III. výzva k předkládání žádostí o podporu

III. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci projektu CzechEkoSystem byla vyhlášena dne 3. března 2014. Žádosti musí byt doručeny  do sídla agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest  nejpozději  do 30. 4. 2014. Na tuto výzvu byla alokována částka 86,8 milionů Kč.

Dokumentaci k III. výzvě naleznete zde.