O nás

Popis a cíle projektu

Projekt CzechEkoSystem je zaměřen na efektivní rozvoj aktivit žadatelů z prostředí malého a středního podnikání (MSP) při jejich inovačním podnikání, prostřednictvím zvýhodněného poradenství a za systematické účasti Kouče. Žadateli účast v projektu umožní získání praktických zkušeností při komercializaci vlastního produktu, praktické uplatnění podnikatelského plánu a posílení marketingových a manažerských schopností tak, aby se významným způsobem zvýšila schopnost žadatelů překonat počáteční problémy při rozjezdu podnikání a podpořila se tak atraktivita podnikatelského záměru žadatele pro rizikový kapitál (především tzv. seed capital).

Projekt je realizován agenturou CzechInvest (realizátor) v souladu s OPPI 2007-13 a pro podporu účastníků využívá prostředky prioritní osy 6 „Služby pro rozvoj podnikání“ Operačního programu Podnikání a inovace, oblast podpory 6.1 Podpora poradenských služeb, program Poradenství.

Cílem projektu je koordinovaně předat žadateli potřebné informace v podobě specializovaného poradenství. Toto poradenství pro inovační podnikatelské prostředí bude řízeno odborně zdatnou osobou, koučem, tak, aby se maximalizovala efektivita procesu rozvoje podniku žadatele z hlediska nákladů a potřebného času s cílem podpořit vznik a přežití perspektivních inovativních firem.