Ing. Duba Jan

fotografie_Duba_Jan

 

Všechna dosavadní zaměstnání:

 • 2006 – dosud – TC Business2006 – dosud –  School (Management TC, s.r.o.)
  Vzdělávací společnost zajišťující vzdělávání manažerů v programech Action Learning MBA v rámci akreditace Business School Nederland. Action Learning je metoda podporující týmovou práci, reflexi a systematické uvažování.
  2006 – dosud  – Externí lektor MBA programu, kouč, trenér
  Zaměření na interpersonální dovednosti jednotlivců a skupin, řízení provozu a manažerské rozhodování, řízení informací v organizacích a rozsáhlých projektových skupinách, sdílení znalostí
 • 1994 – dosud – Ing. Jan Duba
  Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
  Konzultant, kouč a poradce
  Konzultace a poradenství v oblasti strategického řízení firem
  Strategie a strategické řízení pomocí nástroje BSC do cílů jednotlivých procesů a rolí
  Procesní řízení a definice KPIs a propojení do motivačního systému zaměstnanců
  rozvoj metodik pro řízení projektů a vazby na motivační systémy
  Řízení projektů v oblasti firemních procesů, IT
  Manažerské řízení
  Koučování a lektorská činnost v oblasti manažerského řízení,  IT a smluvních vztahů
 • 2006 – 2013 –  Melzer, spol. s r.o.
  Systémový integrátor a implementační společnost ERP QI
  Ředitel společnosti
  Definice strategie a přechod na procesní řízení s podporou struktury cílů BSC (KPI), nastavení pravidel pro reporting a procesní controlling
  Odpovědnost za provozní a finanční řízení společnosti, koučování manažerů, monitorování a vyhodnocování projektů, řízení projektových rizik, rozvoj metodiky pro řízení projektů
 • 2004 – 2004 –  AAC a.s.
  IT holding s působností v ČR, SK, RO a NL. Součást taiwanské skupiny First International Computer, Inc.
  Člen představenstva AAC a.s.
  Odpovědnost v rámci holdingu za informační systémy a lidské zdroje, určení strategie, restrukturalizace společnosti a zavedení nového systému řízení lidských zdrojů
 • 2002 – 2006 –  ProCA spol. s r.o. (od roku 2005 AAC Czech s.r.o.)
  Velkoobchod s výpočetní technikou a výrobce PC BRAVE, TESCO, člen holdingu AAC a.s. (ROCHEBY Finance a.s.)
  2002 – 2005 –  Manažer jakosti
  Odpovědnost za koordinaci a řízení všech procesů systému jakosti, za vyhodnocování výkonnosti a přijímání nápravných opatření, za řízení interních i externích auditů jakosti, za certifikaci výrobků dle zák. 22/1997Sb., řízení obalů dle zák. 477/2001Sb. a řízení odpadů dle zák. 185/2001Sb., za komunikaci se státními dozorovými orgány a certifikační společností
  2005 – 2005 –  Ředitel logistiky a servisu
  Odpovědnost za řízení a rozvoj logistiky a servisu, za centralizaci logistiky, za řízení externích partnerů
  2004 – 2004 –  Provozní ředitel
  Odpovědnost za informační a komunikační systémy společnosti
  (ICT) – implementace mySAP.com, za řízení lidských zdrojů, za office management a správu majetku (tvorba koncepce rozvoje, rozpočtů a řízení dle dosahovaných výsledků společnosti).
  Odpovědnost za řízení projektu implementace personální strategie
  2003 – 2003 – Ředitel informačních technologií
  Odpovědnost za sjednocení technologické platformy a snížení celkových nákladů a integraci informačních systémů, implementace procesů dle standardu ITIL, řízení projektu implementace ERP systému
  2002 – 2003 –  Technický ředitel střediska TESCO
  Člen managementu s odpovědností za vývoj, výrobu a servis produktů značky TESCO
 • 1996 – 2001 – Tesco Trading spol. s r.o.
  Výrobce počítačů, notebooků a serverů značky TESCO
  1998 – 2001 – Technický ředitel
  Člen top managementu s odpovědností za vývoj, výrobu a servis (nastavení firemních procesů, definice odpovědností, koordinace)
  1997 – 1998 – Vedoucí oddělení vývoje
  Odpovědnost za technický návrh produktových skupin počítačů, serverů a notebooků, člen implementačního týmu systému řízení jakosti ISO9001, interní auditor systému jakosti
  1996 – 1997 – Systémový inženýr
  Produkt manažer serverových systémů a vedoucí vývojového týmu, odpovědnost za tvorbu marketingového plánu pro entry a middle level serverové systémy, řízení vývoje serverů a technologie výroby
 • 1993 – 1996 – SPŠ elektrotechická Jihlava
  Učitel výpočetní techniky a programování
  Garant oboru, odpovědnost za rozvoj výuky IT na SPŠ, spoluluzakladel VŠPJ Jihlava

