Ing. Lánová Hana

Lanova_Hana

 

Všechna dosavadní zaměstnání:

 • Od roku 2013 – Republikové centrum vzdělávání, s. r. o. – administrace vzdělávacích projektů, Lektorská činnost
  realizace projektů vzdělávání zaměstnanců společností v rámci OP LZZ, motivační a poradenské programy v oblasti trhu práce, specifické vzdělávání
 • Od roku 2013 – Okresní hospodářská komora Havlíčkův Brod – management vzdělávacích programů, podpora a management provozních procesů
  pořádání seminářů a vzdělávacích programů, poradenství a konzultace v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti podniků a možností zvyšování efektivity , konzultace a podpora v oblasti dotační podpory
 • Od roku 2011 – Business Guide, s. r. o. – Statutární orgán – jednatel
  Vedení a úspešný start – up společnosti, která se zabývá podporou podnikání, inovacemi, poradenstvím a vzděláváním.
 • 2008 – 2012  – Probuto, a. s. – management podnikových financí, management rizik
  řízení financí, plánování a reportování, analýzy dat z účetnictví, řízení a prevence rizik
 • 2008 – Futaba Czech, s. r. o. – kontrola kvality (výroba prvků pro automobilový průmysl)

hh

Profesní zkušenosti:

 • V rámci svojí praxe se věnuji převážně oblastem jako je podpora ekonomické gramotnosti, vzdělávání a vedení lidí. V rámci podnikatelských aktivit jak svých, tak i společností a organizací, kde působím se vždy snažím o maximalizaci užitku, a to v tom smyslu, že se pokouším přinést vlastníkům i zaměstnancům do jejich společnosti, co největší „spokojenost“. Totiž jedině manager, který není frustrován ekonomickou situací subjektu, který vede, dokáže předat i svým spolupracovníkům pozitivní externality (např. v podobě vyšší stability firmy a s ní souvisejí vyšší výdělky na všech stranách, toto potom přinese stálost zaměstnanců a možnosti efektivního rozvoje). Mám zkušenosti s rozvojem a řízením společností, poradenstvím v krizových situacích, s prevencí rizik, se zvyšováním efektivity společnosti a rozvojem konkurenceschopnosti. Právě vysoká konkurenceschopnost a správné odhadnutí situace přináší podnikům hospodářský růst. V souvislosti s poměrně specifickým oborem, kterým se zabývám a to se vzděláváním, mohu nabídnout poměrně široké spektrum kontaktů v různých oblastech podnikání.

 

Dovednosti:

 • rozvoj a řízení obchodních společností
 • risk management
 • řízení kapitálu, investiční poradenství, dotační poradenství
 • strategie, tvorba business plánů
 • znalost účetnictví a daňové oblasti, znalost metod oceňování společností a majetku
 • proaktivní jednání, orientace na cíl, zkušenosti s poradenstvím a mentorováním

 

Specializace:

 • management
 • marketing
 • tvorba business plánů a definice strategií
 • management by objectives
 • poradenství o vhodném nastavení provozního kapitálu
 • přiměřená úvěrová angažovanost
 • minimalizace rizika úvěrové angažovanosti
 • nastavení krátkodobých a střednědobých možností financování
 • tvorba zaměstnanecké struktury – personální přiměřenost

 

Reference, úspěchy:

 •  úspěšné realizace projektů vzdělávání manažerů a statutárních orgánů obchodních korporací
 • realizace projektů vzdělávání zaměstnanců v oblasti poskytování služeb v automobilovém průmyslu
 • realizace vzdělávacích projektů v oblasti maloobchod a velkoobchod
 • realizace dalších profesních vzdělávání v oblasti stavebnictví a zpracovatelského průmyslu
 • poradenské programy v oblasti managementu, marketingu, inovací
 • poradenství související s účetnictvím, daňovou problematikou, legislativou
 • realizace projektů v rámci OP LZZ
 • implementace systémů managementu