Ing. Sekanina Antonín

???????????????????????????????

Všechna dosavadní zaměstnání:

 • TOS Svitavy a.s.: dřevoobráběcí stroje, upínací nářadí, slévárna šedé litiny:
  1982 – 1987 – analytik technické přípravy výroby v útvaru Organizace a technika řízení
  1987 – 1991 – vedoucí provozu výpočetního střediska
  1991 – 1992 –  vedoucí ekonomiky práce
  1992 – 1999 – finanční a personální ředitel
 • JEMA Svitavy a.s.: dřevovýroba, stavebnictví, modely
  1999 – 2010 – ekonomický ředitel
  2002 – 2010 – člen představenstva a.s.
 • MABID a.s.: tvarové obrábění, modely:
  2010 – 2011 – předseda představenstva a.s. a minoritní akcionář
 • PERSO International: návrhy a realizace interiérů
  2012 – dosud – partner, regionální ředitel (činnost vykonávaná jako OSVČ)
 • lonagua a.s.: potravinářská výroba
  2013 – dosud – předseda představenstva a.s.
 • Obchodní akademie a VOŠ Svitavy
  1994 – 2009 – externí výuka podnikových financí na VOŠ


Profesní zkušenosti:

 • ekonomické, finanční a personální řízení středně velké firmy a skupiny malých společností, finanční a organizační restrukturalizace
 • navrhování a realizace interiérového vybavení
 • vedení projektů výzkumu a vývoje a zavádění nových výrobků do výroby.
 • výuka podnikových financí
 • tvorba a hodnocení podnikatelských záměru
 • technická příprava výroby
 • kalkulace, rozpočty, controling

Dovednosti:

 • projekty výzkumu a vývoje ALFA, TIP, IMPULS – dotace na V/V.
 • projekty financování investic a provozu a podporou ČMZRB a.s.
 • financování projektu
 • zavádění nových výrobků do výroby
 • dotace v rámci OPPP,OPPI,OPLZZ (marketing, rozvoj, inovace, EKO – energie, školící střediska, ICT v podnicích, EDUCA, vzdělávejte se pro růst, vzdělávejte se pro konkurenceschopnost)
 • ekonomické, finanční a personální řízení
 • posuzování projektových záměrů, vedení projektů a jejich monitoring
 • organizace a řízení podniku

Specializace:

 • projekty vědy a výzkumu
 • dotace v rámci OPPI A OPLZZ
 • posuzování reálnosti projektů
 • financování projektů

Reference, úspěchy:

 • Za dobu mého působení ve funkci finančního ředitele v TOSu Svijany došlo k optimalizaci počtu pracovníků racionalizačními opatřeními, outsourcingem (doprava, úklid, stravování, částečné ICT, částečné všeobecná mechanika) a zrušením některých aktivit (lékař, rehabilitace, výchova učňů). Počet pracovníků se snížil řadově z 1 tisíce na cílový stav cca 600 pracovníků. Řízením pohledávek a zásob se podařilo snížit pohledávky řadové o 20 mil. Kč a závazky společnosti řadové o 25 mil. Kč. Při mém odchodu společnost prakticky nebyla v druhotné platební neschopnosti Obrat společnosti s pohyboval kolem 300 – 350 mil. Kč.
 • Za dobu mého působení ve funkci ekonomického ředitele se úspěšné zrealizovali následující nejvýznamnější projekty.
  – zavádění výroby dřevěných masívních schodišť
  – nový obor podnikání – tvarové obrábění
  – vlastní V/V nových typů schodišť ve spolupráci se třemi VŠ
  – zateplení a nový způsob vytápění areálu firmy za použití dotací OPPI
  – pořízení nových SW na konstrukci schodišť a tvarové obrábění, SW A HW zařízení 3D digitalizace za pomoci dotaci OPPI
  – pořízení technologie na výrobu schodišť za pomoci dotace OPPI – Inovace
 • Za dobu mého působení ve společnosti MABID a.s. se podařilo velmi dobře „nastartovat“ činnost nové společnosti v perspektivním oboru podnikání.
 • Úspešnost mnou podaných projektů v rámci  OPPI, OPLZZ a V/V se pohybuje nad 95%. V příloze dokládám vyhodnocené projekty k dotaci, řadu z nich jsem i zrealizoval a provádím u nich i dotační management.