Ing. Hušek Zdeněk

foto_Husek_Zdenek

 

Všechna dosavadní zaměstnání:

 • 2011 – dosud – Smart Dialog s.r.o. – jednatel vedení rozsáhlých projektů, strategické řízení, obchod a marketing zejména v ICT, life science (funkční potraviny), procesní technologie, věda a výzkum, výběr projektů, příprava start up www.jimehlavou.cz (spoluinvestor), příprava start up Sunlafel pro marketing, distribuci a vývoj funkčních potravin
 • 2009 – dosud – OSVČ – interim manager založení a rozvoj Technologického parku písek (TPC) na cloud computing (www.tppisek.cz), identifikace příležitostí a tvorba rozvojového plánu (preseed fond MŠMT) pro nový princip technologie výroby nanovláken (VÚPP, RCMT, ČVUT, FCH VUT Brno), příprava start up (mentor), mezinárodní projekt zavádění ICT nástrojů pro podporu transferu technologií (expert pilotních projektů pro firmy) s partnery Inovacentrum ČVUT Praha, Sciece park Terst, vytváření sítě excelence v oblasti potravinářského výzkumu (HighTechEurope, 7 FP) a partnery Výzkumný ústav potravinářský (VÚPP), Univ. Lovaň, Wageningen a další, (expert na komercionalizaci), projekt InovaCOM (ČVUT, MUNI, TP, Písek, UPOL Olomouc a TCHK Hradec), podpora rozvoje center TT (manažer odpovědní za vazby na podnikovou sféru)
 • 2008 – dosud – Technologický park Chomutov – předseda správní rady
 • 2006 -dosud – Technologické centrum Hradec Králové – předseda dozorčí rady
 • 2003 – 2009 – Mepco s.r.o. (společný podnik českého a holandského svazu měst) – jednatel, hlavní projektový manažer
  založení a rozvoj mezinárodní poradenské firmy, strategický rozvoj měst, znalostní ekonomika, smart administration; člen týmu dodavatele Národní rozvojového plánu ČR 2007 – 2012 (pracovní komise věda, výzkum podnikání); integrované metody plánování rozvoje veřejné správy a výkonové ukazatele (UNDP Bosna a Hercegovina); člen vedení EU programu Municipal Support Program NE Serbia; návrh a řízení projektů pro rozvoj znalosti ekonomiky (Technologická centra Vsetín, Hradec Králové, studie parku Jihlava, Celje Slovinsko, Vršac Srbsko); mezinárodní projekt tvorby proinovačního prostředí MATEO (Jihočeský kraj, Katalánsko, Lombardie, Noord Braaband
 • 2001 – 2003 – Master Martini CE, s.r.o. Ústí nad Labem – spoluvlastník a marketing manager
  distribuční česko-italská společnost zaměřená na inovační potravinářské produkty tukového průmyslu; vyhledání zahraničního partnera; vyjednání společného podniku s českým obchodním týmem; odpovědnost za zavádění nových produktů; odprodej podílu po start up fázi; paralelně rozběh IT společnosti www.proverbs.cz (simulační systémy a BSC)
 • 1998 – 2001 – SETUZA a.s. – krizový manažer MILO, vedoucí úseku strategických surovin, obchodní ředitel
  člen týmu pro krízové řízení Milo Olomouc; řízení nákupu a prodeje strategických surovin, později řízení celého obchodního úseku; řízení zahraničních poboček; strategické řízení podniku
 • 1995 – 1998 – EGU Praha a.s. – člen představenstva odpovědný za marketing, výkonný ředitel
  transformace výzkumného ústavu na  inženýrskou firmu v oblasti technologii pro řízení energetických provozů (ČEZ, teplárny), vysokonapěťová zkušebna
 • 1992 – 1995 – Business Creation – project manager
  projekt transformace s p. Chemopetrol Litvínov; privatizace pomocných provozů; stavba Business centra (inkubátoru) Litvínov
 • 1987 – 1992 – ŽOS Louny, Klub technické činnosti mládeže – referent technického rozvoje, vedoucí klubu
  vyhodnocování dopadů inovací; vzdělávaní  v oblasti IT a ekonomických činností

 

Profesní zkušenosti:

 • projektové řízení rozsáhlých týmů
 • strategické řízení
 • hi-tech marketing a business development inovativních produktů a služeb
 • zakládání a rozvoj podniků
 • výkonnostní metody v HR (metoda BSC)

 

Dovednosti:

 • organizační schopnosti
 • prezentační dovednosti
 • schopnost působit v mezinárodním prostředí
 • anglický jazyk
 • částečně ruský jazyk
 • pasivně německý a srbský jazyk

 

Specializace:

 • procesní technologie (zejména pro potraviny)
 • ICT
 • automatizace

 

Reference, úspěchy:

 • start up fáze organizací Smart Dialog, Technologické centrum Hradec Králové, Master Martini
 • zvýšení obratu potravinářské skupiny Setuza (před Pitrem…) z 5 na 7 mld. Kč
 • účast v mezinárodním projektu HighTech Europe, což je síť excelence ve vývoji procesních technologií zejména pro potravinářský průmysl
 • sestavení výzkumného a komercializačního týmu, zajištění financování vývoje zcela nového stroje pro výrobu nanovlákem (vedoucí partner ČVUT Praha)

 

Kouč pouze pro účastníky I.  a  II. výzvy.