Ing. Doležal Radek

Radek Dolezal

 

Všechna dosavadní zaměstnání:

 • 10/2013 – OSVČ – Projektový manažer a člen Dozorčí rady Obecně prospěšné společnosti
  Náplň práce: spolupráce na startup projektu v oblasti zapojení aktivních seniorů v oblasti sužeb, pomoc se vznikem společnosti, sestavení realizačního týmu, podílení se na rozvoji a kontrole společnosti
 • 4 – 8/2013 – OSVČ – Projektový manažer
  Náplň práce: odpovědnost za praktickou realizaci startup projektu sociálních služeb (příprava startupového projektu, koordinace vzniku společnosti, registrace, koordinace externího vývoje SW aplikace prořízení pracovních aktivit, zajišťování registrací a akreditací na úřadech státní správy a samosprávy, účast na klíčových poradách – koučování pracovních týmů, optimalizace a směřování k cílovému stavu pilotního pro)
 • 9-2012/4-2013 – ČSSZ ústředí (státní správa)Náměstek ústředního ředitele pro ekonomiku a provoz
  Náplň práce: Odpovědnost za technický provoz celé ČSSZ (9.800 zaměstnanců) v době, kdy byl odvolán Ústřední ředitel pro neplnění povinností, rezignoval náměstek ústředního ředitele a ředitel pro IT. Vyrovnání propadu 600 milionů korun v provozní části, příprava IT technologií a SW na zákonné změny platné od 1/2013, Výměna starého tiskového řešení a implementace 4.500 tiskáren na 84 poboček v ČR v termínu 5 týdnů s celkovou úsporou vyšší než 400 mil. Kč v období 4 let, Vytvoření základních dohod mezi dodavateli IT technologií a SW na Dodavatelském poolu s cílem sjednotit IT platformu a SW a databáze, koordinace aktivit Projektu Jednotného inkasního a výplatního místa, koordinace projektu Systemizace pracovních míst v rámci MPSV
 • 5-9/2013 – MPSV (státní správa)
  Projektový manažer MPSV – projekt SSM (servisní služby ministerstva)
  Náplň práce: odpovědný za přípravu, návrh, vytvoření a vlastní realizaci centralizace servisních služeb MPSV (centralizace nákupu, servisu SW, HW, platforem, všech nakupovaných služeb a všech obslužných činností všech ministerských subjektů), což představovalo cca 1.500 až 2.000 zaměstnanců ve 14 organizacích a objem cca 5,5 mld. Kč/ročně
  Projektový manažer MPSV – projekt Systemizace (projekt sjednocení úrovně Platových tříd a tarifů napříč MPSV) – na poslední tři měsíce jsem dostal dokončení tohoto projektu, šlo o prosazení všech navrhovaných změn v databázi zaměstnanců MPSV – sjednocení tarifů a platových výměrů. Cílem bylo aby zaměstnanec MPSV vykonávající stejnou, nebo obdobnou práci dostal zaplaceno stejně , bez ohledu v které organizaci MPSV je zaměstnán, kolikátý je v organizační struktuře a kolik má nadřízených nad sebou, či podřízených pod sebou
 • 1997-4/2013 – TRIFID CONSULT a.s. (poradenská společnost)Ředitel společnosti, obchodní ředitel, ředitel projektů, zakladatel, akcionář
 • Náplň práce – Ředitel (2011-2013) – odpovědnost za celý tým poradců (až 40 zaměstnanců a spolupracujících odborníků), za plnění úkolů na jednotlivých projektech, stabilizace firmy v době výrazně poptávka po poradenských službách klesá, vedení klíčových porad firmy, kontrola hospodaření a plnění obchodních plánů,
 • Náplň práce – Obchodní ředitel (2008-2011) – odpovědnost za získání a realizaci projektů, odpovědnost za ekonomiku projektů a získání referencí klientů, které naši práci prodávali jinde, realizace obchodního zastoupení v Moskvě a za obchodní projekty v Rusku, Gruzii a Ukrajině
 • Náplň práce – Ředitel projektů (celé období) – jako projektový manažer odpovědnost za celý projekt u jednoho klienta a jako ředitel projektů odpovědnost za více projektů u více klientů. Projekt byl většinou definován jako Optimalizace procesů nebo Zvýšení efektivity práce, Snížení nákladovosti, Snížení spotřeby času, Zvýšení produktivity, nastavení motivace, Změna organizace práce apod. Důležité projekty za posledních 5 let jmenuji níže
 • 1992-1997 –  RAMEX s.r.o. (finanční společnost)Ředitel, jednatel, spolumajitel
  Náplň práce: zakladatel finanční společnosti, která poskytovala finanční leasing převážně firmám (leasing, strojů, zařízení, technologií, nákladních aut, pod…) Více než 400 klientů, více než 300 mil. Kč alokovaného finančního objemu, více než 150 mil. Kč ročního obratu a to vše v počtu 3 zaměstnanců, v době kulminace privátních leasingových společností firma fúzovala s větší finanční společností, podílel jsem se na vývoji SW pro poskytování leasingu jako součást ERP SW, účast na dvou veletrzích INVEX a prodej licencí několika desítkám subjektů
 • 1990 – 1992 –  LEAVIA INVESTMENT a.s.Obchodní ředitel a člen představenstva, akcionář
  Náplň práce: Vybudování finanční společnosti, která jako první v ČR měla živnostenský list na poskytování leasingu. Spolupráce s MF při tvorbě zákona o poskytování finančního a operativního leasingu, měl jsem na starost vedení portfolia více než 600 leasingových klientů, řízení úvěrových obchodů u financujících bank, vybudovali jsme obchodní místa pro výkupy DIKŮ, založili jsme fond pro 1 a 2 vlnu kuponové privatizace, obrat firmy 160 mil. Kč/rok, Řízení cca 25 pracovníků

 

Profesní zkušenosti:

 • Celý můj profesní život od vysoké školy je zaměřen na zlepšování zejména pracovních procesů ve zpracovatelském, výrobním průmyslu, ve službách i státní správě. Firemní procesy fungují na stejných principech. Důležité je pouze najít průnik mezi očekáváními zadavatele a možnostmi, které jsou limitovány ekonomickou situací na trhu, finanční stabilitou klienta, funkčností jednotlivých pracovních týmů klienta, konkurencí a schopností celého týmu chtít najít řešení.

 

Dovednosti:

 • poradenství v oblasti řízení
 • projektový management
 • krizové řízení
 • snižování nákladů
 • mediátor
 • analýza dat
 • týmová práce
 • vyjednávání
 • vedení ke změně
 • pozitivní myšlení

 

Specializace:

 • zpracovatelský průmysl
 • těžký průmysl
 • strojírenství
 • potravinářství
 • nemocnice
 • služby
 • státní správa a samospráva

 

Reference, úspěchy:

 • projekt aktivizace seniorů a handicapovaných občanů do služeb
 • projekt sociálních služeb
 • projekt tiskového řešení
 • projekt úpravy aplikací
 • projekt servisních služeb
 • projekt systemizace
 • projekt elektronické spisové služby
 • projekt restrukturalizace servisních služeb
 • projekt výběr dodavatele na el. aukce
 • projekt interní logistiky v automobilce
 • projekty zaměřené na optimalizaci