Ing. Edl Václav

Edl_Vaclav

 

Všechna dosavadní zaměstnání:

 • 2013 – doposud – jednatel společnosti BS TECHNOLOGY s.r.o. – předmětem činnosti je vývoj a výroba technologických linek na výrobu betonových stavebních prvků. Zodpovědnost za fungování společnosti a finanční řízení projektů v zahraničí. Počet zaměstnanců společnosti: 4, počet přímých podřízených: 0. – START-UP projekt
 • 2011 – finanční ředitel společnosti KABELOVNA KABEX a.s. – předmětem činnosti společnosti je vývoj, inovace a výroba speciálních kabelů pro řízení systémů jaderných reaktorů v primární zóně jaderných elektráren, náplň pracovní činnosti: vypracování revitalizačního plánu společnosti, komplexní zodpovědnost za ekonomiku a finanční řízení podniku, plánování rozvoje podniku, řízení cashflow, reporting akcionářům. Počet zaměstnanců společnosti: 92, počet přímých podřízených: 5.
 • 2009 – doposud – jednatel společnosti Edolo Consult s.r.o. – předmětem činnosti je poskytování služeb v oblasti zvyšování výkonnosti podniků, aplikace kontrolních mechanismů a manažerského řízení. Vývoj nových vlastních produktů Analyzuj a Proveď, Proveď a Změř, Změř a Koordinuj. Počet zaměstnanců společnosti: 4, počet přímých podřízených: 4. – START-UP projekt
 • 2007 – doposud – jednatel společnosti Edolo s.r.o. – komplexní odpovědnost za vznik a fungování společnosti v oblasti poskytování dotačního poradenství. Působnost společnosti – Česká republika, Rakousko, Německo. Úspěšná spolupráce s 342 klienty. Počet zaměstnanců společnosti: 6, počet přímých podřízených: 5.
 • 2006 – 2007 – jednatel společnosti SECURITY INVESTMENT Klatovy, s.r.o. – kompletní odpovědnost za fungování a rozvoj společnosti, tj. zabezpečení chodu po stránce  ekonomiky, personalistiky, marketingu, řízení a vedení lidí. Tvorba finančních reportů pro vlastníky společnosti. Úzké vazby na účetnictví. Bezpečnostní agentura s působností Plzeňský kraj se středisky Pult centralizované ochrany (PCO), Výjezdová jednotka,  Fyzická ostraha. Vybudování „Chráněné dílny“ podle zák. č. 435/2004Sb. Získání státní dotace. Počet zaměstnanců společnosti: 42, počet přímých podřízených: 5.
 • 2006 – obchodní ředitel společnosti 1. Ostravská podnikatelská, s.r.o. – předmětem podnikání společnosti jsou dopravní stavby, stavby občanské vybavenosti. Odpovědnost za
  získávání zakázek a částečně za řízení realizací a projektů, fungování a rozvoj společnosti. Tvorba obchodní strategie. Počet zaměstnanců společnosti: 10, počet přímých podřízených: 2.
 • 2003 – 2006 – výkonný ředitel společnosti SECURITY INVESTMENT s.r.o. – kompletní odpovědnost za fungování a rozvoj společnosti, tj. zabezpečení chodu po stránce ekonomiky, personalistiky, marketingu, řízení a vedení lidí. Společnost má dvě divize – divize Security a divize Investment. Počet zaměstnanců společnosti: 126, počet přímých podřízených: 12. Praxe v zavádění systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. Divize Security – bezpečnostní agentura s působností Plzeňský kraj se středisky Pult centralizované ochrany (PCO), Výjezdová jednotka, Fyzická ostraha. Divize Investment – od základu nově vybudovaná, externí obchodní síť zastupující Finanční skupinu České spořitelny, a.s., a Kooperativu, pojišťovnu, a.s. Obchodní zastoupení v 9 městech ČR.  Náplní je poskytování komplexních finančních a poradenských služeb.
 • 2003 – 2007 – jednatel společnosti, projektový manažer BRED Consulting, s.r.o. – předmětem podnikání je poskytování poradenství v oblasti ekonomiky, krizového řízení, personalistiky a získávání dotací z EU a to zejména psaním projektů, posuzováním projektů a administrací projektů. Společnost pro svoje klienty zabezpečuje personální služby, vedení účetnictví. Počet zaměstnanců společnosti: 8, počet přímých podřízených: 2.
 • 2002 – 2003 – marketing manager společnosti INVEST TEL, s. r. o. Telekomunikační společnost. Náplní práce bylo zajištění zakázek, jednání se zákazníky až po uzavření obchodu, sledování zakázky až do finální fáze dokončení. Péče o zákazníky. Počet zaměstnanců společnosti: 105, počet přímých podřízených: 0.

