Bc. Kašpar Martin

foto_Kaspar_Martin

 

 • listopad 2005 – současnost – Microtherm CZ s.r.o. – Generální ředitel, prokurista; Odpovědnost za řízení, chod a obchodní aktivity celé dceřinné společnosti firmy Microtherm GmbH, Pforzheim, Německo v ČR. 100-120 zaměstnanců, z toho 22 TH, úseky obchodní, logistika a nákup, výroba, vývoj, TPV a technologie, ekonomický a personální, řízení kvality. Výroba a prodej termoregulační techniky – vestavné bimetalové termostaty, pojistky, tepelné omezovače, pokojové termostaty atd. Aplikace moderních metod řízení, zavedení nového IS (K2), modernizace a investice do strojního vybavení, rozšiřování trhů do zemí bývalého SSSR a východního bloku, motivace a vzdělávání zaměstnanců, čerpání podpory z fondů EU, KAIZEN – filosofie neustálého zlepšování způsobilosti zaměstnanců a procesů, G8D – disciplinované řešení problémů, 5S atd. Zavedení nového systému procesního řízení a dokumentace ISO. Úzká spolupráce s mateřskou firmou – vývoj, nové projekty (transfer technologie z D do CZ), zvyšování kvality, produkce, investice, rozšiřování výrobkového portfolia a segmentů trhu.
 • Od června 2005 do října 2005 – CS Cargo a.s., Jičín – Ředitel provozní logistiky – člen vrcholového vedení společnosti;
  Odpovědnost za provoz a ekonomiku logistických center v ČR a SR (cca 150 zaměstnanců), JIT, sekvence, CKD/SKD obaly – dodávky do Škoda Auto, příjem, evidence, skladování, expedice posilovačů brzd pro Continental Teves, KAN BAN dodávky do Benteler, Sarnautomotive, atd., komplexní zajištění materiálových toků dle požadavků zákazníků, EDI komunikace, práce v IS SPEiS, obchodní a personální politika, zákaznická orientace, příprava a úspěšné zvládnutí auditu ISO TS 16 949 – 2002 v řízené oblasti.
 • Od září 2004 do ledna 2005 – PAL International a.s. Praha (Intier Closures – A Magna Company) – Operační ředitel – člen vrcholového vedení společnosti; odpovědnosti za výrobu, technologii, logistiku a správu závodu v rámci řízení nového projektu výroby stahovačů oken. V oblasti operačního řízení zavedení KAIZEN a Kontinuálního zlepšování, POKA-YOKE, Lean Manufacturing, snižování interního/externího PPM, G8D týmové řešení problémů, prosazování TQM a příprava na 6 Sigma projekty, motivační program pro zaměstnance, nová strategie plánování výroby, monitoring výroby (OEE, PPOH), Profit / Loss analýza, ověřování technologické způsobilosti pracovišť, projekt snižování logistických nákladů, bezproblémový náběh nových projektů, úspěšný audit ISO-TS 16949 v listopadu 2004.
 • Od října 2002 do 31.5.2004 –   Avon Automotive a.s., Rudník (gumové komponenty pro automobilový průmysl) – Ředitel logistiky – člen vrcholového vedení společnosti
  Na základě úspěšného zvládnutí předchozí pozice vyzván k řízení útvaru logistiky. Nastavení nového systému plánování výroby, plnění zákaznických objednávek – průměrný OTIF 99-100%, řízení toku materiálu do a ze společnosti a řízení vstupních a výstupních skladů, interní a externí logistické dispozice, celní dispozice, zavedení a optimalizace nového informačního systému uvnitř společnosti, eliminace aktivit bez přidané hodnoty, zaměření na úspory nákladů v rámci celé společnosti, vytvoření nového moderního logistického systému, spolupráce s evropskou divizí společnosti Avon Automotive, účast na strategických rozhodnutích, péče o klíčové zákazníky (Landrover, MG Rover, Ford, Nissan – Anglie, Ford, Škoda – Auto,VW, Opel – Německo, AP – Francie), dodávky 1. Tierům, dodávky náhradních dílů. Kladné hodnocení útvaru při recertifikačním auditu ISO/TS v lednu 2004.
 • Od května 2000 do září 2002 – Avon Automotive a.s., Rudník – Vedoucí projektu / výroby
  Vytvoření nového výrobního centra uvnitř existující společnosti – tým/pracovní konference/ životní prostředí/strojové vybavení/proces/kvalita/výrobek/zákazník.
  Zavedení výroby odlévaných polyuretanových PBD válečků pro cartridge laserových tiskáren. Řízení materiálových vstupů od nákupu, logistiku, prodej a dodávky zákazníkovi – zavedení systému KAN-BAN.
  Zavedení standartů QE (kvalita a prostředí) – ISO 9001 a ISO 14000 v novém výrobním středisku, zavedení managementu totální kvality (SPC, procesní management a systémy managementu neustálého zlepšování, manažerský přístup atd.)
  Týmové řešení problémů, FMEA, APQP a metodologie 6 Sigma, neustálé zlepšování, nové projekty, nové výrobky, rozšiřování výroby.
 • 1996-99 – Elitex Červený Kostelec a.s. – Saurer Czech (Výrobce textilních strojů) – Vedoucí prodeje
  Přímý i nepřímý prodej strojů a náhradních dílů
  plánování obchodní strategie, transfer technologie do Íránu, práce na strategii marketingu společnosti, otevírání nových trhů, reklama a propagace výrobků na videu i psanou formou (Čeština/Angličtina), zavedení internetu do společnosti, dohled a vytváření smluv a kontraktů, účast a výkon marketingu ve vedení společnosti, styk s veřejností, řešení reklamací, technická a procesní podpora a servis zákazníkům.
  Organizace a samostatné řízení veletrhů v Teheránu, Tabrízu, Moskvě a v Taškentu.
  Obchodní cesty a prodej do Íránu, Ruska, Uzbekistánu, Bulharska, Egypta a Syrie.
 • 1994-96 – Elektrocentrum Náchod s.r.o. – Velkoobchod (Čeko-Elektro) – centrála Broumov –  Vedoucí importu
  Odpovědnost za dovoz elektrických domácích spotřebičů (Španělsko, Itálie, Jižní Korea, Hong-Kong).
  Vedení dovozního týmu, styk s veřejností, řešení reklamací, ošetřování dokumentárních plateb, zajišťování přeprav zboží, překlady a supervize instrukčních manuálů, supervize dodavatelských kontraktů, zákaznická podpora atd.
  Prezentace výrobků a firmy na obchodních veletrzích: Kolín n. Rýnem, Berlín, Brno.
  1991-93 – střídavý pobyt v zahraničí – Řecko (pracovně), Německo (pracovně), Kanada (pracovně i soukromě), USA (soukromě cca půl roku) – získání živé praxe v používání AJ

