Ing. Paskerová Jaroslava

Jaroslava_Paskerova

 

Všechna dosavadní zaměstnání:

 • od 06/2012 – dosud – OSVČ, následně MONETA PARTNERS s.r.o. (rodinná firma)
  Prokuristka
  Nosné aktivity od 06/2012:
  • Projekty – interim management (Foundeik Trading s.r.o.) , start-up projekty (Relax Mobil – Bei Multimedia s.r.o.), akvizice/due diligence (Sto AG/Stomix s.r.o., Zetos s.r.o.), restrukturalizace společností (Stomix s.r.o.) , poradenské služby/koučink (Mida Consulting s.r.o., Rozvojové projekty Praha a.s., HM Partners s.r.o., Killi s.r.o.)
  • Služby v oblasti finančních záležitostí – spolupráce s bankovními domy  v oblasti financování podnikatelských aktivit  firem, risk managementu (Bezlepík s.r.o.)
  • Lektorská, konzultační  činnost v oblasti podnikové ekonomiky, controllingu, financí, účetnictví, daní, dotačních titulů  (HM Partners s.r.o., Rozvojové projekty Praha a.s.)
  • Služby v oblasti vedení účetnictví, konsolidace, daňové agendy, organizačního poradenství pro podnikatelské subjekty  (Motherboard – Consulting for Management and Business Excellence s.r.o., Spectra One, Business Focus s.r.o.)
 • 04/2008-05/2012 – ALFA PLASTIK  a.s.
  CFO, místopředsedkyně představenstva
  Klíčové zodpovědnosti:
  • Zpracování revit.  programu pro vyvedení spol. z druhotné platební neschopnosti
  • Zajištění obnovy plného provozního financování
  • Navržení a zavedení on-line systému výrobních kalkulací
  • Navržení a zavedení systému forecastingu
  • Navržení a zavedení systému řízení kreditního rizika
  • Realizace  systému řízení  závazků  (tzv. cash-bills)
  • Vytvoření pravidel a zásad  řízení dceřiných účastí
  • Navržení a realizace motivačního systému  pro veškeré vnitropodnikové celky
  • Navržení a realizace systému ekonomických KPI ukazatelů
  Úspěchy:
  • Vyvedení společnosti z druhotné platební neschopnosti
  • Zajištění obnovy plného prov. financování, zavedení  projektového financování  a 100% schválení veškerých žádostí o proj. úvěry dle zpracované úvěr. dokumentace
  • 100% bezdeliktní plnění veškerých splátek projektových a investičních úvěrů v čase a objemu
  • Zavedení on-line systému výrobních kalkulací
  • Zavedení systému forecastingu
  • Zavedení systému řízení kreditního rizika vč. systému prevence a správy pohledávek
  • Zavedení projektového řízení a bezdeliktní průběh profinancování veškerých podnikatelských projektů  prostřednictvím bankovních úvěrů
  • Zavedení  pravidel a zásad  řízení dceřiných účastí
  • Zavedení motivačního systemu pro veškeré vnitropodnikové celky
  • Výrok auditora “bez výhrad” při ověřování roční účetní závěrky za dobu působení ve společnosti
 • 01/2006-03/2008 – HP PELZER k.s.
  Ekonomický manager závodů ČR
  Klíčové zodpovědnosti:
  • Pilotní implementace  systému střediskového hospodaření, forecastingu  v podmínkách SAP R/3
  • Navržení a zavedení managerského informačního systému  pro interní úroveň řízení
  • Implementace SW Palstat
  • Řízení vedení účetnictví dle ČÚS a IFRS
  • Řízení správy výrobních kalkulací v podmínkách SAP R/3
  • Řízení a realizace plánovacího procesu vč. rozpočtování
  • Spolupráce s centrálou v Německu – oblast investiční politiky, reporting, forecasting, odchylkové analýzy – vyhodnocování plnění plánu vč. návrhů opatření
  • Řízení útvaru účetnictví, controllingu, práce a mezd
  Úspěchy:
  • Úspěšná implementace SW Palstat – vedoucí subprojektu finance/controlling
  • Úspěšná implementace systému střediskového hospodaření v rámci SAP – vedoucí modulů FI, CO, CO-PA, AA.
  • Výrok auditora “bez výhrad” při ověřování roční účetní závěrky za dobu působení ve společnosti
 • 01/1998 – 12/2005 – ČECHOFRACHT a.s.
  CFO  a členka představenstva
  r.2004 – prosinec 2005
  • Návrh koncepce a pravidel finančního řízení po ukončení akvizice (cash pooling,)
  • Tvorba, řízení a realizace investičního a podnikatelského plánování
  • Předkládání návrhů a zajištění realizace usnesení rozhodnutí orgánů společnosti v oblasti finanční,  daňové a investiční  politiky
  • Řízení odborů účetnictví, controllingu, financování, lidských zdrojů, správy nemovitostí a služeb
  Krizová  CFO (ředitelka úseku financí a správy)
  r. 2003 – 2004
  • Akvizice,  proces due diligence
  Ředitelka odboru controllingu
  r.2000 – 2002
  • Zavedení  systému  střediskového hospodaření v podmínkách systému SAP R/3
  • Řízení činnosti HelpDesku IS SAP
  • Zpracování měsíčních střediskových uzávěrek, reportingu, analýz
  • Zpracování metodiky sestavení podnikatelského plánu a jeho realizace
  • Vyhodnocování ekonomických a finančních  ukazatelů a návrhy opatření
 • leden 1998 – 1999 – Specialista controllingu
  • Navržení systému dopravních kalkulací
  • Tvorba analýz, rozborů, reportů
  • Sestavení metodiky motivací
  • Sestavování daňových a statistických výkazů
  • Koordinace činností souvisejících s implementací nového systému SAP – modul FI, CO
  Úspěchy:
  • Úspěšné dokončení procesu due diligence a projektu akvizice v r. 2004
  • Úpěšná implementace IS SAP R/3 – vedoucí týmu CO, CO-PA
  • Implementace pravidel a zásad řízení zahr. majetkových účastí
  • Implementace systému cash-pooling
  • Vytvoření systému logistických kalkulací
  • Karierní růst  jako výsledek výkonnosti a odborné způsobilosti  –  jmenování do funkce ředitelky odboru controllingu a následně CFO a členky představenstva
 • 09/1987 – 11/1993 – PZO INTERSIGMA, později INTERSIGMA HYDRAULIC s.r.o.
  Ekonomická ředitelka
  •finanční řízení společnosti, plánování, zpracování  privatizačního projektu (privatizace výrobního podniku Sigma Olomouc)
  Hlavní účetní společnosti
  • komplexní vedení účetnictví včetně daňové agendy, spolupráce se státnímu institucemi (finanční úřad, sociální a zdravotní pojišťovny)
  Hlavní ekonom obchodní skupiny
  • vedení účetnictví za obchodní skupinu, zpracování pravidelných měsíčních uzávěrek včetně daňové agendy
  Ekonom obchodní skupiny
  • komplexní zpracování účetnictví za obchodní skupinu, spolupráce s hlavním ekonomem na pravidelných měsíčních uzávěrkách
  Účetní obchodní skupiny
  • účtování dodavatelských a odběratelských faktur, vedení účetních knih