Profesní zkušenosti:

 • více než 20letá praxe s řízením týmů
 • strategické řízení a plánování
 • řízení restrukturalizačních projektů
 • manažerské rozhodování
 • HR management
 • procesní a projektové řízení
 • finance a manažerské účetnictví
 • zavádění systému jakosti a excelence
 • smluvní vyjednávání

 

Dovednosti:

 • Business Strategy
 • Strategické plánování
 • Change management
 • Executive Couching
 • Projekt management
 • Project planing
 • Team Leadership
 • Leading

 

Specializace:

 • strategické řízení
 • optimalizace firemních procesů a organizačních struktur
 • projektové řízení změn
 • rozvoj interpersonálních dovedností jednotlivců a skupin
 • manažerské rozhodování
 • řízení informací v organizacích a rozsáhlých projektových skupinách
 • sdílení znalostí

 

Reference, úspěchy:

 • 2013 – probíhá – KARAT Software a.s.
  výrobce a dodavatel komplexních informačních systémů
  Projekt rozpracování strategie pomocí nástroje BSC do cílů jednotlivých procesů a rolí, rozvoj metodik pro řízení projektů, definice KPIs a propojení do motivačního systému zaměstnanců
  Role: procesní konzultant a HR konzultant a garant projektu
 • 2011 – 2013 – Integrace ERP QI s Autodesk Vault ve společnosti SOR Libchavy
  role: Garant projektu, člen řídícího výboru
  Projekt optimalizace projektově řízené výroby autobusů, obousměrné integrace s CAD řešením, přenos výrobních dat a následné generování výrobní dokumentace.
 • 2011 – 2013 – Implementace ERP QI ve společnosti Kovohutě Příbram
  role: Garant projektu, člen řídícího výboru
  Projekt kompletní výměny IS (ERP, MES), integrace na technologické systémy
 • 2010 – 2013 – TOKOZ, a.s.
  Výrobce zámků a kování, zakázková kovovýroba
  Projekt kompletní výměny IS (ERP, MEZ, APS, MIS), integrace na systémy podporující procesní přístup, napojení software ATTIS – podpora řízenení dle BSC.
  Role: Garant implementačního projektu, spolupráce se společností ATTN Consulting s.r.o., člen procesního řešitelského týmu
 • 2008 – 2010 – Projekt rozvoje adaptability Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
  role: Garant podprojektu implementace ERP QI, člen strategického týmu
  Projekt řešil zavedení procesního řízení, nastavení controllingu, vytvoření kompetenčních modelů a rozvoj firemní kultury. V rámci projektu vznikla nová ICT strategie, řešící výměnu IS, integrace aplikací, podpora projektového řízení realizovaných zakázek
 • 2008 – 2010 – Liberecká IS, a.s.
  Informační systémy pro veřejnou správu  i komerční subjekty
  Projekt rozvoje procesního řízení, definice kompetenčních modelů, měření a vyhodnocování klíčových KPIs, podpořeno implementací nového IS
  Role: Spolupráce se společností Process Song, člen řešitelského týmu, garant implementace IS QI
 • 2006 – 2011 – Melzer, spol. s r.o.
  Systémový integrátor a implementační společnost ERP QI
  Definice strategie a přechod na procesní řízení s podporou struktury cílů BSC (KPIs), nastavení pravidel pro reporting a procesní controlling a propojení na hodnocení výkonu pracovníků, monitorování a vyhodnocování projektů, řízení projektových rizik, rozvoj metodiky pro řízení projektů
  Role: metodický rozvoj a garant