Ing. Ševčík Jan

Sevcik_Jan

 

Všechna dosavadní zaměstnání:

 • Období: 2011 – současnost
  Povolání nebo vykonávaná pozice: Ředitel franšízové pobočky Hodonín
  Hlavní pracovní náplň a odpovědnosti: řízení pobočky společnosti a koncepci jejího rozvoje, vyhodnocování trhu, tvorba marketingových strategií, vytváření a plnění hospodářských plánů, podílí se na expanzi pobočky atd.
  Zaměstnavatel: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,a.s.
 • Období: 2011 – současnost
  Povolání nebo vykonávaná pozice: Jednatel dot 1 marketing, s.r.o.
  Hlavní pracovní náplň a odpovědnosti: start-up manegement, odpovědnost za vybudování funkční společnosti, zorganizování všech potřebných činností a jejich řízení, příprava marketingových a obchodních aktivit, dohled nad poskytováním služeb, vedení a motivace zaměstnanců, stanovování firemní strategie, jednání s zákazníky a partnery, zastupování společnosti vůči úřadům a partnerům, finanční controlling aj.
 • Období: 2010 – současnost
  Povolání nebo vykonávaná pozice: Poradce – práce na živnostenský list (IČ: 69694419)
  Hlavní pracovní náplň a odpovědnosti: Edukační a poradenská činnost pro třetí strany (banky, neziskové organizace) obnášející přednášky a vzdělávací činnost v oblasti finanční gramotnosti aj. Realizace projektů zaměřených na vzdělávání zemědělských subjektů.
 • Období: 2002 – současnost
  Povolání nebo vykonávaná pozice: Jednatel Regionální poradenská agentura, s. r. o.
  Hlavní pracovní náplň a odpovědnosti: řízení obchodních a ekonomických aktivit společnosti, dohled nad obchodem a poskytováním služeb, vedení a motivace zaměstnanců, stanovování firemní strategie, jednání s zákazníky a partnery, zastupování společnosti vůči úřadům a partnerům, vedení týmu zaměstnanců, finanční controlling aj.
 • Období: 2000 – 2002
  Povolání nebo vykonávaná pozice: Projektový manažer Evropských fondů – práce na živnostenský list (IČ: 69694419)
  Hlavní pracovní náplň a odpovědnosti: Příprava projektů (cost – benefit analýzy, studie proveditelnosti, marketingové studie apod.).
 • Období: 1998 – 2000
  Povolání nebo vykonávaná pozice: Asistent obchodníka s cennými papíry
  Zaměstnavatel: Arterit Brokers a.s.

 

Profesní zkušenosti:

 • 12 let ve vedení úspěšné poradenské společnosti
 • 2 roky ve vedení pobočky Unicredit banky
 • 14 let zkušeností s finančním poradenstvím pro podnikatelský i neziskový sektor

 

Dovednosti:

 • manažerské dovednosti (strategie rozvoje podniku, identifikace inovačních příležitostí, projektové řízení aj.)
 • obchodní dovednosti (vedení obchodních jednání, identifikace obchodních příležitostí atd.)

 

Specializace:

 • podniková ekonomika a management
 • investiční management
 • finanční management

 

Reference, úspěchy:

 • Založení a vybudování společnost se současným ročním obratem cca 28 mil. Kč a trvale rostoucí přidanou hodnotou.
 • Řízení a realizace úspěšných investičních i neinvestičních projektů pro významné klienty (Akademie věd ČR, v.v.i., Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Vojenská nemocnice Brno, PTÁČEK – velkoobchod, a.s.,Český svaz zaměstnavatelů oboru Technická zařízení budov, Kraj Vysočina, WEST MEDIA, s.r.o., MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost aj.).
 • Založení sociálního podniku se zaměřením na marketingové služby a digitalizaci a jeho úspěšné usazení na trhu.
 • Oocenění za TOP frenšízovou pobočku UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,a.s. za roky 2011 a 2012.