Ing. Michálek Zdeněk

foto_Michalek_Zdenek

Všechna dosavadní zaměstnání:

 • 02/2001 – dosud – ředitel a majitel HM PARTNERS, s.r.o., Ostrava, Vzdělávání a organizační rozvoj; Vedení týmu interních i externích spolupracovníků při přípravě a realizaci rozvojových programů lidí i organizací, koordinace přípravy rozvojových projektů financovaných z fondů EU, zavádění standardu Investors in People v průmyslových  podnicích  i  veřejné správě,  trénink,  konzultace  a koučink v oblasti vedení lidí,  strategického řízení a vnitrofiremní komunikace a zavádění nástrojů štíhlé výroby. Výkon práce Evropského patentového zástupce a soudního znalce
 • 11/1995 – 01/2001 – Institut svazu průmyslu ČR, Kopřivnice – ředitel pobočky Morava; Vedení týmu interních i externích spolupracovníků při přípravě a realizaci vzdělávacích programů, příprava  rozvojových  projektů  financovaných  z  fondů EU, trénink,  konzultace  a koučink v oblasti vedení lidí, strategického řízení a vnitrofiremní komunikace a zavádění nástrojů štíhlé výroby.
 • 01/1994 – 11/1995 – Tatra, a.s., Kopřivnice, Správce duševního vlastnictví, Evropský patentový zástupce; Koordinace ochrany a  správy  duševního  vlastnictví  TATRA  a. s. –  všech  vynálezů,  užitných i průmyslových  vzorů, ochranných známek a know-how, včetně uzavírání souvisejících licenčních smluv.
 • 03/1994 – 12/1994 – Tatra, a.s. – závod Příbor – Ředitel závodu, výroba vozidel T613 a dalších strojír. výrobků; Výzkum, vývoj, výroba a prodej osobních automobilů TATRA 613 v tuzemsku i zahraničí s týmem cca 500 zaměstnanců.
 • 09/1993 – 02/1994 – Tatra, a.s. – Asistent výkonného ředitele TATRA a.s. Koordinace činností ve vrcholovém vedení společnosti TATRA a.s.., příprava strategie dalšího rozvoje a řešení specielních úkolů zadaných vedením. Úzká spolupráce s americkými manažery, působícími v té době v TATRA a.s. (Greenwald, Shelby, Rutheford).
 • 04/1990 – 08/1993 – Tatra, a.s. – Vedoucí odboru průmyslového vlastnictví a informací
  Ochrana a správa duševního vlastnictví TATRA a.s. – všech vynálezů, užitných i průmyslových  vzorů, ochranných známek a know-how, včetně uzavírání souvisejících licenčních smluv. Řízení zlepšovatelské  a normalizační činnosti, zajišťování  vědecko –technických informací pro podnik.
 • 01/1980 – 03/1990 – Tatra, a.s. – Vedoucí oddělení průmyslově právní ochrany
 • 9/1974 – 12/1979 – referent pro zlepšovací návrhy

 

Profesní zkušenosti:

 • Řízení a rozvoj projektových týmů a celých firem k vyšší produktivitě a konkurenceschopnosti prostřednictvím lean nástrojů a standardu Investors in People, včetně průmyslově právní ochrany vzniklých řešení.

 

Dovednosti:

 • Umění jednat s lidmi, navazování kontaktů, nalézání a rozvoj obchodních příležitostí, včetně moderace firemních týmů při tvorbě a realizaci strategií

 

Specializace:

 • vedení a rozvoj mladých talentovaných vůdčích osobností
 • koučink manažerů, zejména senior a top managementu
 • koučink podnikatelů k prosperitě jejich firem i osobní efektivitě
 • ochrana, správa a oceňováním duševního vlastnictví

 

Reference, úspěchy:

 • příprava prototypu vozidla TATRA 613 Prezident
 • projekty na zavádění štíhlé výroby ve společnostech : United Polymers, CIEB, BELIS, Erich Jaeger, Kovárna VIVA a moha dalších.
 • zavádění standardu Investors in People v cca 15 ti organizacích
 • tvorba strategií pro Rubber Valley ve Zlíně a přeshraničních oblastech, formulování jednotící vize pro Continental Barum s.r.o.