Ing. Havlíček Ondřej

Ondrej_Havlicek

 

Všechna dosavadní zaměstnání:

 • 2008 – dosud – OSVČ
  pozice: konzultant pro ekonomické a firemní řízení
  činnost: specializace na vývoj a inovace malých a středních podniků ve zpracovatelském průmyslu. Iniciace nových projektů a rozvojových aktivit. Návrh konceptů, strategií a studií vývoje ve výrobě. Příprava VaV projektů a jejich financování. Zastupování klienta na odborných konferencích, propagace, akvizice kontaktů a odborných informací. Strategické poradenství pro vedení klientské společnosti. Podpora marketingových činností klienta, marketingové studie, marketingové poradenství. (účast na vybraných projektech: Starmon, Telmax, NOVATRONIC, Veppa SPK, Novartis, BLATA, CZ Biom, Develion, Grammer CZ, OG-Research, OSAM Lighting…)
 • 2013 – Rozvojové projekty Praha, a.s,
  pozice: výkonný ředitel
  činnost: odpovědnost za zavádění programu Akcelerace pro podporu podnikatelů na území Hl. města Prahy, tvorba koncepce a realizační strategie
 • 2009 – současnost – ABOUT ME, s.r.o.
  pozice: zakladatel a ředitel firmy
  činnost: Provozování autobusových linek na území HMP a Středočeského kraje, řízení obchodní a finanční strategie
 • 2006 – 2009 – SVS consult, s.r.o.
  pozice: seniorní konzultant a zástupce ředitele
  činnost: konzultační činnost se zaměřením na ekonomické a strategické poradenství pro firmy, řešení financování firem (kapitálové vstupy, dotace) se zaměřením na zpracovatelský průmysl.

Profesní zkušenosti:

 • příprava a řízení projektů
 • strategické a ekonomické poradenství
 • řízení organizačního týmu
 • projektový management pro investiční i neinvestiční projekty
 • tvorba a implementace business strategií

Dovednosti:

 • organizace a realizace strategických plánů
 • řízení obchodních týmů do 30 lidí
 • mentoring
 • řízení a management rizik
 • strategické řízení
 • akvizice obchodních kontaktů

Specializace:

 • inovační projekty pro MSP – návrh, plán realizace a analýza udržitelnosti projektu, zhodnocení ekonomické udržitelnosti firmy, marketingová a obchodní činnost, podpora při tvorbě business plánů, dotační a finanční management, výzkum a vývoj

Reference, úspěchy:

 • 2006-2014 – úspěšná realizace více jak 80 komplexních investičních projektů a finančních analýz, realizace projektů se zaměřením na analýzy trhu, marketingové studie, analýzy manažerských modelů a obchodních strategií
 • 2013 – Autor koncepce a zavádění projektu „Inovační vouchery v Praze“, zaměřeného na podporu spolupráce výzkumné sféry s podnikateli
 • 2013 – Příprava zavádění inovací ve výrobě u různých výrobních společností (TELMAX, VESNA INTERIORS, STARMON)
 • 2012 – Příprava investičních záměrů – konzultace, zajištění spolupráce; příprava VaV projektu a jeho financování (spol. SKITECH)
 • 2011 – Aktivity spojené s návrhem strategie firem (OK zahrady, SKI Šumperk)
 • 2009 – současnost – Rozvoj firmy ABOUT ME (z obratu 0 mil. Kč na 60 mil. Kč za 3 roky)
 • 2009 – Forenzní audity developerských projektů
 • 2008 – Přípravy investičních záměrů pro společnosti (NOVATRONIC)
 • 2007 – Financování investičních záměrů výrobních firem (Bydžov s.r.o., NOVATRONIC, s.r.o.)