Ing. Mgr. Mareš Jakub

Mares_Jakub

 

Všechna dosavadní zaměstnání:

 •  10/2009 až dosud – Impact Hub Praha – spoluzakladatel, zodpovědnost za finance a provoz
 • 09/2009 až dosud – Because, s.r.o.  – projektový manažer, řízení realizace zakázek, zodpovědnost za metodologie v oblasti analýz, optimalizace procesů a revize strategií, analýzy možností financování a řízení finančních zdrojů
 • 10/2009 – 08/2010 – ADRA, o.s. – interim finanční ředitel, rozvoj a implementace systému finančního plánovaní, zodpovědnost za čerpání prostředků z veřejných zdrojů, vč. projektů podpořených ze strukturálních fondů EU
 • 02/2008 – 09/2009 – PricewaterhouseCoopers, s.r.o. – Práce na projektech především ve veřejném sektoru a v souvislosti se strukturálními fondy EU, kompilace analýz a procesních modelů
 • 11/2004 – 08/2007 – Rubikon centrum, o.s. – finanční manažer, plánování a dohled nad výdaji projektů, vedoucí týmu zodpovědný za finanční záležitosti, rozvoj a udržování systémů finančního řízení projektů a  ekonomických / osobních plánů
 • 05/2000 – 04/2009 – Amnesty International ČR – člen správní rady, člen Kontrolní a revizní komise, manažer vzdělávacích projektů, dobrovolník

 

Profesní zkušenosti:

 • řízení financí a týmů začínajících podniků a neziskových organizací
 • optimalizace procesů
 • administrace veřejné podpory včetně strukturálních fondů
 • strategické plánování rozvoje regionů
 • metodické práce v oblasti podpory společensky prospěšného podnikání

 

Dovednosti:

 • finanční a strategické plánování
 • projektový management
 • plánování a dosahování provozní efektivity
 • metodický přístup k přípravě strategických dokumentů
 • schopnost lektorování na uvedené témata

 

Specializace:

 • provozní efektivita
 • strategické rozvojové plánování

 

Reference, úspěchy:

 •  Impact Hub Praha: Úspěšné řízení projektu v období rychlého růstu obratu, velikosti týmu a dosažení provozního zisku
 • Because: Podíl na řízení a samostatné řízení úspěšných poradenských projektů pro velké firemní klienty i menší neziskové organizace
 • ADRA: Stabilizace finanční situace organizace, zavedení systému repostingu a plánování
 • Amnesty International: Rozvoj aktivit brněnské dobrovolnické skupiny AI (2000 – 2003), zkvalitnění plánovacích a kontrolních procesů v AI ČR
 • Boxo: Investor do neúspěšného start upu (2010 – 2011)