Ondřej Pilný

Tutorio je webová aplikace pro výuku jazyků, která je zaměřena na děti a dospívající ve školním věku (6 -15 let) a klade si za cíl změnit přístup k jazykovému vzdělávání. Učení jazyků chce usnadnit, učinit dostupnějším a zábavnějším. Aplikace je navržena tak, aby výuka probíhala vždy bez pomocného jazyka a byla tak komplexní. V současné době probíhá testování, veřejná verze aplikace ještě není spuštěna.