 

Profesní zkušenosti:

 • nákup, strategický nákup, import a financování, bankovní nástroje, marketing, reklama, propagace, prodej, management obchodu, management logistiky, transfer technologie, management výroby a technologie, management kvality, systém managementu jakosti, projektový management, personální management, generální management.

 

Dovednosti:

 • nákupní techniky, výběr a hodnocení dodavatelů, leadership, teamová práce, lean manufacturing, kan-ban, 5S, six sigma, prodejní a persuazivní techniky, prezentační techniky a dovednosti, výběr zaměstnanců, hodnocení a motivace zaměstnanců, sociologické průzkumy a vyhodnocení, manažerské účetnictví, finanční plánování a strategie, interní auditing dle ISO, APQP (Advanced Product Quality Planning), FMEA (Failure Mode Effect Analysis), G8D (Global 8 Disciplined Problem Solving), efektivní komunikace, efektivní skupinová práce, kultura telefonování, řeč těla, týmová práce, aktivní naslouchání;
 • více na http://www.linkedin.com/profile/view?id=78205925&trk=nav_responsive_tab_profile.

 

Specializace:

 • personální management;
 • organizační rozvoj a řízení;
 • kultura a etika.

 

Reference, úspěchy:

 • Elektrocentrum Náchod – úspěšné zavedení španělské značky CATA na českém trhu;
 • Elitex Červený Kostelec – úspěšný vstup na „zapomenutý“ trh v Íránu; rekordní prodeje a znovuzavedení značky po mnohaleté pauze z dob socialismu;
 • Avon Automotive a.s. – vybudování, stmelení a motivace perfektního týmu pro nový projekt výroby, vybudování a úspěšné rozjetí nových Hi-Tech prvků a technologií ve zcela novém výrobním středisku, získání neoficiálního titulu nejúspěšnějšího výrobního centra ve společnosti;
 • Avon Automotive – úspěšný projekt snížení logistických nákladů za speciální přepravy ke klíčovým zákazníkům (Landrover, MG Rover, Opel, VW, Škoda), úspěšný projekt drastického snížení zásob materiálu, rozpracované výroby a hotových výrobků na logistických skladech z cca 130 mil. Kč na cca 70 mil. Kč, zavedení podmínek pro úspěšný audit ISO/TS 16949;
 • PAL Intier a.s. – úspěšné dokončení projektu zavedení nové výroby stahovačů oken do ČR z Itálie (zákazníci Fiat Group – Maserati, Ferrari, Alfa Romeo, Iveco);
 • CS Cargo – úspěšné zavedení a zvládnutí JIT a JIS dodávek z logistického centra do Škoda Auto, zavedení podmínek pro úspěšný audit ISO/TS 16949 ve svěřené oblasti;
 • Microtherm CZ – zavedení nového systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, úspěšné zvládnutí krize v letech 2008-2009 (a tím záchrana firmy před krachem) pomocí zvláštních opatření a nasazení krizového managementu, úspěšné rozšíření prodejních teritorií na území bývalého východního bloku, zefektivnění a stabilizace společnosti v ekonomické i personální oblasti po předchozím nedobrém vývoji.