Kouč projektu CzechEkoSystem

Kouč projektu CES je klíčovou osobou, jejíž zkušenosti z oblasti podnikání zásadním způsobem ovlivní efektivitu, resp. úspěšnost realizace rozvojového plánu žadatele. Účastník si kouče vybírá po podpisu Smlouvy  o poskytnutí podpory samostatně z Databáze koučů (viz níže), která je spravována Agenturou Czechinvest. Po výběru vhodného kouče účastník kontaktuje pracovníka CES, který žadateli předá kontakty na vybraného Kouče.

Objem práce kouče je v rámci jednotlivých žádostí limitován a vyčíslen v Kč v rámci schvalovacího procesu žádosti (Rozvojový plán). Jeden Kouč může koučovat více účastníků, u každého z nich však celkový rozsah koučování nesmí překročit 285 hodin.

Kouči náleží za vykonanou práci odměna dle sjednané hodinové sazby. Pro poskytnutí/nákup služeb koučování je stanovena jednotková hodinová sazba 1 754,-Kč bez DPH. Odměna kouče je závislá na množství a kvalitě vykonané práce a je vyplácena ex post.

Certifikát o koučovacích dovednostech je Agenturou CzechInvest vydáván pouze pro účely
projektu CzechEkoSystem.

Osoba kouče nemůže být zároveň účastníkem projektu CzechEkoSystem.
Pozice kouče je neslučitelná s pozici Externího hodnotitele.

Databáze koučů projektu CES je uzavřena.