Ing. Chyla Pavel

Foto_Chyla_Pavel

 

Všechna dosavadní zaměstnání:

 • od 14.7.2010 do 28.2.2013
  zaměstnavatel: Coal Services, a.s.
  pracovní pozice: ředitel společnosti a člen představenstva
  náplň práce: řízení společnosti, jejíž hlavní náplní bylo zajištění podpory těžební činnosti v oblastech (energetika, kolejová doprava, geologie a měřičství, nákup a skladování, správa nevyužívaného majetku, ….). Společnost měla cca 1200 zaměstnanců
 • od 1.4.2009 do 14.7.2010
  zaměstnavatel: Czech Coal Services, a.s.
  pracovní pozice: technický ředitel
  náplň práce: řízení úseku v gesci technického ředitele, přičemž dominantními oblastmi byla (energetika, IT, správa nevyužívaného majetku, nákup a skladování, ….)
 • od 1.4.2005 do 1.4.2009
  zaměstnavatel: Mostecká uhelná a.s.
  pracovní pozice: vedoucí odboru strategie řízení IT
  náplň práce: tvorba a naplňování strategie skupiny Czech Coal Group v oblasti IT
 • od 1.1.2003 do 1.4.2005
  zaměstnavatel: Appian Group a.s.
  pracovní pozice: ředitel odboru odboru strategie řízení IT
  náplň práce: tvorba a naplňování strategie skupiny Czech Coal Group v oblasti IT
 • místopředseda představenstva splečností Humeco a.s., Krušnohorské strojírny a.s., DTS Vrbenský a.s., Renogum a.s.,
 • jednatel společnosti: Infotea s.r.o

 

Profesní zkušenosti:

 • řízení projektů
 • vedení společnosti
 • zkušenosti s restrukturalizacemi společností
 • znalost problematiky optimalizace nákladů (především v IT oblasti)
 • zkušenosti z outsourcingem činností (dominantně v oblasti IT)
 • tvorba SLA

 

Dovednosti:

 • řízení týmů
 • vedení lidí
 • analýza problémů
 • programování

 

Specializace:

 • oblast IT

 

Reference, úspěchy:

Zkušenosti z projektového řízení – nejvýznamnější projekty:

 • Restrukturalizace ředitelství Mostecké uhelné společnosti na servisní společnost, zajišťující sdílené služby v rámci skupiny Czech Coal

Cíl projektu: transformovat bývalé ředitelství společnosti Mostecká uhelná, a.s. na společnost, jež bude poskytovat služby, formou sílených služeb, ostatním společnostem skupiny Czech Coal. Projekt byl s ohledem na svůj rozsah rozdělen do následujících subprojektů.
1) Definice produktů (služeb), které budou společností poskytovány. Jako nejvýznamnější lze jmenovat:
a. Zajištění dodávek energií (elektřina, teplo, voda)
b. Zajištění služeb kolejové dopravy
c. Zajištění služeb v oblasti geologie a měřičství
d. Zajištění ekonomických služeb (tvorba plánu, účetnictví, controlling, finance, …)
e. Zajištění personálních služeb a mzdového účetnictví
f. Zajištění nákupu a skladování
g. …..
2) Vytvoření kalkulací produktů (služeb)
3) Restrukturalizace controllingový objektů v SAP R/3 v souladu s definovanými produkty a kalkulacemi, s cílem zajistit reporting v detailu jednotlivých produktů (služeb) a nastavení reportingu
4) Vytvoření rozpočtu v detailu definovaných produktů (služeb)
5) Vytvoření smluv (na bázi SLA)
Role v projektu: vedoucí projektu a vedoucí projektů (1, 2 a 5)
Odpovědnost v projektu: odpovědnost za realizaci projektu, naplnění cílů projektu a jejich realizaci v požadovaném čase. Přímá odpovědnost za výstupy projektů 1,2 a 5

 • Implementace informačního systému SAP R/3

Cíl projektu: náhrada stávajícího informačního systému společnosti Mostecká uhelná, a.s., který pokrýval oblasti (Účetnictví, MTZ, odbyt, controlling …) informačním systémem SAP R/3 v plném rozsahu s výjimkou modulů PP, PM a HR
Role v projektu: člen řídícího výboru dle metodiky ASAP
Odpovědnost v projektu: odpovědnost za úspěšnou implementaci systému z pohledu dodržení definovaného harmonogramu a dále souladu IS s potřebami a strategickým směřování společnosti v následujícím členění
a) Definice projektových týmů a zadání základních požadavků na IS, zohledněných v dokumentu „Definice projektu“
b) Definice detailního zadání funkcionality implementovaného systému zohledněného v dokumentu „Cílový koncept“
c) Supervising nad implementací a provedením akceptačních testů
d) Dodržení harmonogramu projektu

