Ing. Černek Ivan, Ph.D.

Ivan_Cernek

 

Všechna dosavadní zaměstnání:

 • červen 2007 – doposud
  Povolání nebo vykonávaná pozice: Ředitel
  Hlavní pracovní náplň a odpovědnosti: odpovědnost za řízení společnosti a koncepci jejího rozvoje, vyhodnocování trhu, tvorba marketingových strategií, vytváření a plnění hospodářských plánů a finanční řízení společnosti, vedoucí oddělení zahraničních vztahů a projektů, řízení sektoru zahraničních vztahů, vedení týmu zaměstnanců,dohled na kvalitu zpracování projektů do evropských, národních, švýcarských a norských programů, vedení interních projektů společnosti (vzdělávání, kooperace přeshraničních subjektů, transfery technologií, inovace apod.), založení a zajištění fungování průmyslového klastru, vymáhání pohledávek aj.
  Zaměstnavatel: Regionální poradenská agentura, s. r. o. (Starobrněnská 20, 602 00 BRNO, www.rpa.cz)
 • červen 2006 – červen 2007
  Povolání nebo vykonávaná pozice: Projektový manažer Evropských fondů (senior) – HPP
  Hlavní pracovní náplň a odpovědnosti: Komunikace a jednání s klienty. Řízení projektů – kontrola plnění indikátorů, rozpočtu, monitorovací zprávy. Vedení týmu projektových manažerů ( 3 – 5 pracovníků). Lektorování kurzů projektového managementu. Příprava projektů (cost – benefit analýzy, finanční analýzy, studie proveditelnosti, marketingové studie apod.).
  Zaměstnavatel: Regionální poradenská agentura, s. r. o. (Starobrněnská 20, 602 00 BRNO, www.rpa.cz)
 •  prosinec 2005 – červen 2006
  Povolání nebo vykonávaná pozice: Projektový manažer Evropských fondů (senior) – HPP
  Hlavní pracovní náplň a odpovědnosti: Příprava projektů (cost – benefit analýzy, studie proveditelnosti, marketingové studie apod.).
  Zaměstnavatel: Regionální poradenská agentura, s. r. o. (Starobrněnská 20, 602 00 BRNO, www.rpa.cz)
 • září 2005 – prosinec 2005
  Povolání nebo vykonávaná pozice: Projektant vodohospodářských staveb a krajinných úprav – VPP
  Hlavní pracovní náplň a odpovědnosti: Inženýrská práce na stavebních projektech z oblasti krajinného inženýrství.
  Zaměstnavatel: Atelier Fontes s.r.o (Křídlovická 19, 603 00 BRNO, www.fontes.cz)

hh

Profesní zkušenosti:

 • 7 let ve vedení úspěšné poradenské společnosti
 • vedení desítek investičních projektů pro podnikatele zpracovatelakého průmyslu a služeb

 

Dovednosti:

 • příprava a řízení inovačních projektů
 • realizace procesních analýz
 • řízení vývojových projektů
 • marketingová činnost
 • jednání s úřady a universitami
 • znalost výběrových řízení dle Zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
 • znalost problematiky dotací a dotačního managementu
 • investiční poradenství
 • schopnost řízení rizik, řízení kapitálu
 • komunikativnost
 • proaktivní přístup
 • analytické myšlení

 

Specializace:

 • řízení inovačních projektů
 • dotační a investiční management
 • výběrová řízení
 • řízení rizik

 

Reference, úspěchy:

 • 7 let řízení úspěšné poradenské agentury (zdvojnásobení jejího obratu)
 • řízení a realizace úspěšnýchinovačních a VaV projektů pro významné klienty (Kovosvit MAS, a.s., Prefa Brno a.s., MONT K a r v i n á a.s., KOMFORT, a.s., ISAN Radiátory s.r.o. aj.)
 • řízení a realizace projektů realizovaných s přispěním investičních pobídek (Litovelská cukrovarna, a.s. aj.)