hh

Profesní zkušenosti:
hh
v rozsahu dle předchozího CV

hh

Dovednosti:

 • certifikace – uživatel – expert IS SAP – modul CO
 • finanční řízení v prostředí IS SAP – EPR
 • systém ABC, BSC – finanční  a managerské řízení
 • certifikace – Projektové a procesní řízení
 • financování vč. cash-pooling
 • budgeting – střednědobý, dlouhodobý
 • forecasting
 • controlling – operativní, strategický
 • rozpočetnictví, kalkulace

 

Specializace:

 • interim management
 • start-up projekty
 • akvizice
 • due diligence
 • restrukturalizace společností
 • financování
 • ekonomika
 • poradenské služby/koučink

 

Reference, úspěchy:

 •  úspěšné ukončení procesu  akvizice vč. due diligence v oboru stavebnictví (STO), dopravy (ČECHOFRACHT)
 • úspěšné ukončení Start-up projektu v oblasti telekomunikací  (RELAX MOBIL
 • nnosti (FOUNDEIK TRADING, ALFA PLASTIK)
 • sestavení  efektivního  motivačního systému v obchodní organizaci (STOMIX, WALRAMCOM)
 • navržení a zavedení do praxe systémů forecastingu a cash-poolingu ve společnosti holdingového typu (ČECHOFRACHT)
 • zajištění provozního a investičního financování v rámci krizového řízení  pro  společnosti  podnikající v oblasti recyklace odpadových materiálů, plastikářského průmyslu (STROJEX, ALFA PLASTIK)
 • realizace procesů souvisejících se založením společnosti a záhájením výroby v rámci dceřiné účasti zakládané na území ČR dle zadání zahr. vlastníka (STROJEX)