Ing. Srdečný Karel

foto_Karel_Srdecny

Všechna dosavadní zaměstnání

 • 2000 – Dosud –  EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie. Ředitel českobudějovického pracoviště, energetický auditor. Energetické audity budov, energetické územní koncepce, vedení projektů, pasivní  a energeticky soběstačné domy,  využití solární energie a tepelných čerpadel, publikační činnost
 • 1996 – 2000 – Rosa, jihočeská společnost pro ochranu přírody, o.p.s.. Ředitel. , Řízení týmu pracovníků, vedení a koordinace projektů, publikační činnost.
 • 1992 – 1994 – EkoWATT, Středisko pro obnovitelné zdroje a úspory energie. Vedoucí projektů. Vedení a realizace výstav, publikací poradenství.

Profesní zkušenosti:

 • energetický audit
 • výstavba pasivních domů
 • využití obnovitelných zdrojů energie

Dovednosti:

 • vedení týmu
 • ekonomika staveb a energetických zařízení
 • znalosti speciálních software
 • ŘB B, T.

Specializace:

 • výstavba pasivních domů
 • využití obnovitelných zdrojů energie
 • fotovoltaické elektrárny

Reference, úspěchy:

 • desítky energetických auditů budov (Policie ČR, AVČR, bytové, obchodní a administrativní budovy)
 • desítky energetických auditů fotovoltaických elektráren
 • studie proveditelnosti podnikatelských záměrů v oblasti OZE
 • poradenství při získávání dotací v OP VaVPI, OP ŽP, EkoEnergie.