Ing. Jelínková Dagmar

Jelinkova_Dagmar

Všechna dosavadní zaměstnání:

 • 2. 11. 2005 – dosud – ECONOMY RATING a.s.
  C.E.O., předseda představenstva
  ekonomická a organizační činnost v rámci společnosti (dohled nad účetnictvím, controllingem, přípravou plánů a rozpočtů); ekonomické poradenství, zpracování podnikatelských záměrů, zpracování projektů a žádostí o dotace včetně dotačního managementu, lektorská činnost, člen Národního registru poradců
 • 15. 9. 2004 – 31. 12. 2005 – SNIP reklamní společnost, spol. s.r.o.
  obchodní a ekonomický ředitel
  finanční řízení společnosti
 • 1. 5. 2004 – 14. 9. 2004 – KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.
  vedoucí controllingu
  příprava a zpracování ekonomicko-organizačního projektu k výběrovému řízení prodeje Královopolské, a.s.
 • 1. 8. 2001 – 30. 4. 2004 – Gity, a.s.
  finanční ředitel
  komplexní zabezpečení finanční politiky společnosti včetně všech jejich dceřiných společností (dohled nad účetnictvím, controllingem, přípravou plánů a rozpočtů, zajišťování zdrojů pro společnost a její jednotlivé projekty, přímá spolupráce s finančními ústavy, leasing. spol., atd.)
 • 1. 4. 2000 – 31. 7. 2001 – Bank Austria Creditanstalt CZ, a.s.
  regional manager
  vybudování a vedení cca 20členného týmu na území jižní a severní Moravy s centrálním vedením v Praze
  zavedení nového bankovního produktu netradiční formou, školení svěřeného týmu, správa a školení i externích spolupracujících jednotek (Kooperativa, Wüstenrot, …)
 • 1. 4. 1995 – 30. 3. 2000 – Intra trading, spol. s r.o.
  account manager
  vedení cca 20členného obchodního týmu včetně správy pohledávek s územním pokrytím českého i slovenského území, spolupráce s obchodními řetězci
 • 1990 – 1. 4. 1995 – bankovní sektor, Brno, Bratislava, Kremz
  různé pozice v bankovním sektoru, nejvyšší dosažená vedoucí odboru obchodů
  získání globálních zkušeností přes všechny bankovní produkty, jejichž využití bylo nejvíce využito později na pozici finančního ředitele; na nejvyšší pozici vedení cca 20členného týmu

hhh

Profesní zkušenosti:

 • Zkušenosti v oblasti podnikových procesů, finančního řízení (plánování, controlling, řízení cash-flow ve vazbě na správu pohledávek a závazků,…), manažerského účetnictví, které zároveň předávám i svým pracovníkům s cílem vybudovat úspěšnou firmu. Výsledkem je k efektivní využívání znalostí i inovací, které přispívají k pravidelnému navyšování obratu a celkovému růstu společnosti. Společnost se pod mým vedením umístila mezi první desítkou firem v roce 2011 v soutěži TOP MSP vyhlašovanou Regionální hospodářskou komorou Brno. Já sama jsem se umístila mezi 12 nejlepšími ženami-manažerkami v soutěži Manažer roku 2012, kterou každoročně pořádá Česká manažerská asociace za podpory Svazu průmyslu a dopravy ČR.

hhh

Dovednosti:

 • Dovednosti a schopnosti Dagmar Jelínkové, předsedkyně představenstva ECONOMY RATING a.s., ve finančním řízení odráží narůstající obrat a výborné finanční zdraví firmy. Do roku 2001 sbírala Dagmar Jelínková zkušenosti v bankovním sektoru v ČR i v zahraničí. Poté působila v manažerských funkcích a následně v roce 2005 založila společnost ECONOMY RATING a.s. Získala ISÚ (ACCA) certifikaci s mezinárodní působností v oblasti ekonomiky, daní a účetnictví, je externím hodnotitelem pro program OPPI Rozvoj, provádí lektorskou činnost v mnoha organizacích a předává zkušenosti začínajícím podnikatelkám. Její podíl na rozvoji společnosti lze spatřovat zejména v bohatých osobních zkušenostech v oblasti podnikových procesů, finančního řízení, manažerského účetnictví a dalšího profesního vzdělávání, které využívá při řízení podnikových procesů a které zároveň dokáže předat svým pracovníkům a budovat tak úspěšnou společnost.
  Pod jejím vedením dochází k efektivnímu využívání znalostí i inovací, které přispívají k pravidelnému navyšování obratu a celkovému růstu společnosti.
  Předávání získaných zkušeností Dagmar Jelínkové se odehrává formou kurzů a workshopů dalšího profesního vzdělávání (zaměřeného především na ekonomiku, investice a finanční řízení), které účastníci shledávají jako velmi přínosné a pro praxi maximálně využitelné.

hhh

Specializace:

 • Dagmar Jelínková se specializuje na řízení výkonnosti podniků z pohledu: finanční analýzy, finanční strategie, plánování, tvorby rozpočtů a prognóz, rozvoji podnikatelských záměrů, strategického řízení nákladů / podniku, účetnictví, daní a mezd, řizení finančních rizik a řízení pracovního kapitálu.
  Mimo jiné se specializuje na oblast oceňování podniku, jeho prodeje či koupi, převody obchodních podílů a koupi a prodej akcií.

hh

Reference, úspěchy:

 • BANADOR, s.r.o. – Nákupčí – vyhledávání a výběr vhodného pracovníka dle kritérií zadaných klientem
 • HOXTER, a.s. – Referentka zahraničního obchodu; Innendienst – vyhledávání a výběr vhodného pracovníka dle kritérií zadaných klientem
 • MAMUT – THERM s.r.o. – Stavbyvedoucí – vyhledávání a výběr vhodného pracovníka dle kritérií zadaných klientem
 • TRIKAYA Czech Republic a.s. – Marketingový specialista – vyhledávání a výběr vhodného pracovníka dle kritérií zadaných klientem
 • KRÁLOVOPOLSKÁ RIA a.s. – Projektant – vyhledávání a výběr vhodného pracovníka dle kritérií zadaných klientem
 • Hošek Motor a.s. – prodejce osobních automobilů, disponentka, asistentka vedení společnosti – vyhledávání a výběr vhodného pracovníka dle kritérií zadaných klientem
 • ZPV Group s.r.o. – Administrátorka dotačního projektu – asistentka – vyhledávání a výběr vhodného pracovníka dle kritérií zadaných klientem
 • Arch.Design , s.r.o. – Manažerka dotačních projektů – vyhledávání a výběr vhodného pracovníka dle kritérií zadaných klientem
 • OHK Hodonín – Manažer zahraničních projektů – vyhledávání a výběr vhodného pracovníka dle kritérií zadaných klientem
 • KALÁB – stavební firma, spol. s r.o. – Rozpočtář – vyhledávání a výběr vhodného pracovníka dle kritérií zadaných klientem
 • Sourcery s.r.o. – Účetní – vyhledávání a výběr vhodného pracovníka dle kritérií zadaných klientem