Ing. Beranovský Jiří Ph.D., MBA

Jiri Beranovsky

Všechna dosavadní zaměstnání:

 • od 2006 – dosud – ředitel, analytik, jednatel, společník ve společnosti EkoWATT CZ s. r. o.,
 • od 1992 dosud – ředitel, analytik, předseda ve společnosti EkoWATT o. s.,
 • od 2007 dosud – odborný asistent, ČVUT, Fakulta elektrotechnická, KEMH,
 • od 1995 dosud – OSVČ
 • 1991-1992  – pracovník na civilní službě, Seven, středisko pro efektivní využívání energie,
 • 1987-1991 – pomocná vědecká síla, ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, KFE,

Profesní zkušenosti:

 • manažerské zkušenosti – vedení společnosti, strategické rozhodování, řízení obchodních vztahů a lidských zdrojů, vedení specializovaných odborných projektů a projektů VaV, tvorba produktů;
 • odborné zkušenosti – analýza a optimalizace energetických systémů, efektivní využívání energie, obnovitelné zdroje, investiční strategie, tvorba podnikatelských záměrů, ekonomická a finanční analýza, studie proveditelnosti, energetické audity OZE a budov;
 • lektorské zkušenosti – přednášková a publikační činnost.

Dovednosti:

 • lektorská činnost, analýza a optimalizace energetických systémů, efektivní využívání energie, obnovitelné zdroje, investiční strategie, tvorba podnikatelských plánů, ekonomická a finanční analýza, studie proveditelnosti, energetické audity OZE a budov;
 • schopnosti týmové práce a vyjednávání, komunikace s obchodními partnery a klienty rozdílných národností, praxe v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, koučingu a mentoringu vyplývají z rozsáhlé praxe zakládání a vedení organizace, která se vypracovala ve velmi kvalifikovanou konzultační společnost;
 • zkušenosti z cest a pobytu v zahraničí. Časté tuzemské i zahraniční stáže rozšiřují komunikační dovednosti a spolupráci v multikulturním prostředí. Zkušenosti z odborných diskuzí v televizi a rozhlase (ČT 1, ČT 2, ČT 24, Český rozhlas,…);
 • dovednosti vyjednávání, rétoriky, řízení porad, prezentací a mezikulturní komunikace byly získány v rámci výše uvedených kurzů včetně kurzů MBA. Lektorské a publikační dovednosti byly zdokonaleny jednak rozsáhlou prezentační a publikační činností a jednak výukou na ČVUT.

Specializace:

 • management;
 • marketing;
 • nové produkty;
 • optimalizace nákladů;
 • tvorba podnikatelských plánů;
 • energetika;
 • sustainable business development;
 • průmysl;
 • věda a výzkum;
 • služby.

Reference, úspěchy:

Vybudování úspěšné konzultační společnosti v oblasti sustainable business development EkoWATT), úspěšné vedení rozsáhlých projektů s mezinárodní účastí, projekty VaV, publikační činnost.

Nejdůležitější projekty:

 • analýza potenciálu OZE pro kraj Hlavní město Praha (2013);
 • financování projektů, zpracování žádostí programů: Nová zelená úsporám, OPŽP, OPPI, ČEA apod. Desítky úspěšných žádostí (2013);
 • analýza využití potenciálu biomasy pro energetické účely na území působnosti MAS Moravský kras (2013);
 • možnosti využití energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie v Ústeckém kraji (2012);
 • Pasivní panelák? A ti myslíme vážně! Publikace (2011);
 • stovky energetických auditů pro obnovitelné zdroje, cca 500 MW instalovaného výkonu (2007-2010);
 • rekonstrukce panelových domů do pasivného standardu. Člen týmu, projekt VaV (2010).