RNDr. Jochman Jaroslav

foto_Jochman_Jaroslav

 

Všechna dosavadní zaměstnání:

 • 8/1990 – VVV MOST spol. s.r.o., www.vvvmost.cz
  společník, jednatel a ředitel společnosti
  obor nebo sektor: komplexní služby v oblasti pásové dopravy, odborné poradenství v oblasti řízení firem, ekonomické analýzy a controlling
 • 11/ 1978 – 12/ 1990 – výzkumný ústav pro hnědé uhlí v Mostě – www.vuhu.cz
  samostatný výzkumný pracovník
  obor nebo sektor: řešení úkolů vyplývajících se zavádění dálkové pásové dopravy a nových typů dopravních pásů na povrchových dolech SHR
 • 10/1977 – 11/1978 – ČKD Polovodiče – Praha
  oddělení vývoje
  obor nebo sektor: aplikace tekutých krystalů a povrchová ochrana tirystorů

 

Profesní zkušenosti:

 • výzkum a vývoj zejména v oblasti pásové dopravy
 • řízení a vedení firem
 • ekonomické činnosti

 

Dovednosti:

 • organizační a manažerské dovednosti – vedení cca 100 zaměstnanců

 

Specializace:

 • expert na problematiku dopravních pásů
 • vynálezy
 • podnikání (podnikatelský plán, controlling, ekonomická a marketingová činnost)
 • fyzika a matematika

 

Reference:

 • publikace
 • 5 článků ve sbornících mezinárodních konferencí
 • 8 příspěvků ve sbornících domácích konferencí
 • 46 výzkumných a technických zpráv nebo expertiz zaměřených na dopravní pásy
 • 5 autorských osvědčení
 • 4 zlepšovací návrhy