Ing. Pešat Martin

Martin Pesat

Všechna dosavadní zaměstnání:

 • 1984-1985 – Správa pošt a telekomunikací – Ostrava
  sam. referent, příprava investic
 • 1985-1988 – OKD –   Ostrava
  mistr, vedení týmu specialistů
 • 1988-1992 –  OKD –   Ostrava
  sam. výzkumný pracovník, projektová činnost
 • 1992-1998 – Eurotel – Morava
  regionální manažer, budování a řízení regionálního prodeje
 • 1998-1999 – Eurotel – Praha
  manažer prodeje, budování a řízení prodeje v maloobchodních řetězcích
 • 1999-2001 – EdS – CZ – Ostrava
  generální ředitel, řízení dceřiných firem v ČR (jednatel, předs. představenstva)
 • 2001-2003 – SME – Ostrava
  obchodní ředitel, řízení nákupu elektřiny pro největší distribuční
  společnost a prodeje elektřiny velkým zákazníkům
 • 2003-2004 – SMP –  Ostrava
  obchodní ředitel, řízení prodeje plynu na sev. Moravě
 • 2004-2005 – Skanska – Třinec
  náměstek obchodního ředitele, řízení marketingových aktivit a týmu obchodníků
 • 1993-dosud – HERTIN – Ostrava
  senior konzultant, poradenství, školení, jednatel

 

Profesní zkušenosti:

Manažerské

 • exekutivní vedení společností (předseda představenstva, jednatel)
 • řízení společností (generální ředitel, obchodní ředitel, vedoucí pobočky, atd.

Odborné

 • telekomunikace
 • energetika
 • odpady a recyklace
 • stavebnictví
 • management consulting
 • obchod
 • vzdělávání dospělých
 • ekonomika

Lektorské

 • manažerské know-how
 • marketing
 • obchodní dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • účinná komunikace

Dovednosti:

 • tvorba podnikatelských plánů
 • finanční plánování
 • risk management;
 • koučing
 • zakládání a zajištění financování nových společností
 • zakládání joint venture
 • prodej společností

Specializace:

 • transfer inovací do výroby
 • dotační poradenství
 • realizace výběrových řízení

Reference, úspěchy:

 • Návrh a vytvoření nového prodejního kanálu pro nové služby a výrobky telekomunikační společnosti v ČR. (Eurotel).
 • Zprovoznění jednotky termické desorpce pro čištění kontaminované zeminy. (Tractebel – EdS CZ).
 • Akvizice společnosti SCHB a.s.  (Tractebel – EdS CZ, Suez).
 • Vybudování trading floor pro obchodování s energetickými komoditami. (Severomoravská energetika).
 • Návrh a realizace “Energetického hypermarketu”. (Severomoravská energetika).
 • Reinženýring obchodních procesů v plynárenství v podmínkách liberalizovaného trhu. (SMP, RWE).
 • Projekty: Průchod zakázky firmou, Organizační řád, Marketingový koncept divize. (Skanska).
 • Tvorba studijních výukových opor v rámci OP RLZ – E-learningové vzdělávání pro rozvoj spolupráce pracovníků vědy a výzkumu s průmyslovými podniky. (TU-VŠB).