Ing. Skorek Grzegorz, MBA

Skorek_Grzegorz

 

Všechna dosavadní zaměstnání:

 • Září 1992 – Květen 1997
  Společnost: Arthur Andersen
  Obor: poradenství
  Pozice: manažer
  Zodpovědnost: řízení a účast na rozvojových a poradenských projektech, hodnocení podnikatelských rizik, implementace podnikových řídících systémů, oceňování podniků a transakční poradenství, audit a evaluace podnikových systémů, řízení a provádění auditů podle českých, IFRS a US GAAP standardů
  Klíčové úspěchy: vytvoření skupiny odborníků na řízení IT rizik v ČR, audit software SAP na splňování českých legislativních požadavků
 • Červen 1997 – Únor 2000
  Společnost: Compaq Computer
  Obor: dodavatel HW a IT řešení
  Pozice: finanční ředitel
  Zodpovědnost:  všechny finanční aspekty společností (české a US GAAP účetnictví ; plánování a reportování ; řízení hotovostí; optimalizace nákladů a aktiv), spolupráce s externími auditory, detailní audit všech rozvahových položek, zodpovědnost za administrativu, logistiku a IT, transformace podniku (implementace lokální fakturace), Post akviziční  transformace
  Klíčové úspěchy: úspěšná post akviziční integrace se společností Digital Equipment, úsporná opatření, tvorba manažerského informačního systému, zavedení lokální fakturace z ČR
 • Březen 2000–Leden 2008
  Společnost: Siemens IT Solutions and Services
  Obor: systémový integrátor
  Pozice: jednatel a finanční ředitel
  Zodpovědnost: všechny finanční aspekty společností (české a IFSR účetnictví, plánování a reportování, optimalizace nákladů), spolupráce s externími auditory, spoluúčast na tvorbě strategie společností, podpora obchodních činností, podnikové transformace (organizační změny, akvizice a vyčlenění), program kontinuálního zlepšování, koučink týmu poradců, zavedení certifikace  ISO XXXX (kvalita, řízení projektů, životní prostředí, bezpečnost práce), plánování interních auditů, zodpovědnost za SOX, zdokonalování a používání firemních procesů, zodpovědnost za řízení lidských zdrojů (včetně definice motivačních programů) a informační technologie
  Klíčové úspěchy: osm let výborných finančních výsledků (nejenom profit, ale také EVA, DSO), úspěšná účast na největším outsourcingovém projektu, úspěšné transformace podniku (vyčlenění organizačních celků pro prodej a pro centrální služby), post akviziční integrace (konzultační divize Ernst and Young, ANF Data a  ai informatics), implementace rozvojových programů pro konzultanty
 • Únor 2008– Leden 2009
  Společnost: SAP AG
  Obor: dodavatel SW
  Pozice: regionální finanční ředitel
  Zodpovědnost: všechny finanční aspekty společností v ČR, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku lokální a  US GAAP účetnictví; plánování a rozpočtování; reporting), úzká spolupráce na tvorbě strategií, řízení rizik v regionu, spolupráce s interním auditem, hodnocení projektů, tvorba ceníků, a interních předpisů
  Klíčové úspěchy: podpora vedení, tvorba lokálních směrnic, dodržování US GAAP standardů pro účtování tržeb z prodeje SW
 • Únor 2009 – současnost
  OSVČ -poradenství, fund rising, mentoring
  Pozice: obchodník s komoditami na vlastní účet
  Zodpovědnost: denní analýzy akciových, dluhopisových a devizových trhů (Spojené státy a Evropa), denní obchodování futures kontraktů, analýza výsledků a kontinuální zlepšování
  Klíčové úspěchy: několik let úspěšného obchodování, spolupráce na překladu knihy o psychologii obchodování z angličtiny do češtiny
  Společnost: First Advantage, s.r.o.
  Pozice: ředitel pro korporátní a bankovní klientelu
  Zodpovědnost: obchodní aktivity, finanční analýza potenciálních projektů, návrh strukturovaného financování, příprava transakční dokumentace, jednání s bankovními a nebankovními subjekty
  Klíčové úspěchy: dobré obchodní výsledky, návrh struktury financování pro významné akvizice, restrukturalizační program
  Společnost:  Perfectia
  Pozice: Business mentor
  Zodpovědnost:  obchodní aktivity, analýza podniků, návrh zlepšovacích programů, koučink a osobní rozvoj podnikatelů
  Klíčové úspěchy: dobré obchodní výsledky, analýza mnoha malých a středních podniků, spolupráce se startupy

hh

Profesní zkušenosti:

 • každodenní přímé řízení 30 zaměstnanců a nepřímé 150
 • finanční analýza
 • znalost českých, IFRS a US GAAP standardů
 • oceňování podniků a před akviziční poradenství
 • post akviziční a integrační poradenství
 • řízení projektů
 • kontrolling a analýza
 • zdokonalování podnikových procesů
 • řízení rizik
 • implementace IT systémů
 • zdokonalovací programy (Six Sigma, Lean a různé modifikace)
 • balanced scorecards a tvorba klíčových ukazatelů
 • řízení jakosti
 • SOX a auditní standardy
 • strukturované financování
 • oživovací a rozvojové programy
 • rozvoj obchodních činností
 • business mentoring

hh

Dovednosti:

 • English, Slovak – plynulé
 • Czech, Polish –  rodilý mluvčí
 • German – základní
 • Russian – základní
 • PC, Microsoft Office
 • účetní a business intelligence programy (včetně SAP)
 • řidičský průkaz A, B and E

 

Specializace:

 • finance

 

Reference, úspěchy:

viz. jednotlivá zaměstnání