Ing. Vodrážka Michal

foto_Vodrazka_Michal

Všechna dosavadní zaměstnání:

 • 2011 – 02/2014  Czechinvest
  Vykonával jsem funkci statutárního náměstka GŘ a odpovídal jsem za implementaci strukturálních fondů EU, konkrétně OPPI-operačního programu pro podnikání a inovace. Dále jsem se podílel na aktivitách jejichž výsledkem bylo získání přímých zahraničních investic Českou republikou.
 • 2009 – 2011 –  Ylia s.r.o.  – majitel a jednatel
  Řídil jsem chod  firem Ylia s.r.o. a to v ČR a SR. Obě společnosti byly výhradními distributory výrobku Thermomix vyráběného švýcarským koncernem Vorwerk (Vorwerk působí již 130 let celkem v  52 zemích po celém světě). Obě firmy Ylia, které jsem řídil, měly kumulovaný obrat cca 40 mil. CZK.
 • 2007 – 2009 –  Česká pošta s.p. – náměstek generálního ředitele pro obchod a provoz
  Byl jsem  odpovědný za :
  a) výnosy ČP  celkem 20 mld. CZK( plán výnosů byl po celou dobu mého působení ve funkci přeplňován)
  b)provoz poštovní sítě ČP s cca 27 000 zaměstnanci.(doručovatele a přepážkoví pracovníci na poštách )v celé ČR,(provozní ukazatele-kvalita služby se za mého působení výrazně zvýšila)
  c) marketing ČP
  d) e-governament – úspěšně proběhla realizace projektů Czechpoint a Datových schránek
 • 2006 – 2007 –  CaFiSi s.r.o. dnes  Ylia s.r.o. – majitel a jednatel
  V tomto období jsem se stal majitelem a jednatelem společností CaFiSi s.r.o. v ČR a CaFiSi  Slovakia s.r.o., které jsou výhradními distributory výrobků v oblasti elektro. Společnost jsem převzal ve velmi špatné ekonomické situaci. V krátké době se  podařilo ekonomickou situaci stabilizovat a společnost vrátit k prosperitě a tvorbě zisku.
 • 2004 – 2006 – Charouz Group s.r.o. – ředitel pro restrukturalizaci ekonomicky spjaté skupiny podniků
  Byl jsem odpovědný za chod společnosti Charouz Group s.r.o., a správu společností z ekonomicky spjaté skupiny „Charouz“. Skupina se zabývá zejména prodejem a půjčováním osobních automobilů na území ČR a marketingem zejména ve sportovní oblasti.
  Realizoval jsem spojení (fúzi) 5ti  dealerství FORD do jedné společnosti s celkovým obratem cca 2mld.kč.
 • 2002 – 2004 – OSVČ
  V tomto období jsem podnikal v oblasti ekonomicko-finančního poradenství a investicích do realit.
  V oblasti realit jsem prováděl průzkum trhu, včetně vyhledávání vhodných investičních příležitostí a následně vedl obchodní jednání za účelem investování do pozemků a obytných či multifunkčních nemovitostí (činžovní domy, hotely, penziony), včetně jejich správy.
  V oblasti ekonomicko-finančního poradenství jsem působil jako konzultant a investiční manager. V roce 2002 jsem např.prováděl ohodnocení pohledávek pro Penta finance a.s. Penta finance a.s. se účastnila výběrového řízení vypsaného ČKA na prodej balíku pohledávek v nominálním objemu 40 mld. CZK.
 • 2000 – 2002 – PV Brokers a.s. – předseda představenstva a ředitel
  Byl jsem odpovědný za společnost, která vlastnila a spravovala, ale i obchodovala s majetkovými podíly ve vybraných společnostech. Dále jsem prováděl krizové řízení v některých vybraných společnostech a to zejména v oblasti obchodní, finanční a personální.
 • 1996 – 2000 – První východní, a.s. – předseda představenstva   a generální ředitel
  Na základě rozhodnutí představenstva IPB a.s. jsem založil a řídil společnost, jejímž hlavním podnikatelským záměrem bylo vyhodnocování zahraničních kapitálových trhů a realizace obchodů s cílem umožnit IPB a.s. a dalším společnostem z ČR investovat na těchto trzích. Dále jsem odpovídal za vypracování komplexních analýz podniků a restrukturalizačních plánů a jejich následnou realizaci.
 • 1994 – 1996 – IPB, a.s. – ved. oddělení speciálních projektů
  Řídil jsem tým jmenovaný vedením IPB a.s. pro založení Českomoravského penzijního fondu a.s. a realizaci projektů určených pro speciální klienty např. obce a města.
 •  1992 – 1996 – Restituční investiční fond ČR a.s. – Předseda představenstva
  Podílel jsem se na založení Restitučního investičního fondu a.s. (dále jen RIF ČR a.s.) Fondem národního majetku ČR.Po založení RIF ČR a.s. jsem následně odpovídal za řízení a hospodaření RIF ČR a.s. a plynulé vypořádání restitučních nároků oprávněných osob.

 • Odborná praxe:
  –  vysokoškolské vzdělání
  –  znalost AJ
  –  ŘP skupiny B
  –  znalost práce s PC

– Od roku 1993-2002 jsem pracoval ve funkcích člena statutárních orgánů akciových společností s různým předmětem podnikání. V těchto funkcích jsem se podílel na jejich řízení a kontrole.

– Zastával jsem funkci člena dozorčí rady či představenstva např. ve společnostech RM Systém, a.s.; Západočeské energetika, a.s.; Obchodní sladovny, a.s.; BMC, a.s.; ZZN Pomoraví, a.s.; ZZN Pardubice, a.s.; Jihočeské mlékárny, a.s.; KB Likér, a.s.; NEALKO Olomouc, a.s.; Hotel Forum, a.s.; Top Spirit, a.s.; TOS Čelákovice, a.s. atd.

Profesní zkušenosti:

 • management jak soukromé tak i státní sféře

Specializace:

 • Finanční sektor
 • IT
 • Prodej zboží a služeb

Reference, úspěchy:

 • Business development a implementace Datových schránek a služby Czechpoint v ČR (Česká Pošta s.p.)
 • Implementace prodeje značky cadillac v ČR (Charouz groups.r.o.)
 • Implementace prodeje výrobku Thermomix v SR (Ylia s.r.o.)