Mgr. Bardoňová Jana

Bardonova_Jana

 

Všechna dosavadní zaměstnání:

 • 1990-1992  –  ZŠ Ke Studánce 1050; Orlová Lutyně – učitelka matematiky a fyziky
 • 1992-1994 – Spolupracující osoba OSVČ – vedení podvojného i jednoduchého účetnictví; mzdy a personalistika pro malé firmy
 • 1994-1996 – Spolupracující osoba OSVČ -práce pro EURO-Šram, spol. s r.o. – poradce ředitel – zavedení vnitropodnikového účetnictví a controllingu, implementace ERP
 • 1996-1999 – EURO-Šarm, spol. s r.o. – vedoucí pro strategické plánování a marketing – založení marketingového oddělení, příprava dlouhodobého plánu, standardizace strategického a plánovacícho procesu
 • 1999-2001 – EURO-Šarm, spol. s r.o. – vedoucí divize distribuce chemikálií průmyslovým podnikům = rozjezd nového podnikatelského záměru firmy, změna vize firmy, příprava změny vlastnické struktury, změna způsobu financování firmy, akvizice v ČR, nová rganizační struktura, nové podnikové procesy
 • 2001-2003 – EURO-Šarm, spol. s r.o. – ředitelka  – implementace ISO 9001, standardizace nových firemních procesů; založení a rozjezd dceřinné společnosti v SR; PPF v podkladech firmy EURO-Šarm
 • 2003-2004 –  EURO-Šarm, spol. s r.o.; Slovchema distribution, s.r.o. – manažer pro strategické plánování – dočasné stažení z vedoucí pozice, potřeba načerpání sil po rozjezdu dvou nových podnikatelských záměrů; odpovědnost v rozsahu funkce výkonného ředitele; člen dozorčí rady (Slovchema)
 • 2004-9/2010 – EURO-Šarm, spol. s r.o.; Slovchema distribution, s.r.o. –  generální ředitel + člen dozorčí rady (Slovchema) – projektové řízení, implementace CRM a Business Intelligence; firemní portál, e-business; inovace organizace prodejních aktivit – reakce na krizi 2008/2009 (pokles prodejů o 30%); spolupráce s vlastníky při prodeji firmy; PPF přiložena v podkladech frimy EURO-Šarm
 • 2010 až dosud – „na volné noze“ – Studium(filosofie, socilogie,ekonom.teorií – včetně alternativních, antropologie… angličtina); sebepoznání (s psycholožkou); příprava publikace + příprava vlastního neziskového a poradenského projektu (jsem na počátku navazování kontaktů, tj. na počátku rozjezdu)

 

Profesní zkušenosti:

 • Struktura IS – vnitropodnikové účetnictví, marketingové informace, struktura číselníků
 • Controlling , BI – reporty, klíčové BSC dle plánu a strategie, kotnrola plnění plánů a strategie, KPI procesů, kontrola realizace projektů.atd
 • Strategický marketing, CRM – analýza odvětví; segmentace, positioning, nastavení úrovní obsluhy zákazníků, analýza konkurence, spokojenost zákazníků, identifikace potenciální zákazníci, rozvoj trhu- identifikace příležitostí k inovacím, portál +e-business, web, budování značky
 • Procesy, ISO – Identifikace potřebných procesů, návrh, dokumentace, KPI; ISO 9001:2001 implementace; nastavení zpětné vazby, kontrola KPI procesů
 • Tvorba strategie, plánovcí proces – vizem cíla, strategie, plán – Porada o strategii, plánovací proces-participace všech, měsíční porada k výsledkům, identifikace a vyhodnocování nových příležitostí, vedení implemetace SW pro plánování
 • Organizace, koordinace, komunikace, informační toky (práce se skupinou) – Role a popisy pracovních funkcí, intranet, vyhodnocování spokojenosti zaměstnanců, nformace o výsledcích pro všechny,kultura a hodnoty
 • Výběr kolegů, zaškolování, sosobní rozvoj, hodnocení a odměňování (práce s jednotlivci) – Metodika zaškolování, metodika a realizace hodnotících pohovorů, vzdělávání, motivace, diskuse při řešení problémů a projektů
 • Vedení IT oddělení, IT projekty, implementace SW – Vedení implementace BI, SW pro plánování; účast na implementaci ERP, CRM, firemního portálu, SW pro plánování rozvozů, intranetu, help desku na IT oddělení …

 

Dovednosti:

 • navrhování procesů a zajištění jejich výkonnosti
 • nastavení zpětné vazby implemetace IT
 • moderování třídenní porady o strategii
 • vedení porad
 • vedení týmů
 • vedení IT oddělení a dosažení potřebné úrovně jeho výkonnosti, přestože jsem jeho práci po odborné stránce nerozuměla a pod.

 

Specializace:

 • strategické vedení firmy
 • analytická činnost – trh, procesy
 • identifikace, hodnocení a rozjezd nových příležitostí a inovací (organizačních, technologických, tržních)….v oborech distribuce pro průmyslový trh, logistika, + analytik při implemetaci IT v distribuční firmě

hh

Hlavní profesní úspěchy:

 • Rozjezd nového podnikatelského záměru, akvizici v ČR, založení a rozjezd dceřiné firmy v SR.  Stali jsme se č.2 na trhu v ČR (č.1 byla nadnárodní firma) a asi č.4 na trhu v SR
 • Překonání krize
 • Vytvoření opěrných pilířů obou firem nutných pro další rozvoj – vytvoření struktury, standardizace procesů, stabilní fungování firmy; vytvoření originální a účinné konkurenční výhody významně podporované IT (v oblasti redukce nákladů i rozvoje trhu); při průzkumu u zákazníků bylo zjištěno, že nás vnímají jako „značku“, i když jsme žádnou značkou do té doby záměrně nebudovali ( začali jsme až na základě jeho záverů na přelomu 2009/2010)