Ing. Dvořák Martin, Ph.D.

Martin Dvorak

 

Všechna dosavadní zaměstnání:

 • 2013 – doposud – ONLINE jazyky s.r.o., investor, jednatel společnosti. Kapitálový vstup do společnosti a kompletní restrukturalizace. Vyjednávání s dodavateli, oddlužení společnosti uvedení produktu na trh, nastavení marketingových a prodejných kanálů, redesign internetového prodejního portálu, IT inovace, finanční řízení, strategické  řízení, zajištění vstupu dalšího investora.
 • 2007 – doposud – Green Systems s.r.o., zakladatel, jednatel společnosti. Založení společnosti, řízení, tvorba inovativních IT Produktů – GPS golfová navigace, SW pro sběr a zpracování dat,  řízení zakázek v ČR a Nemecku, obrat společnosti ze z nuly vyšplhal k desítkám milionů Kč.
 • 2009 – doposud – Czechinvest, externí hodnotitel. Hodnocení žádostí v programech ICT a strategické služby, ICT v podnicích, Inovace
 • 2008 – 2011 – beVirtual, s.r.o., zakladatel, jednatel společnosti. Založení společnosti k využití tržní niky virtuálních světů. Uvedení produktu na trh, marketing, komunikace s významnými firmami, 100% pokrytí definované tržní niky, vytvoření komunity čítající 30 tis. členů, prodej organizační složky společnosti.
 • 2003 – 2007 –  BENETA.cz, s.r.o., zakladatel, ředitel společnosti. Založení společnosti, vedení SW vývojářů, projektové řízení, marketingové aktivity, vybudování společnosti od založení po zakázky pro významné české společnosti. Prodej podílu ve společnosti.

 

Profesní zkušenosti:

 • založení podniku
 • definice strategie
 • nastavení vnitropodnikových procesů
 • návrhy, analýza a zavádění inovací
 • vymezení pozice na trhu
 • analýza konkurence
 • marketingový plán
 • personální obsazení
 • finanční řízení
 • vyjednávání s investory

 

Dovednosti:

 • komunikační
 • IT
 • manažerské dovednosti

 

Specializace:

 • restrukturalizace podniku
 • uvádění produktu na trh
 • online marketing

 

Reference, úspěchy:

 • úspěšná restrukturalizace společnosti ONLINE jazyky – angličtina online pro samouky, s.r.o.
 • vybudování společnosti Green Systems s.r.o. a dosažení obratu desítek milionů Kč
 • vybudování 30ti tisícové komunity, vytvoření a pokrytí tržní niky a prodej org. složky beVirtual s.r.o.
 • vybudování společnosti BENETA.cz, s.r.o. a následný prodej podílu