Drs. Grijpma Rudolf Bernard, RA, bc.

foto_Grijpma_Roland

 

Profesní zkušenosti:

 • 7 let na pozici finančního ředitele a jednatele velké nadnárodní společnosti na Slovensku se vzájemnými vztahy v rámci skupiny v teritoriích SK, CZ, Německu, Velké Británii, USA, atd.;
 • 4 roky praxe ve funkci výkonného ředitele německé prodejní dceřiné společnosti;
 • 6 let pracovních zkušeností jako mezinárodní auditor, se schopností certifikace účetní závěrky, zkušeností v oblasti auditu malých a velkých podniků, fúzí a akvizic;
 • Zkušenosti z oblasti poradenství pro začínající podniky, malé a střední podniky, včetně dočasného řízení, dohledu na obchodní, právní a finanční otázky, zakládání nových společností a jejich vedení v prvotní fázi jejich růstu, zavedení organizační struktury a implementace finančních strategií v rámci společností;
 • Jednání s investory a financiéry;
 • Projektové řízení; meziresortní, mezinárodní;
 • Zkušenosti s prodejními organizacemi, výrobními podniky, výzkumem a vývojem velkých nadnárodních společností (také ve funkci jednatele), místními prodejními organizacemi, velkoobchodem a maloobchodem;
 • Řízení v oblasti financí, controllingu, práva a účetnictví organizací> 40 zaměstnanců, společnosti mezinárodního automobilového průmyslu (pneumatiky, pryž, technická pryž)  včetně reportingu a řízení 10 dceřiných společností;
 • Vytvoření sítě kontaktů v oblasti automotive, výrobní sféře, R&D, velkoobchodu i maloobchodu;
 • Krizový management a restrukturalizace společností;
 • Prodej, sloučení, akvizice společností a jejich příprava na tyto akce z pohledu due diligence a ohodnocení společností na straně kupujícího i prodejce;
 • Vlastnoruční vypracování Příručky pro účetnictví a reporting, následné školení zaměstnanců a zavedení tohoto standardu do obecné praxe v rámci celé skupiny;
 • Zahraniční obchod

 

Dovednosti:

 • obchodní (příprava a vedení obchodních jednání, zejména se zahraničními subjekty);
 • manažerské a vůdčí (motivace, strategie, dosažení stanovených cílů, řešení problémů);
 • komunikační (prezentace a vyjednávaní);
 • projektové řízení;
 • vytvoření podnikatelského záměru, vyhodnocení, implementace prorůstové strategie
 • kreativita a flexibilita;
 • praktický přístup
 • jazyková znalost (angličtina, němčina, holandština -plynule, francouzština a slovenština – průměrně).

 

Specializace:

 • Mezinárodní obchod;
 • Řízení organizací různých velikostí z finančního, kontrolního, právního a účetního hlediska, včetně nastavení způsobů financování, struktur, činností a jejich kontrolních mechanismu;
 • Nastavení strategické orientace společnosti, strategických plánů, organizační struktury, obchodních záměrů a vykazování plánů/skutečnosti;
 • Zprostředkování kontaktů (investoři vč. rizikového kapitálu, obchodní partneři a zákazníci);
 • Startup management;
 • Realizace strategií daňové optimalizace, daňových prázdnin, žádosti a vyjednávání o další subvence;
 • Příprava individuálních a konsolidovaných účetních závěrek a výročních zpráv;
 • Jednání s akcionáři, konkurenty, vlastníky rizikového kapitálu a příprava dokumentace pro jednání, obchodní hodnocení a smlouvy.

 

Reference, úspěchy:

 • Realizace (dvou) expanzních projektů (oba> 200 mil. EUR investic), s cílem ztrojnásobit výrobní kapacitu z 5 na 15 milionů kusů,implementace kontrolních, finančních, účetních a operativních změn a aspektů s cílem zajistit kontrolu projektů a jejich úspěšnost;
 • Úspěšné vyjednání 2 daňových prázdnin s dotacemi v celkové hodotě 35 mil.EUR;
 • Obnova financování pro > 50 mil. EUR s 50% snížením Euribor přirážky;
 • Implementace a řízení celosvětové konverze US GAAP na IFRS  pro 250 poboček;
 • Integrace, likvidace, prodej, sloučení a optimalizace dceřiné společnosti (12 akvizic) do mateřské společnosti a / nebo místních prodejních společnosti ve skupině;
 • Koordinace aktivit dceřinné společnosti v Rusku s následným prodejem místnímu výrobci s výrazným ziskem.