Ing. Bárta Martin

Barta_Martin

Všechna dosavadní zaměstnání:

 • 11/2009 – současnost – ECONOMY RATING A.S.
  ekonomické a finanční poradenství
  hlavní projektový manažer
  vedení týmu projektových manažerů, vedení týmu informatiků, obchodní aktivity, vytváření vize a strategie společnosti, analýza příležitostí a dotační audit, zpracování a vedení projektů a žádostí o dotace / granty, dotační management, zpracování investičních pobídek, finanční analýza, rozvoj podnikatelských záměrů
 • 2/2009 – 11/2009 – ECONOMY RATING A.S.
  ekonomické a finanční poradenství
  projektový manažer
  asistentské práce při zpracování investičních projektů
 • 12/2007 – 2/2009 – 3S CONSULTING S.R.O.
  poradenské služby v oblasti ISO norem
  project co-ordinator
  vedení týmu pracovníků, organizace a realizace školících aktivit, projektový management
 • 12/2007 – 2/2009 – 3S CONSULTING S.R.O.
  poradenské služby v oblasti ISO norem
  senior konsultant
  samostatné vedení projektů zavádění ISO norem, vedení týmu pracovníků obchodního oddělení
 • 4/2007 – 12/2007 – 3S CONSULTING S.R.O.
  poradenské služby v oblasti ISO norem
  junior konsultant
  asistentské práce při zavádění ISO norem ve společnostech, komunikace s klienty, certifikačními společnosti, administrativní práce k zajištění chodu obchodního oddělení

h

Profesní zkušenosti:

 • Vystudoval manažerskou informatiku a řízení a ekonomiku podniku. Zkušenosti v oblasti vzdělávání a procesního řízení začal sbírat jako projekt co-ordinator a senior konsultant v oblasti zavádění ISO norem. Rovněž působil na půdě VUT Brno, kde se věnoval výuce marketingu a zakládání podniků.  V rámci pracovní kariéry dále rozvíjí své zkušenosti v oboru projektového managementu a procesního řízení.
 • Od roku 2009 působí ve společnosti ECONOMY RATING a.s., kde se z pozice hlavního projektového manažera pohybuje především na poli projektového managementu a procesního řízení. V současné době se zabývá komplexními poradenskými projekty, dotační problematikou a poskytuje poradenství v oblasti ekonomiky, financí, řízení a strategie, v širokém spektru výrobních i nevýrobních společností (viz. příloha č 3 reference). Zároveň působí jako externí hodnotitel Technologické agentury ČR v programu ALFA.
 • Svou lektorskou činností se zaměřuje na oblast projektového řízení, procesní analýzy, zakládání podniků, obchodních dovedností a operativního řízení podniku.

hhh

Dovednosti:

 • Dovednosti a schopnosti Martina Bárty, hlavního projektového manažera ECONOMY RATING a.s., v projektovém řízení odráží narůstající obrat a výborné finanční zdraví firmy.  Pod jeho vedením dochází k efektivnímu využívání znalostí i inovací, které přispívají k pravidelnému navyšování obratu a celkovému růstu společnosti. Ke své pracovní náplni přistupuje velice aktivně a zodpovědně. V rámci pracovní kariéry dále rozvíjí své zkušenosti v oboru projektového managementu. V současné době navštěvuje několik kurzů, kde rozvíjí odborné a klíčové kompetence. Martin Bárta absolvoval přípravný kurz, jehož cílem byla příprava a získání mezinárodní uznávané certifikace IPMA. V současné době se připravuje na získání certifikátu stupně C. V současné době také ukončil kurz Koučování, kde si prohloubil znalosti a dovednosti v oblasti individuálního poradenství, osobní zpětné vazby a prakticky orientovaného tréninku. Zároveň navštěvuje kurz anglického jazyka, kde si prohlubuje své znalosti v oblasti Business English tak, aby mohl úspěšně reprezentovat společnost ECONOMY RATING a.s. i v zahraničí, komunikovat se zahraničními klienty a byl schopen jim pomáhat k efektivnímu rozvoji.
  Již několik let Ing. Martin Bárta působí též jako lektor. Svou lektorskou činností se zaměřuje na oblast projektového řízení, procesní analýzy, zakládání podniků, obchodních dovedností a operativního řízení podniku.

h

Specializace:

 • Martin Bárta se specializuje na projektové a procesní řízení podniků i jednotlivých projektů. Dále je specialistou na finanční analýzy, strategické řízení podniku, plánování, tvorbu rozpočtů a prognóz a rozvoj podnikatelských záměrů. Nad rámec svého zaměstnání poté uplatňuje své znalosti v oblasti IT. Vede tým IT specialistů s nimiž vytváří informační, databázové a CRM systémy pro malé a střední podniky.

hhh

Reference, úspěchy:

