Ing. Prchal Tomáš

Tomas_Prchal

 

Všechna dosavadní zaměstnání:

 • 2003 – doposud – Krajská hospodářská komora kraje Vysočina, ředitel,
  podnikatelská samospráva, spolupráce s krajem, aktualizace PRK a na realizaci rozvojových záměrů v oblasti podpory MSP a RLZ
 • 2003 – doposud – Rada pro rozvoj lidských zdrojů v kraji Vysočina, člen,
  Poradní orgán rady kraje Vysočina pro oblast RLZ
 • 2002 – 2011 – Národní asociace pro rozvoj podnikání, člen dozorčí rady,
  Organizace soukromé poradenské firmy v ČR
 • 1999 – doposud – Okresní hospodářská komora, ředitel,
  Podnikatelská samospráva, poskytování služeb pro podnikatele v oblasti managementu a řízení LZ; regionální poradenství a informační centrum – poradenství v oblasti strukturálních fondů a TQM
 • 2005 – 2007 – Kraj Vysočina, Člen vědecké rady,
  Mezinárodní projekt ICHNOS – projekt zaměřený na poradenství pro malé a střední podnikatele, partneri projektu jsou z Itálie, Španělska a České Republiky. Za ČR čelenem Scientific Commitee
 • 1996 – 1999 – Varemika a.s., finanční ředitel,
  Firma zabývající se poskytováním fin.služeb (faktoring, venture capital a poskytování krátkodobých fin. Prostředků), revitalizací firem, investiční činností ve stavebnictví
 • 1993 – 1996 – Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Marek, ekonomický poradce
  Účetní a daňová poradenství

hh

Profesní zkušenosti:

 • Mnoholeté zkušenosti s rozvojem malých a středních podniků, poradenstvím v oblasti financování, rozvoje podnikání, řízení lidských zdrojů, formulací strategií a plánů, v strategickém manažmentu a jiné.
 • Široké portfolio kontaktů v oblasti obchodu, podnikání a průmyslu.
 • Bohaté zkušenosti s rozvojovými, inovačnámi i technologickými projekty.
 • Poradce v mezinárodním projektu Incuba train.
 • Poradce „Regionální poradenské a informační centrum“ pro kraj Vysočina.
 • Odborný expert projektu JOB Points – EQUAL, OHK Jihlava.
 • Člen výběrové komise OPRLZ, ÚP Jihlava.
 • Člen hodnotitelské komise programu KLASTRY OPPP , MPO.
 • Člen hodnotitelské komise programu MARKETING OPPP, MPO.
 • Člen hodnotitelské komise programu Rozvoj OPPP, MPO.
 • Publikační činnost: „Institucionální podpora MSP“ – publikace podpořená z prostředků Evropské unie a srovnávající instituce v ČR a v Rakousku, které mají za úkol rozvoj malého a středního podnikání, publikace byla vydána v českém a německém jazyce.

 

Dovednosti:

 • Anglický jazyk – pokročilý (zkouška na VUT)
 • Ruský jazyk – středně pokročilý (Maturitní zkouška)
 • Operační program podnikání s inovace -MPO

 

Specializace:

 • Poradenství v oblasti managementu, řízení lidských zdrojů, dotačních programů, rozvoje podnikání.

 

Reference, úspěchy:

 • Regionální poradenské a informační centrum  – poradce, poradenství pro MSP a podnikatelské plány (Eurometal, s.r.o., BOHM, spol. s r.o., Jan Kruntorát – zakázková výroba Chotěboř, KLIKA BP, s.r.o., 3.BHV s.r.o., PROSTEEL, s.r.o. a mnoho dalších)
 • Zpracování podnikatelských plánů a žádostí o dotace z SF EU – firmy BOHM spol. s.r.o., DK GROUP a.s., VV sklo, s.r.o., DITON s.r.o., GLASSPO s.r.o., KOVO HB s.r.o. a další.
 • Realizace projektů financovaných z prostředků EU – Rozvoj zaměstnanců v kraji Vysočina (OPLZZ), Excelentní manažer MSP (OPVK), Zvýšení konkurenceschopnosti MSP efektivním využitím ICT (OPVK), Okna technickým oborům dokořán (OPVK), Inovace vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol (OPVK), Tržiště nabídek a poptávek vzdělávacích akcí (OPVK), Vzdělávání zaměstnanců ve stavebnictví (OPLZZ) a další.