MUDr. Čihařová Kateřina

Ciharova

 

Všechna dosavadní zaměstnání:

 • 2008 – dosud – ILA, s.r.o.
  jednatelka, řízení operačního chodu společnosti příprava a řízení projektů společností realizovaných
 • střídavě 2007 – 2012 – Univerzita Karlova v Praze
  DPČ, řízení projektů Univerzity v oblasti vzdělávání v KTT
 • 2005 – 2008, člen dosud – Societas Rudolphina o.s.
  člen NNO, příprava a řízení projektů zaměřených na inovace a transfer znalostí a technologií
 • 1990-1996 a 2004-2005 – MZ ČR
  ředitelka Odboru mezinárodních vztahů – řízení odboru, účast na zahraničních jednáních
 • 2001-2004 – Diagnostické Centrum Mediscan Staré Město
  ředitelka, založení, rozjezd a řízení nestátního zdravotnického zařízení
 • 1999-2001 – Česká lékařská komora
  konzultantka pro mezinárodní vztahy
 • 1988-1990 – 1. dětská klinika Fakultní nemocnice v Motole
  sekundární lékařka na oddělení kojenců
 • 1981-1988 – Okresní nemocnice Znojmo
  dětská lékařka

 

Profesní zkušenosti:

 • působení jako dětská lékařka v oblasti léčebně-preventivní péče (9 let)
 • řízení zahraničního odboru na MZ ČR (7  let)
 • řízení soukromého zdravotnického zařízení (4 roky)
 • řízení malé poradenské firmy zaměřené na rozvoj inovací a  transfer znalostí a technologií  a v té souvisloti řízení řady projektů zejména v oblasti  lékařských a přírodních věd a vzdělávání v KTT (7 let)

 

Dovednosti:

 • zpracování analýz, projektů a žádostí o jejich financování, příprava, oponetura a řízení realizace projektů, vyjednávání a smluvní zabezpečení projektových aktivit, komunikace s klienty, dodavateli a partnery

jazykové znalosti:

 • anglicky – velmi dobře
 • francouzsky – dobře
 • německy – hovorově
 • rusky a španělsky – pasivně

Ostatní:

 • obecná počítačová gramotnost
 • řidičský průkaz „B“

 

Specializace:

 • léčebně-preventivné péče, sociální péče, vývoj, testování a prodej léků, potravinových doplňků a diagnostických a léčebných pomůcek a zařízení, vzdělávání v oblasti inovačního managementu a KTT

 

Reference, úspěchy:

 • Úspěšný „take-off“  společnosti ILA s.r.o. (2008 – 2010)
 • Účast v projektu Centrum pro přenos poznatků a technologií UK financovaného z JPD2 (2005-2008)
 • Koordinace projektu Inovační podnikání na Univerzitě Karlově financovaného z JPD3 (2006-2008)
 • Působení jako externí expert v projektu Cert-TTT-M financovaném ze 6. RP (2007-2010)
 • Hlavní zpracovatelka analýzy možností rozšížení nadstavbové zdravotní péče Nemocnice Na Homolce (2010)
 • Úspěšná účast (za UK) v projektu EUKTS zaměřeném na vývoj celoevropského systému akreditace a certifikace vzdělávání v KTT financovaném ze 7. RP (2010-2012)
 • Koordinace projektu Aplikace evropského vzdělávacho modelu v KTT ve vybraných regionech financovaného z OP VK (2010-2012)
 • Management projektu Aplikace evropského vzdělávacho modelu v KTT na UK financovaného z OP VK (2010-2012)
 • Odborná garance projektu Aplikace evropského vzdělávacího modelu v KTT v dalších regionech ČR financovaného z OP VK  (2012-2014)
 • Úspěšné založení a rozjezd společnosti MC Anděl s.r.o. (2012-2013)
 • Odborná garance projektu DeMo zaměřeného na hodnocení bariér domácího prostředí pro osoby se zdravotním  postižením financovaného z OP LZZ (2013-2014)
 • Odborný garant projektu Net ZP (informační síť pro OZP)  financovaného z OP LZZ (2013-2015)
 • Oponetka projektů z oblasti IT a eHealth 7.RP EU (Brusel 2013) a Horizion 2020 (Brusel 2014 a dále)