Mgr. Macholda František, MBA

Frantisek Macholda

 

Všechna dosavadní zaměstnání:

 • 2006 – dosud – EkoWATT CZ s.r.o. – Partner, Obchodní ředitel, Senior konzultant
 • 1998 – 2006 – EkoWATT – Odborný poradce, analytik
 • 1994 – 1998 – ANALERGA s.r.o. – jednatel
 • 1993 -1994 – OSVČ
 • 1992 – 1993 – AVČR, ÚMG – odborný asistent
 • 1990 – 1992 – AVČR, MBÚ – studijní pobyt

 

Profesní zkušenosti:

 • řízení firmy;
 • tvorba strategií;
 • nalézání produktů a trhů;
 • marketing;
 • řízení lidských zdrojů;
 • poradenství v evropských programech;
 • hodnotitel projektů.

 

Dovednosti:

 • lektor prezentačních dovedností;
 • marketing;
 • PR;
 • tvorba byznys plánů a rozpočtů;
 • tvorba a posuzování podnikatelských záměrů;
 • jednání s investory na nejvyšší úrovni včetně mezinárodních projektů.

 

Specializace:

 • podnikové řízení;
 • hledání provozních úspor;
 • tvorba byznys plánů;
 • energetika;
 • sustainable business developement;
 • průmysl;
 • věda a výzkum;
 • služby.

 

Reference, úspěchy:

Vybudování jedné z nejúspěšnějších konzultačních firem v energetice (EkoWATT), úspěšné vedení rozsáhlých výzkumných projektů s mezinárodní publicitou, tvorba nových produktů.

Poslední významnější projekty (2013):

 • Romanov Dvor I a II., Moskva, Rusko – získání certifikace BREEAM pro jedno ze tří nejprestižnějších byznys center v Rusku;
 • BRE Institut, Velká Británie – zpracování podkladů pro nastavení národních podmínek ČR pro environmentální certifikace budov;
 • ComCity, Moskva (komplex budov pro cca 40 tis. osob) – optimalizace energetické náročnosti projektu;
 • Lincoln – aplikace principů udržitelnosti na dostavbu průmyslového závodu;
 • SFŽP ČR – konzultace pro nastavení podmínek dotačního programu Nová Zelená úsporám;
 • marketingová analýza trhu s biomasou v Evropě;
 • výzkumný projekt „Možnosti rekonstrukce panelových domů do pasivního standardu“;
 • podklady pro budoucí obchodní strategii ČEZ – analýza a doporučení;
 • analýzy a návrhy opatření pro systémové úspory – obchodní centra IKEA a Avion Shopping Parky.