 • Implementace modulů HR a PM systému SAP R/3

Cíl projektu: náhrada stávajícího informačního systému společnosti Mostecká uhelná, a.s., který pokrýval oblast (Personalastika a mzdy) a implementace nového modulu PM, který doposud ve společnosti implementován nebyl příslušnými moduly informačního systému SAP R/3
Role v projektu: člen řídícího výboru dle metodiky ASAP
Odpovědnost v projektu: odpovědnost za úspěšnou implementaci systému z pohledu dodržení definovaného harmonogramu a dále souladu IS s potřebami a strategickým směřování společnosti v následujícím členění
a) Definice projektových týmů a zadání základních požadavků na IS, zohledněných v dokumentu „Definice projektu“
b) Definice detailního zadání funkcionality implementovaného systému zohledněného v dokumentu „Cílový koncept“
c) Supervising nad implementací a provedením akceptačních testů
d) Dodržení harmonogramu projektu

 • Vyčlenění společností Litvínovská uhelná, a.s. a Vršanská uhelná, a.s. ze společnosti Mostecká uhelná, a.s. metodou SpinOff

Cíl projektu: vyčlenit ze společnosti Mostecká uhelná, a.s. dvě těžební společnosti (klíčem byla jejich geografická působnost) a zajistit jejich fungování v souladu s platnou legislativou. Dále zajistit pokrytí jejich potřeb informačním systémem (SAP R/3 v plném rozsahu s výjimkou modulu PP)
Role v projektu: člen řídícího výboru dle metodiky ASAP
Odpovědnost v projektu: dtto předchozí 2 projekty

 • Fůze společností Krušnohorské strojírny, a.s. a závodu údržby společnosti Mostecká uhelná, a.s.

Cíl projektu: zajistit fůzi obou výše jmenovaných celků a zajistit pokrytí jejich potřeb informačními systémy Helios (dominantně zakázková výroba) a systému SAP R/3 (ERP).
Role v projektu: člen řídícího výboru dle metodiky ASAP
Odpovědnost v projektu: dtto předchozí 2 projekty

 • Restrukturalizace IT v rámci Mostecké uhelné společnosti s cílem optimalizace nákladů vynakládaných na oblast IT

Cíl projektu: nastavit controlling IT nákladů uvnitř společnosti a zajistit tak optimalizaci (v tomto případě snížení) nákladů, jež společnost vynakládala na oblast IT, bez dopadu na kvalitu poskytovaných služeb a funkcionalitu všech IS využívaných společností. Součástí zadání bylo vytvoření definice poskytovaných IT služeb, vytvoření jejich kalkulací a nastavení controllingu druhotných nákladů za tuto oblast v systému SAP R/3.
Role v projektu: vedoucí projektu
Odpovědnost v projektu: plná odpovědnost za výběr projektového týmu, naplnění cíle projektu a jeho realizace v definovaném čase.

 • Outsourcing IT -> vyčlenění IT Mostecké uhelné, a.s. do dceřiné společnosti

Cíl projektu: vyčlenit vnitřní IT úvar do samostatné společnosti, která se stane nedílnou součástí skupiny Appian Group se 100% účastí skupiny. Celý projekt byl rozdělen do několika etap:
1) Založení společnosti a vyčlenění služeb definovaných pro vyčlenění v rámci první etapy. Součástí vyčlenění bylo nastavení smluvních vztahů v podobě SLA a další optimalizace obsahu poskytovaných služeb a nákladů s nimi spojených.
2) Realizace druhé fáze, v rámci které byly vyčleněny zbylé služby, jež absentovaly v první fázi. I součástí této etapy bylo nastavení smluvních vztahů v podobě SLA a další optimalizace obsahu poskytovaných služeb a nákladů s nimi spojených.
3) Nastavení strategie společnosti s důrazem na progresívní růst externích tržeb
Role v projektu: vedoucí projektu
Odpovědnost v projektu: plná odpovědnost za obsazení projektového týmu, naplnění cíle projektu a dodržení definovaného harmonogramu

 • Vytvoření a implementace IT strategie skupiny Appian Group

Cíl projektu: v rámci formující se skupiny Appian Group definovat IT strategii, jež by se stala nedílnou součástí strategie skupiny a navrhnout postup pro její naplnění
Role v projektu: vedoucí projektu
Odpovědnost v projektu: plná odpovědnost za vytvoření strategie v požadovaném čase a její postupné naplňování v rámci skupiny