Ing. Ruprich Vít, MBA, PhD.

Ruprich_Vit

 

Všechna dosavadní zaměstnání:

 • 2006- 2014 – OSVČ – poradenství,dotace,marketing
 • 2009-2014 – CzechInvest, vládní agentura – poradce pro brownfields, investice
 • 2009 – ABAS IPS Management s.r.o. – security, facility management, development –  development director
 • 2006 –Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, Katedra regionální a environmentální  ekonomiky – externí vyučující
 • 2007-2008 – Geofin,a.s. – finanční investice do firem – projektový manager, příprava investičních projektů
 • 2007-2008 – CZECHINVEST, vládní agentura – podpora investic – externí poradce, letecký průmysl, MS kraj
 • 2002-2006 – Statutární město Ostrava – ekonomický rozvoj a IT – náměstek primátora – vstup investorů, fondy EU, greenfields, brownfields, strategické plánování, marketing města, městský informační systém
 • 1998-2002 – Sdružení pro rozvoj severní Moravy a Slezska  , Rozvoj MS kraje – generální ředitel , strategické řízení, finance
 • 1995-1998 – MPO ČR, Praha, Průmysl a MSP –  poradce ministra, poradenství, stanovisko k materiálům pro zasedání vlády
 • 1992-1995 – Sdružení obcí Horního Slezska a severní Moravy, Ostrava, Komunální sféra – tajemník výkonného výboru, výkonné řízení sdružení
 • 1989-1992 – Hutní montáže a.s. Ostrava – ekonomika provozu výstavby JE Temelín – ekonom provozu – fakturace, mzdy, účetnictví

hh

Profesní zkušenosti:

 • projektový a strategický management
 • lektorské znalosti – přednášky, publikace
 • vyjednávání s investory a veřejnou správou
 • revitalizace brownfields
 • řízení nevládních organizací

 

Dovednosti:

 • vyjednávací schopnosti
 • synergie
 • empatie
 • PR

 

Specializace:

 • projekty ve veřejné správě
 • dotační tituly
 • marketing
 • umisťování investic na greenfields a brownfields
 • klastry

 

Reference, úspěchy:

 • Spolupráce na zpracování podnikatelského záměru a společnosti EVČ Morava – EPC projekty, Příprava projektů pro financování rozvoje VT Parku Ostrava z pozice předsedy DR, Spolupráce na zpracování studií proveditelnosti na výstavbu parkovacích domů formou PPP pro FNO a město Ostrava, Marketingová strategie prodeje energií pro veřejnou správu, VEMEX s.r.o. Člen řešitelského týmu Studie proveditelnosti k identifikaci odvětvových seskupení vhodných pro programovou podporu v MS kraji-zadavatel Czechinvest,zpracovatel PE International, RPIC-VIp a sdružení pro rozvoj MS kraje, 2001.Posuzovatel pro odborné posouzení v rámci OP VaVpI ( MŠMT ČR . Oponent programů EPSILON a OMEGA TA ČR.