PORTÁL kvalt. cz s.r.o.

Cílem Portálu kvalt.cz s.r.o. je poskytnout vyhledávání v produktech podle kvalitativních charakteristik. Portál umožní uživatelům učinit si rychlou představu o důležitých vlastnostech, stejně tak budou mít prodejci možnost jasně a jednoduše komunikovat kvalitu místo důrazu na cenu. Portál zapojuje uživatele experty do tvorby hodnocení.

www.kvalt.cz