Ing. Stražovec Peter

foto

 

Všechna dosavadní zaměstnání:

 • August 2013 – súčastnosť –  nezávislý konzultant projektového riadenia a IT stratégie
  Projektový koordinátor a konzultant
  Poradenstvo a koordinácia projektov na úrovni vrcholového manažmentu
  Konzultácia technických a technologických aspektov projektov. Optimalizácia efektívnosti a bezpečnosti technológií, architektúr a procesov. Efektívnosť komunikácie a koordinácia interných a externých tímov. Startup projekty – konferencie, coaching, mentoring, príprava, poradenstvo a investície
 • Jún 2011 – August 2013 – DOXXBET.SK s.r.o.
  Riaditeľ spoločnosti, konateľ
  Strategické smerovanie spoločnosti, operatívne riadenie a koordinácia zdrojov. Riadenie, vedenie, motivovanie, kontrola, hodnotenie tímu podriadených manažérov. Reprezentácia spoločnosti, vytváranie firemnej kultúry smerom do firmy a smerom ku klientom a partnerom. Správa finančných ukazovateľov, reportovanie, prezentácia výsledkov, smerovania a plánov vlastníkom spoločnosti.
  Zodpovednosť za kontakty a spoluprácu s audítorom, bankami, poisťovňami, investormi a daňovými orgánmi.
 • Máj 2011 – Február 2013 –  24-pay s.r.o., online platobná inštitúcia s lic. NBS a EU pôsobnosťou
  Spoločník, riaditeľ spoločnosti
  Riadenie všetkých firemných procesov platobnej inštitúcie. Príprava a koordinácia legislatívnych podkladov, procesných modelov a technickej architektúry platobnej inštitúcie, koordinácia realizačného tímu a procesu licencovania Národnou Bankou SR. Správa finančných ukazovateľov, reportovanie, prezentácia výsledkov, smerovania a plánov spoluvlastníkom a investorom spoločnosti.
 • Apríl 2009 – August 2013 –  DOXXbet s.r.o.
  CTO (Technický riaditeľ, vedúci vývoja)
  Plánovanie a riešenie technologických otázok spoločnosti, vedenie vývoja a podporných tímov.  Nákladové kalkulácie a finančné aspekty technických procesov v spoločnosti, ich plánovanie, kontrola a vyhodnocovanie. Správa smerovania spoločnosti v technických a technologických aspektoch a koordinácia partnerských spoločností a outsourcingu služieb. Dohľad a kontrola plnenia rozpočtu IT a dlhodobých finančno technických plánov. Príprava a a priama spolupráca pri finančných, technicko procesných a bezpečnostných auditoch ( PwC, Deloitte, KPMG, Capgemini Young)
 • Január 2008 – Marec 2009 – PSE Siemens
  Software architect
  Architektúra softvéru, vývoj softvéru, koordinácia tímov. Cenové kalkulácie vývoja, kontakt s investormi a kontrola plnenia finančných plánov vývoja. Automotive, telekomunikácie, umelá inteligencia
 • Január 2006 – December 2012 –  Cargo-partner SR s.r.o.
  Enterprise IT consultant
  Externý consulting a audit softvérových riešení a architektúr
 • September 2006 – Október 2007 – Comité Européen de Normalisation
  International security standard consultant
  Asistent člena komisie Cenelect BT, príprava sieťovo-technologických podkladov pre novú normu EN50136-2-2007 pre prenos poplachových správ, prehľady a popisy zariadení a technológií pre signalizáciu a prenos. Príprava podkladov pre normu EN (Comité Européen de Normalisation)
 • Január 2005 – December 2007 –  Contal OK, s.r.o.
  Project Leader
  Koordinácia vývojových tímov a architektúry pre projekty z oblasti bezpečnosti.
  Kalkulácie nákladov na vývoj a riešenia, výber vhodných technických procesov a architektúry vzhľadom na náklady, následná kontrola a vyhodnotenie ekonomicko finančných aspektov a ich prezentácia investorom. Príprava auditu STN EN ISO 9001:2001 a komunikácia s auditormi.
 • Január 2003 – December 2007 –  Contal OK s.r.o., Contal Security AB
  IT Leader
  Technické zabezpečenie spoločnosti, konfigurácia hardvérového a softvérového vybavenia, sieťovej infraštruktúry a súvisiacich projektov.  Kalkulácia nákladov na technické vybavenie spoločnosti a príprava rozpočtu pre IT, koordinácia update a upgrade technického vybavenia vzhľadom na procesné, technické a finančné aspekty. Komunikácia s ekonomickým oddelením a zodpovednosť za riadenie finančných procesov technického zabezpečenia spoločnosti.
 • Apríl 2001 – December 2005 –  Contal OK s.r.o.
  Software engineer
  Analýza a vývoj softvéru pre platofmu Windows, Linux, OS/2

 

Profesní zkušenosti:

 • koordinácia tímov a spoločností do 100 zamestnancov s medzinárodným zastúpením
 • projektové riadenie s následným auditom Big Four(Deloitte, PwC, Erns&Young, KPMG)
 • technologická stratégia s aspektami na efektivitu, výkon a bezpečnost

 

Dovednosti:

 • Sociálne zručnosti a kompetencie Komunikačné schopnosti v multi národnom a multi kulturárnom prostredí, tímový hráč, adaptabilita, cit pre konštruktívnu diskusiu a jej moderovanie. Skúsenosť s prednášaním pred publikom 500 účastníkov
 • Organizačné zručnosti a kompetencie Koordinácia tímu, motivovanie, plánovanie a odhady času a nákladov (skúsenosť viac ako 5 rokov),SCRUM, AGILE, Extreme, Feature Driven, Delivery focus Príprava finančných plánov, komunikácia s investormi a auditormi, kontrola, reporting a prezentácia vyhodnotenia projektov a výsledkov.

Specializace:

 • Počítačové zručnosti a kompetencie  Architektúra softvérových platofriem ( HA, SAAS, Cloud, Multiplatform, Distribuované systémy, Web 2.0, SOA ) Znalosť veľkého množstva programovacích jazykov a frameworkov ( vývoj, review kódu, refactoring, optimalizácie) Databázová analýza a architektúra Sieťová infraštruktúra, návrh, vylepšovanie, bezpečnosť Znalosť rôznych servrových, PC a emedded platforiem ( HW, SW, dev. API ): Unix/Linux, Microsoft Windows Server, OS X, FreeBSD, embedded systems, RTOS
 • Technické zručnosti a kompetencie Controlling a audity kvality ( príprava a realizácia prípravy a samotnej realizácie certifikácie STN EN ISO 9001:2001 pre vývoj softvéru)
  Brainbench: Java 5 SE, Project Management,Computer forensics,Microsoft Windows 2003 Server administration,Relational database systems concepts,Nework security, Linux administration
  Cisco: Cisco CCNA network associate