Orfanic s.r.o.

Řešení OneTRACK poskytuje zákazníkovi široké možnosti sledování objektů (vozidlo, letadlo, kontejner), jejich polohy a vnitřních stavů. Zařízení má kompaktní rozměry a může mít charakter přenosné nebo integrované jednotky napájené z baterií nebo vnitřní elektrické sítě monitorovaného objektu. Návrh zařízení je založen na vysokém stupni robustnosti pro činnost v náročném prostředí jak z pohledu mechanické odolnosti, tak i z pohledu softwarové odolnosti vůči úmyslné manipulaci se zařízením.

www.orfanictelemetry.com