Ing. Matějka Jan

foto_Matejka_Jan

 

Všechna dosavadní zaměstnání:

 • 1992 – 1994 Motor Jikov a.s. –  ekonom specialista
  dále dceřiné společnosti:   Essox s.r.o., IF Herif a.s. (cenné papíry, leasing) –  výkonný ředitel, jednatel
 • 1994 – Gryphus s.r.o., Aaron s.r.o. (cenné papíry, leasing) –  společník, ředitel a makléř
 • 1995 – 1998 – Jihočeská energetika, a.s. –  finanční správa akcií
 • 1999 – 2004 – Jihočeská energetika, a.s. – vedoucí odboru externí ekonomické komunikace (Investor Relations) a řízení majetkových účastí
 • 2005 – E.ON Česká republika, a.s. –  senior manažer strategie
 • od 2005 – ECO trend s.r.o. – vlastník a jednatel (CEO) – řízení firmy s 15 zaměstnanci
 • od 2007 – Česká bioplynová asociace o.s –  místopředseda představenstva, projektový manažer
 • 2008 – 2013 – Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s. – hlavní manažer Jihočeského vědeckotechnického parku – transfer technologií a know-how, rozvoj zasídlených firem
 • od 2009 – Asociace NGV o.s.  (CNG) – člen představenstva, projektový manažer
 • od 2009 – ECO trend Research centre s.r.o. –  jednatel, řízení výzkumných projektů
 • od 2010 – ET biogas s.r.o. – jednatel
 • od 2010 – 1 bp.cz s.r.o. –  jednatel
 • od 2010 – 1ENERGIE s.r.o. –  jednatel

 

Profesní zkušenosti:

 • od 2000  člen správní rady Nadačního fondu Věry Třebické-Řivnáčové
 • od 2008  hodnotitel projektů Operačního programu Podnikání a inovace
 • od 2009  poradce pro Operační program Životní prostředí
 • od 2010  hodnotitel projektů Technologické agentury ČR a OP VaVpI
 • od 2011  hodnotitel projektů Národní agentury zemědělského výzkumu
 • ekonomickoprávní poradenství v oblasti kapitálových společností a kapitálového trhu, akvizice, prodeje balíků akcií, prospekty cenných papírů.
 • založení a správa více jak 30 právnických osob – akciových společností, s.r.o., družstev, nadací, občanských sdružení, společenství vlastníků jednotek.
 • projektový management výzkumných projektů, přeshraničních a mezinárodních projektů, transfer know-how, vytváření prostředí pro výzkum a aplikace jeho výstupů.

 

Dovednosti:

 • podniková ekonomika, studie proveditelnosti, hodnocení podnikatelských záměrů
 • management a analýzy trhu
 • organizace a řízení

 

Specializace:

 • aplikace výstupů výzkumu a rozvoj inovací

 

Reference, úspěchy:

 • 2008 – 2010 – Výzkumný projekt  SP/2f1/121/08 „Posouzení efektivity vyšších úrovní třídění odpadu “ – Hlavní řešitel
 • 2007 – 2009 – Výzkumný projekt SPII 2f1/42/07 „Občan jako základní prvek systému
  zpětného odběru EEZ“ – Hlavní řešitel
 • 2006 – 2008 – Projekt „EPD – environmentální značení jako nástroj ke zvýšení konkurenceschopnosti“ financovaný ESF – Koordinátor projektu
 • 2007 – Projekt Transition Facility 2004 „Role veřejnosti při využití odpadů a recyklací“ – Řešitel (Ekoport o.s.)
 • od 2007 – Technologická platforma Bioplyn – založení, project management, ekonomicko-právní zabezpečení
 • od 2009 – Technologická platforma Asociace NGV – založení, project management, ekonomicko-právní zabezpečení
 • 2009 – 2011 – Projekt „MSB-Technet“ (EUS ČR-AT) – Hlavní manažer projektu (JAIP)
 • 2009 – 2011 – Strategická výzkumná agenda a Implementační akční plán TP Bioplyn – Koordinátor a hlavní zpracovatel (CzBA)
 • 2009 – 2012 – Projekt GasHighWay (Intelligent Energy Europe) – Expert (CzBA)
 • 2010 – 2012 – Projekt BiogasIN (Intelligent Energy Europe) – Expert (CzBA)
 • 2010 – 2012 – Strategická výzkumná agenda a Implementační akční plán Národní TP NGVA – Spoluautor
 • 2010 – Projekt „Optimalizace a regulace OZE“ – program MPO EFEKT – Expert – koordinátor (CzBA)
 • 2010 – 2011 – Projekty „Elektromobilem do školy?“ (I. stupeň ZŠ), „Byl nebo nebyl
  elektromobil?“ (II. stupeň ZŠ) a „Elektromobilem ano nebo ne? Aneb – tramvají
  to nekončí“ (SŠ) – Expert – realizace (Ekoport o.s.)
 • 2011 – Projekt „Švestičky z naší zahrádky“ (MŽP) – Expert (Ekoport o.s.)
 • 2011 – 2012 – Projekt „Elektromobilita pro městské služby“ – Expert – realizace (Ekoport o.s.) – program Švýcarsko-českého partnerství
 • 2011 – 2013 – Projekt „Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources“ – Senior expert – koordinátor týmu pro evropský projekt z programu
  LIFE+
 • 2012 – 2014 – Projekt „LCA plus“ (OPPI Inovace) – Hlavní řešitel – koordinátor
 • 2012 – 2013 – Projekt „Využití systému RSA v procesu územního a strategického plánování regionů a municipalit“ (TA ČR Omega) – Řešitel
 • 2012 – 2014 – Green Jobs“: Dovednosti a vzdělávání jako podklad perspektivních Green Jobs v regionu Mühlviertel – jižní Čechy – Expert, finanční řízení partnerství přeshraničního projektu (OP Spolupráce ČR – Rakousko, M00222) – Ekoport o.s.
 • 2012 – 2014 – Projekt „RECOMMEND“ – Interlinking Regions fostering the implementation of ECO-ManageMENt systems as a lever for eco-innovation and sustainable regional Development – Expert, finanční řízení partnerství mezinárodního projektu – Ekoport o.s.
 • 2013 – 2016 – Projekt „Technologická jednotka pro omezenou lokální výrobu biometanu“ (TA ČR Alfa) – Hlavní řešitel – koordinátor
 • 2013 – 2016 – Projekt „Optimalizace použití digestátu na zemědělskou půdu“ (TA ČR Alfa) – Řešitel
 • 2013 – 2015 – CIP-IEE-2012 – FABbiogas“: BIOGAS production from organic waste in the European Food And Beverage industry – Expert pro Evropskou bioplynovou asociaci
 • 2013 – 2015 – FP7-SME-2013-605893 – “MFC4Sludge”: Microbial fuel cell technologies for combined wastewater sludge treatment and energy production – Koordinátor mezinárodního výzkumného projektu