace, energetika

Václavíková Martina, MBA – fotografie, profil
obory: obchodní model a strategie firmy, strategické řízení a inovace, procesní řízení v praxi

Ing. Vachová Petra – fotografie, profil
obory: obchodní činnost, služby, cestovní ruch, biotechnologie

Ing. Valda Petr – fotografie,  profil
obory: zvyšování zisku firem, výrobní firmy a zvyšování jejich výkonnosti, aktivní obchodní strategie, management rezerv

Vargaeštok Marcel – fotografie, profil
obory: gastronomie, marketing, vzdělávaní, inovace

 Ing. Vaškovic Petr – fotografie, profil
obory: ekonomika a finance, inovace, lidské zdroje a vzdělávání, obchod a marketing

Vítek Petr – fotografie, profil
obory: business modelling, sales, operating model, HR, finance

Ing. Vodrážka Michal – fotografie, profil
obory: IT, biotech, služby, spotřební zboží

Všianský Jan – fotografie, profil
obory: E-commerce, ICT, Lingvistika, Marketing

Ing. Petr Vybíral – fotografie, profil
obory: ICT, Management, Strategické řízení, Administrativa

Zinck J. Vincent – fotografie, profil
obory:

 

Certifikát o koučovacích dovednostech je Agenturou CzechInvest vydáván pouze pro účely
projektu CzechEkoSystem.

 

Všeobecné podmínky účasti kouče v interní databázi Agentury na podporu podnikání a investic CzechInvest – „Databáze koučů“

 

General terms and conditions of Participation of a Coach in the Internal Database of the Investment and Business Development Agency CzechInvest – “Database of Coaches”