Ing. Beitler Leonard , MBA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Všechna dosavadní zaměstnání:

 • 2002 – nezávislý poradce v oboru investičního bankovnictví.
  Klienti z nejrůznějších odvětví (potraviny, zemědělství, letectví, internetový obchod, zdravotní přípravky, automobilový průmysl, energetické strojírenství …), dlouhodobá angažovanost v oboru obnovitelných  zdrojů energie (fotovoltaika, biomasa, vítr, geotermální energie).
 • 1997 – 2002 – Hašek a spol., partner; účastnil se projektů privatizace  (Český  Telecom), strategických poradenských mandátů ( offsetový program British Aerospace / BAE Systems), akvizic (KAP – největší český poskytovatel služeb v oblasti ekologického inženýrství a poradenství britskou společností EarthTech, členem skupiny Tyco; Solartec – výrobce solárních článků a fotovoltaických aplikací německou firmou BlueSun), restrukturalizací a projektů na zelené louce.
 • 1996 – 1997 – Barclays Representative Office in Prague, BZW Manager Corporate Finance; účastnil se řady projektů – privatizací, akvizic, navýšení kapitálu, projektů na zelené louce a strategických poradenských mandátů.
 • 1995 – 1996 – Credit Suisse Investment Management, General Manager; řídil aktivity skupiny CSFB v oblasti správy aktiv v České republice (podílový fond Credis, Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond)
 • 1992 – 1995- Ředitel investiční společnosti PPF; určoval investiční politiku fondů, strukturoval a vyjednával větší transakce a vedl pracovní skupinu, která v České republice uskutečnila první fůzi podniků v polistopadoém období.

Profesní zkušenosti:

 • vrcholové pozice ve finančních institucích
 • členství ve statutárních orgánech velkých podniků (PVT, RM-Systém, VÚB Kupón, …)
 • dlouholeté zkušenosti s poradenstvím v oboru podnikových financí
 • spolupráce s mladými firmami v roli lektora, mentora a investora

 

Dovednosti:

 • angličtina, částečně němčina, běžné znalosti uživatele PC
 • podnikatelské záměry, finanční projekce, strukturování transakcí
 • jednání s investory a bankami, příprava podkladů

Specializace:

 • podnikové finance bez oborové specializace

Reference, úspěchy:

 • v posledních dvou letech užší spolupráce s podnikatelským inkubátorem InvoaJet ČVUT – školení a mentoring účastníků inkubátoru
 • poskytovatel stáže v projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“ FDV MŠMT