Poradenství

Objednávat služby poradenské služby v rámci projektu CzechEkoSystem je možné nejpozději v pátek 3. 4. 2015. Objednávky doručené po tomto termínu nebudou vyřízeny. Více informací zde.

Úkolem poradce je v koordinaci s koučem poskytovat komplexní poradenské služby směřující k rozvoji podnikatelského potenciálu účastníka, a to zejména v oblasti financí, managementu, výroby a její organizace, marketingu, PR, práva a lidských zdrojů.

Rozsah poradenských služeb je u každého účastníka limitován a vyčíslen v Kč v rámci schvalovacího procesu žádosti (Rozvojový plán).  Objem poskytnutých služeb v jednotlivých oblastech není omezen, celkově však nesmí překročit 1 282 hodin.

Za poskytnutí služeb náleží poradci odměna dle sjednané hodinové sazby, která byla stanovena na 1 950,- Kč bez DPH. Povinností účastníka při čerpání služeb poradce je podílet se na úhradě poskytnutých služeb poměrnou částkou ve výši 20%.

Poradenství účastníkům projektu CzechEkoSystem zajišťuje na základě Rámcové smlouvy společnost Deloitte Advisory s.r.o., která na základě dílčích objednávek účastníka (zprostředkovaně přes Agenturu CzechInvest), jenž zohledňují schválený Rozvojový plán účastníka, poskytuje služby v rozsahu uvedeného schématu:

Schema_Deloitte_1

Schema_Deloitte_2

Filip Neterda
Consulting
Deloitte Advisory s.r.o.
Mobile: + 420 776 701 516
fneterda@deloitteCE.com | www.deloitte.cz

Radek Muška
Manager | Consulting | Public Sector
Deloitte Advisory s.r.o.
Mobile: + 420 606 638 509
rmuska@deloitteCE.com | www.deloitte.cz