hh

Profesní zkušenosti:

 • řízení projektů
 • management inovací
 • management v MSP
 • finanční řízení a plánování

 

Dovednosti:

 • motivátor
 • odolnost vůči stresu
 • spolehlivý
 • zodpovědný
 • dynamický
 • schopnost rychle se orientovat
 • obchodní a analytické myšlení
 • strategické plánování
 • schopný vyvinout vysoké pracovní nasazení
 • flexibilní
 • přirozená autorita
 • komunikativní
 • organizační dovednosti

 

Specializace:

 • řízení projektů
 • management inovací
 • management v MSP
 • finanční řízení a plánování
 • moderní metody výkonnosti firem
 • matematické modelování vývoje MSP

 

Reference, úspěchy:

 • 2012 – spoluautor (vedoucí projektu) projektu „Změř a Koordinuj“ – aplikace, pomocí které jsou podniky a veřejné subjekty schopny tvořit online kontrolní a controllingové systémy, kontrolní
  mechanismy na principech metody Sarbanes-Oxley Act of 2002 a na základě zjištěných stavů jsou schopny přijímat nápravná opatření ke zlepšení fungování podniku (subjektu), vše doplněno opět grafickými výstupy.
 • 2012 – autor komplexní studie zaměřené na inovační podnikání a rozvoj firmy INVEST TEL, s.r.o. na téma „Zvyšování výkonnosti společnosti INVEST TEL, s.r.o.“
 • 2011 – spoluautor (vedoucí projektu) projektu „Proveď a Změř“ – aplikace, pomocí které jsou podniky a veřejné subjekty schopny tvořit online systém měření výkonnosti podniku na principech metody Balanced Scorecard (systém vyvážených ukazatelů) a na základě zjištěných stavů jsou tvořeny statistiky měření výkonnosti, vše doplněno opět grafickými výstupy.
 • 2010 – spoluautor (vedoucí projektu) projektu „Analyzuj a Proveď“ – internetový projekt – aplikace, pomocí které jsou podniky a veřejné subjekty schopny analyzovat svoji minulost pomocí metod finanční analýzy (systém obsahuje cca 110 ukazatelů) a na základě zjištěných stavů je predikován stav budoucí daného subjektu pomocí výpočtu bankrotních a bonitních
  modelů (celkem 6 metodik), vše doplněno ekonomickými rozklady a grafickými výstupy.
 • 2003 – autor studie komplexního protipovodňového systému „Úhlava 2003“
 • v červenci 2001 autor odborné studie o stavu a vývoji telekomunikačních technologií pro firmu INVEST TEL, s.r.o., na téma: „Telekomunikace dnes a zítra“.
  hh
 • Zpracování a realizace 156 dotačních projektů včetně zpracování kompletní dokumentace a finančních analýz.
 • Zpracování marketingových koncepcí pro zavedení a prodej produktů na trzích v ČR a zahraničí – obory spotřební zboží, investiční celky.
 • Zpracování výzkumně-vývojových projektů ve strojírenských firmách.
 • Zpracování analýz a koncepcí dalšího rozvoje pro firmy sektoru MSP.
 • Zpracování finančních plánů rozvoje firem se zaměřením na firmy MSP.
 • Implementace systémů měření výkonnosti firem.
 • Hodnocení výkonnosti procesů a implementace a optimalizace procesního řízení.