Poradenské služby v rámci projektu CES

Dovolujeme si Vás upozornit, že nejzazší termín pro čerpání poradenských služeb v rámci projektu CzechEkoSystem je 31. 5. 2015. Abychom byli ve spolupráci s dodavatelem poradenských služeb, společností Deloitte Advisory, schopni zajistit jejich poskytnutí řádně, efektivně a v požadovaném rozsahu, je nezbytně nutné doručit na agenturu CzechInvest řádně vyplněnou objednávku nejpozději v pátek 3. 4. 2015. Objednávky doručené po tomto termínu nebudou vyřízeny.

Z tohoto důvodu Vás vyzýváme k bezodkladnému rozhodnutí, zda budete poradenské služby čerpat, či nikoliv. V případě plánování objednávky prosím zvažte její rozsah. S ohledem na časové omezení není možné garantovat plnění hodinově nadměrných objednávek.

Pokud poradenských služeb již využít nehodláte, prosíme Vás o zaslání Žádosti o změnu Rozvojového plánu. Nevyužité finanční prostředky, které touto změnou uvolníte, budeme moci převést do jiných oblastí podpory a nedojde k jejich vrácení zpět do rozpočtu EU.

V případě jakýchkoliv nejasností prosím neváhejte kontaktovat příslušného projektového manažera projektu CzechEkoSystem.