 • 1. VOX – finanční management
 • 1. VOX – finanční analýza
 • ALUCAST, s.r.o. – zpětná kontrola dodržení podmínek OPPI a poradenství při realizaci výběrových řízení
 • AMAZON FRUIT, s.r.o. – zpracování business plánu
 • Arch.Design , s.r.o. – inovace systému řízení lidských zdrojů
 • Aspida s.r.o. – zavedení systému řízení a plánování cash flow
 • Atelier Habina – objednávka účetnictví
 • ATOMO PROJECT, s.r.o. – objednávka dotačního managementu
 • BCC-Brno City Center, a.s. – zajištění ekonomického a organizačního poradenství
 • BEDENIKA, s.r.o. – ekonomické poradenství k zavedení finančního řízení do podniku, tvorba finančních plánů, kalkulace nákladů atd.
 • BEDENIKA, s.r.o. – poradenství při implementaci systému skladového hospodářství
 • BNS Trade – nastavení systému řízení a kontroly společnosti dle ukazatelů finanční analýzy
 • BYMA, spol. s r.o. – nastavení systému kalkulace cen a vytvoření plánu cash flow a výkazu zisku a ztráty pro následující období
 • CREA Hydro & Energy o.s. – poradenství pří přípravě podnikatelského záměru včetně supervize při zpracování dotační žádosti
 • Domov penzion pro důchodce – zpracování ekonomické kalkulace stravovacího provozu
 • EKONOMSERVIS-stavby, a.s. – zpracováná finanční analýzy a posouzení finanční situace společnosti
 • Feramo Metal – dotační management
 • FRONTECH, s.r.o. – zpracování ekonomické analýzy
 • FTM Communications, s.r.o. – krizový management a nastavení systému řízení financí podniku –
 • GAUTE Investment, a.s. – zpracování dotační mapy příležitostí
 • GAUTE Investment, a.s. – zpracování plánu cash flow
 • GEOtest, a.s. – tvorba a implementace strategie v oblasti řízení lidských zdrojů
 • GEOtest, a.s. – zavedení strategického řízení ve společnosti v návaznosti na business strategii
 • Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 – posouzení rizik projektů OPVK a poradenství při zpracování žádosti o podporu
 • HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o. – analýza možností financování rozvojových projektů ze Strukturálních fondů EU
 • HiPro spol. s r.o. – analýza finančního stavu společnosti a poradenství při organizaci a řízení podniku
 • IN LINE COMMUNICATIONS, s.r.o. – poradenství při zpracování žádosti o podporu
 • INC consulting spol. s r.o. – zajištění ekonomického a organizačního poradenství
 • ISOTEP s.r.o. – inovace systému řízení lidských zdrojů, procesní analýza
 • KONCEPT EKOTECH s.r.o. – zpracování finančního plánu a nastavení systému ukazatelů pro průběžné hodnocení stavu společnosti
 • KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. – strategická analýza potřeb v oblasti řízení lidských zdrojů
 • KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. – personální audit za účelem nastavení systému řízení lidských zdrojů
 • Masarykův onkologický ústav – konzultace k možnostem využití Strukturálních fondů EU
 • MASSAG, a.s. – zpracováná finanční analýzy a posouzení finanční situace společnosti
 • MASSAG, a.s. – zavedení systému řízení a rozvoje lidských zdrojů
 • město Kolín – zpracování předprojektové studie regenerace a revitalizace kolínské vodárny
 • městys Doubravník – poradenství při zpracování žádosti o podporu do programu ROP JV
 • NÁBYTEK ŠMERDA, s.r.o.  – zpracováná finanční analýzy a posouzení finanční situace společnosti
 • NATIO AGENCY s.r.o. – zpracování ekonomické analýzy společnosti a finančního plánu na období 2007 – 2011
 • NAVREA, družstvo – ekonomické poradenství, zpracování provozních směrnic a návrh vnitřních kontrolních mechanismů
 • OHK Hodonín – poradenství při obsazení pozice Manžera(ky) zahraničních projektů
 • Ohmori Technos Czech s.r.o. – zpracování investiční pobídky na vznik pracovních míst a rekvalifikaci a školení, poradenství s procesem vypořádání investiční pobídky
 • Ohmori Technos Czech s.r.o. – zpracování dotační mapy příležitostí
 • Olšanské papírny, a.s. – zpracování due diligence
 • PROFI am BAU CM, spol. s r.o. – inovace systému řízení lidských zdrojů, procesní analýza
 • Progeon s.r.o. – zpracování investiční pobídky na vznik pracovních míst a rekvalifikaci a školení, poradenství s procesem vypořádání investiční pobídky
 • PYTHAGOR, a.s – zpracováná finanční analýzy a zajištění poradenství při řízení společnosti
 • RestArt – rozvoj podnikatelského záměru regionální TV
 • ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. – analýza štíhlé výroby a řešení prostřednictvím financování ze SF EU
 • Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p.o. – poradenství pro zpracování studie proveditelnosti projektu Digitalizace RDG pracoviště za účelem zařazení projektu do IPRM města Brna
 • Severity a.s. – zpracování dotační mapy příležitostí
 • Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec – zajištění dotačního managementu a poradenství při realizaci výběrových řízení
 • Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec – poradenská práce
 • SIVOP, s.r.o. – poradenství při realizaci výběrového řízení
 • Statutární město Brno –konzultace k možnostem využití Strukturálních fondů EU
 • SUPPORT BUSINESS a.s. – ekonomické poradenství, tvorba finančního plánu a controling
 • SW-MOTECH s.r.o. – poradenství při realizaci výběrového řízení
 • TOKOZ a.s. – zajištění a řízení komplexního vzdělávacího projektu ve společnosti
 • UNIS COMPUTERS, a.s. – zpracování dotační mapy příležitostí
 • UNIS, a.s. – zpracování Informačního memoranda
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – zpracování ekonomického auditu nakládání s veřejnými prostředky v roce 2009
 • VARS BRNO a.s. – poradenství při zpracování studie proveditelnosti k projektu Dopravní portál veřejnéí správy
 • VARS BRNO a.s. – zpracování dotační mapy příležitostí