Ing. Kocián Jaroslav, MBA

ipp

 

Všechna dosavadní zaměstnání:

 • 1988 – 1995 – Vodní stavby Temelín – geodetické středisko
 • 1995 – 1998 – GEFOS s.r.o.
  vedoucí střediska inženýrské geodézie Temelín
  výrobní náměstek
 • 1998 – 2008 – GEFOS a.s.
  výrobně-ekonomický náměstek, místopředseda představenstva
  ředitel, předseda představenstva
 • 2008 – dosud – GEFOS a.s.
  předseda představenstva, ředitel oblasti

 

Profesní zkušenosti:

 • Inženýrská a speciální geodézie, DPZ, GPS
 • Úředně oprávněný zeměměřický inženýr – ÚOZI – dle zák. č. 200/94 sb. písmeno a), b), c), d)
 • Člen komise pro státní závěrečné zkoušky VŠB 2010 – 2014
 • Spoluautor „Měření deformací ochranné obálky a jeřábové dráhy geodetickými metodami“

 

Dovednosti:

 • MS Office, MicroStation, Internet
 • Řízení lidských zdrojů
 • AJ B2, RJ B2

 

Specializace:

 • Dálkový průzkum země

 

Reference, úspěchy:

 • V rámci střediska geodet. prací jsem připravoval geodetickou část projektů, přímo měřil, prováděl kontrolní měření a měření deformací na těchto akcích, případně zajišťoval výkon funkce OG:
  – Jaderná elektrárna Temelín, HVB – reaktor, hermetická zóna
  – Předávací stanice Lanžhot
  – Styreny – Kaučuk Kralupy
  – Budování a obnova PPBP – metoda GPS – Středočeský a Jihočeský kraj
  – Výstavba transitního plynovodu o průměru 1000 mm, OG

 • Ve firmě GEFOS s. r. o a následně a. s. jsem se zabýval přípravou a řízením následujících akcí:
  – O2 Aréna Praha
  – Obchodní centrum Myslbek – Praha 1
  – LMS Moldávie (1998 – 2001) Světová banka
  – Výstavba ocelového mostuv Ústí n. L. (Hutní montáže Ostrava)
  – Tepelný přivaděč Praha – Mělník
  – 3D dokumentace Karlova mostu metodou prostorového sken