Ing. Mgr. Procházka Pavel

foto_Prochazka_Pavel

 

Všechna dosavadní zaměstnání:

 • 1991 – 1995 – Slezská universita v Opavě, ústav fyziky
  odborný asistent
 • 1995 – 1998 – Fast Invest s.r.o.
  obchodník s cennými papíry, makléř
 • 1998 – 2001 – Družstevní inkasní s.r.o.
  jednatel společnosti
 • 2006 – 2008 –  Vysoká škola báňská – TUO Ostrava, Ekonomická fakulta
 • 2001 – doposud – soudní znalec, poradce, společník obchodní společnosti znaleckého ústavu ADONE – znalecký ústav s.r.o.
  soudní znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků

Profesní zkušenosti:

 • zkušenosti v oblasti  strategické a finanční analýzy
 • zpracování business plánů, finančních modelů, stanovení hodnoty podniků a nemovitostí
 • práce soudního znalce a odhadce při oceňování podniků a nemovitostí

 

Dovednosti:

 • Strategie a strategické řízení
 • Hodnocení a tvorba podnikatelských plánů
 • Tvorba business plánů
 • Řízení hodnoty

 

Specializace:

 • podniky, nemovitosti

 

Reference, úspěchy:

 • praxe více než 10 let při oceňování
 • spolupráce při fúzích a akvizicích, due diligence
 • pomoc při jednáních při nákupu a prodeji podniku
 • poradenství související s plánováním výstupu z podnikání
 • publikační činnost