Ing. Prouza Libor

Prouza_Libor

 

Všechna dosavadní zaměstnání:

 • červenec 2011 – dosud – LOYD GROUP s.r.o. – jednatel společnosti – řízení aktivit společnosti (řízení projektů včetně řízení zdrojů a IT/IS), Technické a strategické poradenství (dotační poradenství a financování projektů, studie proveditelnosti, energetické audity, obnovitelné zdroje energie, energetická účinnost, apod.)
 • říjen 2000  – červen 2011 – ENVIROS, s.r.o. – provozní ředitel – provozní řízení společnosti (řízení projektů včetně řízení zdrojů a IT/IS), projektový ředitel, Technické a strategické poradenství (dotační poradenství a  financování projektů, studie proveditelnosti, energetické audity, obnovitelné zdroje energie, energetická účinnost, energetický management, energetické zdroje)
 • srpen 1996 – září 2000 – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Statní energetická inspekce – Inspektor – Dohled nad podmínkami podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích.
 • červenec 1995 – červenec 1996 – Cambridge Trading Company – Technik – Elektronická zabezpečovací a požární signalizace, systémy CCTV
 • září 1991 – červen 1995 – OSVČ – Technik – Elektrotechnika, výpočetní a sdělovací technika

Profesní zkušenosti:

 • Certifikovaný energetický auditor (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR)
 • Certifikovaný energetický auditor (Česká energetická agentura – ČEA)
 • Člen Asociace energetických auditorů
 • Člen Asociace energetických manažerů
 • Certifikovaný poradce MPO v síti Energetických konzultačních a informačních středisek
 • Poradce Národního registru poradců
 • Poradce Operačního programu životní prostředí
 • Externí hodnotitel Czechinvestu pro Operační program podnikání a inovace

 

Dovednosti:

 • vůdčí schopnosti
 • organizační schopnosti
 • zkušenosti s řízením multidisciplinárních projektových týmů

 

Specializace:

 • energetika
 • obnovitelné zdroje energie
 • úsporné technologie
 • inovace
 • management
 • marketing
 • strategické řízení

Reference, úspěchy:

 • Provozní řízení společnosti (2005 – 2011) – průměrný meziroční nárůst tržeb ve výši 10% – 15%, průměrné zvyšování počtu zaměstnanců v intervalu 5% – 10%, úspěšné zvládnutí procesu fůze, rebrandingu, změny vlastníka a začlenění do struktur nadnárodní korporace.
 • Založení a rozvoj společnosti (2011 – dosud) – úspěšné zvládnutí procesu založení společnosti, start-up fáze a následného rozvoje společnosti, postupné rozšiřování předmětu činnosti a odvětvového vymezení.