Ing. Mgr. Krásenský David

Krasensky

 

Všechna dosavadní zaměstnání:

 • dosud: OSVČ
  a dopravních technologií
  Překlady odborné literatury (počítače, ICT, Internet, bezpečnost IT; historie, geografie; psychologie, hobby). Překlady odborných materiálů, prezentací (ICT, železnice). Jazyky – EN, DE.
  Konzultant pro železniční dopravu – výzkum, vývoj, inovace. Iniciace nových projektů a aktivit. Návrh konceptů, strategií, studií vývoje ICT systémů. Návrh procesního reinženýringu. Příprava VaV projektů a jejich financování. Prezentace pro podporu obchodu a marketingu. Zastupování klienta na odborných konferencích, propagace, akvizice kontaktů a odborných informací. Organizační činnosti spojené s odbornými konferencemi a semináři – odpovědnost za odborný program, komunikace s přednášejícími, moderování. Strategické poradenství pro vedení klientské společnosti. Podpora marketingových činností klienta, marketingové studie, marketingové poradenství.
 • 2002: AK signal a.s.
  projektant zabezpečovacích zařízení. Samostatné vedení implementačních projektů staveb zabezpečovacích zařízení, programování aplikační úrovně, ladění, oživení systému. Konfigurace a testování. Konzultace v oblasti dopravních technologií.
 • 2000:D Praha, s.r.o.
  konzultant pro železniční dopravu a dopravní technologie. Revize návrhu zabezpečovacích systémů a předpisů pro jejich obsluhu. Definice postupů pro ovládání zabezpečovacího zařízení.
 • 1999: CID International a.s.
  analytik, konzultant. Oblast – železniční doprava, poštovní služby, ICT systémy, optimalizace, simulace. Návrh procesního reinženýringu. Návrhy a oponentura projektů v oblasti řízení nákladní dopravy.
 • 1996:D, CIT o.z. ních technologií)
  analytik, konzultant. Oblast – železniční doprava, ICT systémy, optimalizace. Koncepce informatiky skupiny České dráhy – spolupráce na strategii.
 • 1993 – 1995: České dráhy, výpravčí vlaků. Činnosti spojené se řízením železničního provozu na místní úrovni jednotlivé železniční stanice. Odpovědnost za bezpečnost a plynulost železničního provozu. Rozšířená praxe v rámci studia Dopravní fakulty na Univerzitě Pardubice.

hhh

Profesní zkušenosti:

 • příprava projektu, řízení projektu, samostatné vedení projektu
 • výzkum, vývoj, analýzy v oblasti dopravy
 • strategické a ekonomické poradenství
 • řízení organizačního týmu
 • koordinace projektů a odborných konferencí

 

Dovednosti:

 • organizační a manažerské dovednosti – řízení kompaktního týmu (do 5 osob), vedení a podpora organizačního týmu (30 osob)
 •  analytické myšlení, strukturované myšlení
 •  stylistika, grafická úprava dokumentů, layout design

 

Specializace:

 • Železniční osobní doprava, železniční nákladní doprava, řízení železničního provozu. Informační technologie, informační systémy, komunikační technologie. Výměna dat, mezinárodní standardy. Mezinárodní aktivity, akvizice partnerů. Inovační projekty – návrh projektu, odborná náplň projektu, ekonomické hodnocení. Marketingová a obchodní činnost.

 

Reference, úspěchy:

 • 2013 Rozšíření IS ŘP o sběr dat z diag.zař. pro ŽDC – koncept, spolupráce, studie SŽDC
 • 2013 Koncept Inteligentní osobní dopravy, rozvoj inovativních kontaktů a projektů
 • 2012 Konference MI středoevropských zemí – příprava, organizace, příspěvky, moder. (IRIC)
 • 2012 Využití dat o počasí v IS provozovatele dráhy – konzultace, příprava spolupráce; příprava VaV projektu a jeho financování
 • 2012 Marketingová inovace… s přihlédnutím k regionu Balkán – Jihovýchodní Evropa
 • 2012 Optimalizace vnitřních procesů pro marketingové aktivity
 • 2011  Konference manažerů infra středoevropských zemí – příprava, přísp. (IRIC)
 • 2011 Aktivity spojené s návrhem strategie firmy
 • 2011 Konzultace k nabídce řešení vozového parku pro výrobní společnost
 • 2011 Inovace procesů sdílení informací o konkurenčním a obchod prostředí (Porad.
 • 2011 Příprava VaV projektů do programu ALFA (TA ČR), EUREKA a jejich financování
 • 2009  Analýza rozvoje/optimalizace terminálů KbD Lovosice a Brno – 2x studie AJ (SoNorA)
 • 2009 Návrh inovativní strategie pro uplatnění na trhu železničních organizací a dopravců
 • 2009 Studie změn metod prodeje produktu RailMap – marketingová inovace
 • 2007 Konzultace k IS zahraničních železnic – nabídky pro zahraniční dopravce a zahraniční provozovatele drah
 • 2007 Vytvoření standardů informačních vazeb systémů provozovatele dráhy a systémů provozovatelů drážní dopravy